Румянцева Галина Іванівна

rumjanceva

Кафедра фінансів Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Румянцева, Галина Іванівна Ефективність інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання територій пріоритетного розвитку : дис ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Галина Іванівна Румянцева; НАН України. Ін-т регіон. дослідж..– Львів : Б.в., 2010.– 178 с.
 2. Румянцева, Галина Іванівна Ефективність інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання територій пріоритетного розвитку : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Галина Іванівна Румянцева; В.о. НАН України. Ін-т регіон. дослідж..– Львів : Б.в., 2010.– 21 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Чорний, Р. С. Фінансове забезпечення розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства / Р. С. Чорний, Г. І. Румянцева // Економічний часопис- ХХI. – 2011. – № 3-4. – С. 66-68.
 2. Румянцева, Г. І. До питання ефективності функціонування територій пріоритетного розвитку / Г. І. Румянцева // Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 240-247.
 3. Румянцева, Г. І. Методологічні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності Г. І. Румянцева // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – С. 15-22.
 4. Румянцева, Г. І. Механізм фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів територіальних господарських утворень в умовах пільгового режиму оподаткування [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – Вип. 6., т.2.
 5. Румянцева, Г. І. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання територіальних господарських утворень [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 24. – С. 258-261.
 6. Румянцева, Г. Фінансовий механізм як складова управління ризиковістю інвестиційного проекту / Галина. Румянцева // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Теонопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 203-211.
 7. Румянцева, Г. Про методи оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності / Галина Румянцева // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 191-196.
 8. Румянцева, Г. І. Ефективність спеціального режиму інвестиційної діяльності ( на прикладі Волинської області) [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева.
 9. Румянцева, Г. І. Інститут території із спеціальним режимом як фактор розвитку регіональної економіки [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева.
 10. Румянцева, Г. І. Фінансове забеспечення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання територіальних утворень [Електроннй ресурс] / Г. І. Румянцева.
 11. Румянцева, Г. І. Роль інвестицій як складової фінансових ресурсів у розв’язанні проблем безробіття [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева.
 12. Румянцева, Г. І. Особливості диверсифікації доходів місцевих бюджетів в Україні [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева.
 13. Румянцева, Г. І. Особливості оцінки ефективності інвестиційної діяльності в регіоні [Електроннй ресурс] / Г. І. Румянцева.
 14. Чорний, Р. С. Фінансові та трудові чинники формування економіки регіону [Електроннй ресурс] / Р. С. Чорний, Г. І. Румянцева, М. Л. Потинський.
 15. Жук, П. В. Інтеграція питань довкілля в інвестиційну діяльність суб’єктів ТПР [Електронний ресурс] / П. В. Жук, Г. І. Румянцева.
 16. Румянцева, Г. І. Аналіз зарубіжної та вітчизняної практики податкових реформ [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева.
 17. Румянцева, Г. І. Ефективність регіональних інвестицій в Україні [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева.
 18. Румянцева, Г. І. До питання оцінки фінансово-економічної ефективності функціонування територій пріоритетного розвитку [Електронний ресурс] / Г. І. Румянцева.
 19. Румянцева, Г. Покращення фінансового забезпечення підприємств вугільної промисловості Західного регіону у контексті оптимізації їх конкурентоспроможності / Галина Румянцева // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 14-23.
 20. Чорний, Р. Індустріальні парки як інструмент модернізації регіональної економіки / Чорний Роман, Румянцева Галина // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 24-32.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності [Текст] : монографія / за наук. ред. П. С. Харіва, Р. С. Чорного. - Нововолинськ : Бізнес Інтернет Центр, 2015. - 393 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : метод. вказівки та практ. завдання для виконання КПІЗ / уклад. Г. І. Румянцева. - Нововолинськ : НННІЕМ, 2017. - 47 с.
 2. Фінанси [Електронний ресурс] : метод. вказівки та практ. завдання для виконання КПІЗ / уклад. Г. І. Румянцева. - Нововолинськ : НННІЕМ, 2017. - 24 с.
 3. Румянцева, Г. І. Фінанси [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Г. І. Румянцева. - Нововолинськ : НННІЕМ, 2017. - 485 с.
 

Руденко Вікторія Василівна

1453799436 1415619406 rudenko-vvКафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Руденко, Вікторія Василівна Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств : дис. ... кандидата економічних наук / Вікторія Василівна Руденко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". - Київ, 2012. - 221 с.
 2. Руденко, Вікторія Василівна Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Вікторія Василівна Руденко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". - Київ : Інформаційно-видавничий центр Товариства "Знання" України, 2012. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Погріщук, Г. Б. Управління фінансовими ресурсами підприємств в ринкових умовах [Електронний ресурс] / Г. Б. Погріщук, В. В. Руденко // Науковиий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 5, ч. 4. – С. 107-110.
 2. Руденко, В. В. Корпорації в Україні та за кордоном: сутність і характерні ознаки [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2015. – Вип. 4. – С. 145-148.
 3. Руденко, В. В. Зарубіжний досвід впровадження бюджетування, орієнтованого на результат [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Економіка. управління. інновації. – 2014. – № 1 (11).
 4. Руденко, В. В. Зарубіжний досвід формування та реалізації інвестиційної політики держави [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Облік і фінанси. – 2014. – № 1 (63). – С. 96-101.
 5. Руденко, В. В. Венчурне інвестування як фактор активізації інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 4 (51). – С. 131-138.
 6. Руденко, В. В. Сутність та особливості правління державним боргом у різних країнах світу [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2013. – № 754. – С. 61-67.
 7. Руденко, В. В. Напрями активізації фінансово-інвестиційної діяльності підприємств в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2016. – № 1 (49). – С. 47-99.
 8. Руденко, В. Стан та перспективи фінансового інвестування в Україні [Електронний ресурс] / Вікторія Руденко // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 7. – С. 51-56.
 9. Погріщук, Г. Б. Управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах ринкової турбулентності [Електронний ресурс] / Г. Б. Погріщук, В. В. Руденко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 6. – С. 773-778.
 10. Руденко, В. В. Концептуальні засади бюджетного інвестування [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2015. – Вип. 11, т. 1. – С. 152-158.
 11. Руденко, В. В. Інвестиційна діяльність в офшорних зонах: особливості реалізації та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – № 1. – С. 133-138.
 12. Руденко, В. В. Світові тенденції інвестиційної діяльності на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. − 2013. − Вип. 9, т .1. − С. 138-143.
 13. Руденко, В. В. Напрямки активізації інвестиційної діяльності підприємств України на державному та регіональному рівнях [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Економічний форум. - 2011. − № 4. – С. 325-334.
 14. Руденко, В. В. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості Вінницької області [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. - 2011. − № 1. – С. 117-122.
 15. Руденко, В. В. Методичні підходи до управління реальними інвестиціями підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Сталий розвиток економіки. - 2010. − № 3. – С. 175-181.
 16. Руденко, В. В. Концептуальні засади здійснення інвестиційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. - 2010. – Вип. ІІ (38). – С. 239-246.
 17. Руденко, В. В. Методичні підходи до розробки інвестиційної політики підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Наука й економіка. - 2010. – Вип. 2 (18). – С. 187-197.
 18. Руденко, В. В. Теоретико-методологічні основи управління інвестиційною діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Наука й економіка. - 2009. – Вип. 4 (16), т. 1. – С. 221-230.
 19. Руденко, В. В. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності інвестицій підприємства та їх класифікації [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки.
 20. Руденко, В. В. Теоретические подходы к определению сущности и структуры реальных и финансовых инвестиций / В. В. Руденко // Scientific Letters of International Academic Society of Michal Baludansky. – 2012. – № 2. – С. 67-71.
 21. Руденко, В. В. Проблеми та перспективи інвестиційного розвитку підприємств харчової промисловості України / В. В. Руденко // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою. Сер. Економіка. - 2009. – Т. Х, вип. 127. – С. 59-67.
 22. Руденко, В. В. Моделі організації ринку цінних паперів та роль банків у їх функціонуванні в Україні та світі / В. В. Руденко, В. В. Бабій // Сталий розвиток економіки. - 2012. − № 1. – С. 302-306.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Руденко, В. В. Світовий досвід бюджетного менеджменту [Текст] / В. В. Руденко // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 409-480.
 2. Погріщук, Г. Б. Інвестування [Текст] : навч. посіб. / Г. Б. Погріщук, В. В. Руденко. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 277 с.
 3. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – 521 с.
 4. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 5. Руденко, В. В. Світовий досвід бюджетного менеджменту [Текст] / В. В. Руденко // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 431-500.
 

Розум Руслан Іванович

розум руслан іванович

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Розум, Руслан Іванович. Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів гвинтових самозавантажувальних пристроїв [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / Розум Руслан Іванович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2004. - 157 с.
 2. Розум, Руслан Іванович. Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів гвинтових самозавантажувальних пристроїв [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / Р.І.Розум ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2005. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Розум, Р. І. Особливості методики викладання курсу "інженерна графіка та основи взаємозамінності" для студентів економічних спеціальностей / Р. І. Розум // Інноваційна економіка. – 2008.– № 1.– С. 176-178.
 2. Дзядикевич, Ю. В.Управління енергозабезпеченням шляхом використання вторинних енергоресурсів / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 44-50.
 3. Дзядикевич, Ю. Управління процесами ефективного енергозбереження / Ю. В Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р.І Розум [та ін] // Інноваційна економіка. - 2010. - № 3. - С. 151-154.
 4. Гевко, Р. Підвищення ефективності виробництва біопалива / Роман Гевко, Руслан Розум // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій.– Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012.– Вип. 1.– С. 120-128.
 5. Дзядикевич, Ю. Основні напрями управління процесами використання відходів деревини / Юрій Дзядикевич, Руслан Розум, Микола Буряк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 274-278.
 6. Дзядикевич, Ю. В. Економічна ефективність використання відходів деревини [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум, О. В. Чихира // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 14. – С. 149-152.
 7. Дзядикевич, Ю. В. Методи оцінки ефективності інвестицій в енергозбереження [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 119-122.
 8. Дзядикевич, Ю. В. Внутрішньогосподарський контроль використання матеріальних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості / Ю. В. Дзядикевич, І. В. Любезна, Р. І. Розум // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – С. 57-62.
 9. Дзядикевич, Ю. В. Особливості процесу спалювання деревної біомаси та шляхи його покращення [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2010. – № 10. – С. 41-45.
 10. Дзядикевич, Ю. В. Підвищення ефективності використання твердого біопалива (огляд) [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2010. – № 3-4. – С. 213-219.
 11. Дзядикевич, Ю. В. Шляхи підвищення ефективності використання відходів деревини [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2011. – № 4. – С. 22-27.
 12. Дзядикевич, Ю. В. Підвищення жаропродуктивності деревних приливних гранул [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2012. – № 3. – С. 34-38.
 13. Розум, Р. І. Еколого-економічні системи: основні аспекти [Електронний ресурс] / Р. І. Розум ,М. В. Буряк, І. В. Любезна // Науковий огляд : наук. журнал. – Київ, 2015. – № 6 (16). – С. 33-49.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.
 2. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах [Електронний ресурс] : монографія / Р. Б. Гевко, Р. М. Рогатинський, Р. І. Розум [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 180 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дзядикевич, Ю. В. Енергетичний менеджмент [Текст] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 295 с.
 2. Енергетичний менеджмент [Текст] : підручник / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 336 с.
 

Рудакевич Іван Романович

1448612009 rudakevich-van-romanovichКафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рудакевич, Іван Романович Суспільно-географічні проблеми розвитку транспортної інфраструктури великого міста (на матеріалах обласних центрів Західного регіону України) [Текст] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Рудакевич Іван Романович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2009. - 210 арк.
 2. Рудакевич, Іван Романович Суспільно-географічні проблеми розвитку транспортної інфраструктури великого міста (на матеріалах обласних центрів Західного регіону України) [Текст] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Рудакевич Іван Романович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2010. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Рудакевич І. Р. Управління оптимізацією пасажиропотоків міста Львова / І. Р. Рудакевич // Економіка пострадянських країн: стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції (7–8 травня 2003 р., м. Львів). – Львів, Львівський національний університет імені І. Франка, 2003. – С. 263-264.
 2. Рудакевич І. Р. Проблеми геопросторової організації пасажирського транспорту м. Львова / І. Р. Рудакевич // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні : матеріали всеукраїнської студентської наукової конференції (15–16 квітня 2004 р., м. Львів).
 3. Рудакевич І. Р. Геопросторові проблеми функціонування транспортних систем великих міст Західного регіону України / І. Р. Рудакевич // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні : матеріали всеукраїнської студентської наукової конференції (14–15 квітня 2005 р., м. Львів).
 4. Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні проблеми розвитку електротранспорту великих міст Західного реґіону України / І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Вип. 2. – 2007. – С. 122-126.
 5. Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні проблеми розвитку пасажирського автотранспорту міста Львова / І. Р. Рудакевич // Історія української географії. Всеукраїнський науково–теоретичний часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники. – Вип. 17. – 2008. – С. 114-118.
 6. Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні аспекти використання супутникових навігаційних систем у транспортному комплексі великих міст / І. Р. Рудакевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон-2008 : стратегія оптимального розвитку» (16 – 17 жовтня 2008 року, м. Харків) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров // РВВ ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2008. – С. 158-161.
 7. Рудакевич І. Р. Інтеграція транспортної інфраструктури великих міст Заходу України у систему міжнародних транспортних коридорів / І. Р. Рудакевич // Географія і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Вип. 21. – 2009. – С. 156-161. 
 8. Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні проблеми розвитку авіаційного транспорту великих міст Західного реґіону України / І. Р. Рудакевич // Географія і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К. : Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Вип. 22. – 2009. – С. 196-202.
 9. Рудакевич І. Р. Вплив рельєфу на розвиток транспортної інфраструктури великих міст Західного реґіону України / І. Р. Рудакевич // Географія, геоекологія, геологія : досвід наукових досліджень : матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 255–річчю від дня народження першовідкривача криворізьких руд Василя Зуєва (28 –30 квітня 2009 року, м. Дніпропетровськ) / За ред. проф. Л. І. Зеленської. – К. : ДНВП «Картографія», 2009. – Вип. 6. – С. 370-372.
 10. Рудакевич І. Р. Суспільно-географічні аспекти формування мережі логістичних терміналів у великих містах Західного реґіону України / І. Р. Рудакевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон-2009 : стратегія оптимального розвитку» (5 – 6 листопада 2009 року, м. Харків) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров // РВВ ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2009. – С. 330-332.
 11. Рудакевич І. Р. Проблеми суспільно-географічної класифікації транспортної інфраструктури великого міста / І. Р. Рудакевич // Історія української географії. Всеукраїнський науково–теоретичний часопис. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Вип. 20. – 2009. – С. 102-108.
 12. Рудакевич І. Р. Обґрунтування географічної ідеї міжнародних транспортних коридорів у працях С. Рудницького / І. Р. Рудакевич // Історія української географії та картографії: Збірник матеріалів Четвертої міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-літньому ювілею професора Володимира Кубійовича. Тернопіль, 18-19 листопада 2010 р. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Ч. 1. – 2010. – С. 139-141. 
 13. Рудакевич І. Р. Геопросторові аспекти підготовки туристичної інфраструктури міста Тернополя до «Євро-2012» [Електронний ресурс] / І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. –Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Вип. 1. – 2011. – С. 113-118. 
 14. Рудакевич І. Р. Проблеми і перспективи розвитку інфраструктури велосипедного туризму у м. Тернополі/ І. Р. Рудакевич // Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2011 року, м. Тернопіль) / За ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль, ТНТУ, 2011. – С. 85-89.
 15. Рудакевич І. Р. Сучасні наукові підходи до визначення поняття туристичної інфраструктури міста/ І. Р. Рудакевич // Географія, геоекологія, геологія : досвід наукових досліджень : матеріали VIІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11–14 травня 2011 року, м. Дніпропетровськ) / За ред. проф. Л. І. Зеленської. – К. : ДНВП «Картографія», 2011. – Вип. 8. – С. 355-356.
 16. Рудакевич І. Р. Перспективи розвитку індустріального туризму в Західному реґіоні України / І. Р. Рудакевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон-2011 : стратегія оптимального розвитку» (10–11 листопада 2011 року, м. Харків) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров // РВВ ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2011. – С. 242-244.
 17. Рудакевич І. Р. Транспортна інфраструктура як фактор розвитку туризму у Придністер’ї / І. Р. Рудакевич / Туристичні ресурси як чинник розвитку території. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – семінару (9–10 грудня 2011 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 258-260.
 18. Рудакевич І. Тернопільський замок як туристичний об’єкт / І. Р. Рудакевич, А. В. Бас, Г. М. Манорик, Х. Р. Теремчук / Замковий туризм у Тернопільській області: проблеми та перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 травня 2012 року, м. Збараж). – Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 100-104.
 19. Рудакевич І. Р. Геопросторові аспекти розвитку туристичної інфраструктури Івано-Франківської області / І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Вип. 2. – 2012. – С. 107-112.
 20. Рудакевич І. Р. Перспективні велосипедні туристичні маршрути на Тернопільщині / І. Р. Рудакевич, А. А. Одобецький / Організація діяльності підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16–18 квітня 2013 року, м. Тернопіль – м. Форос). – Тернопіль, 2013. – С. 239-241.
 21. Рудакевич І. Р. Проблеми розвитку індустрії спелеотуризму в Тернопільській області / І. Р. Рудакевич, Н. І. Пида / Організація діяльності підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16–18 квітня 2013 року, м. Тернопіль – м. Форос). – Тернопіль, 2013. С. 241-242.
 22. Рудакевич І. Р. Геопросторові аспекти розвитку туристичної інфраструктури великих міст Західного реґіону України / І. Р. Рудакевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон-2013 : стратегія оптимального розвитку» (7–8 листопада 2013 року, м. Харків) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров // РВВ ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2013. – С. 346-348.
 23. Рудакевич І. Р. Історико-географічні аспекти розвитку електричного транспорту міста Львова / І. Р. Рудакевич // Історія української географії. Всеукраїнський науково–теоретичний часопис. – Тернопіль :Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. – Вип. 27. – 2013. – С. 122-126.
 24. Рудакевич І. Р. Сучасні тенденції розвитку туристичної інфраструктури міста Тернополя [Електронний ресурс] / І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. –Тернопіль : СМП «Тайп». – Вип. 1 (36). – 2014. – С. 162-167.
 25. Рудакевич І. Р. Геопросторові аспекти розвитку транспортної інфраструктури м. Чернівці / І. Р. Рудакевич // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (9–11 жовтня 2014 року, м. Чернівці) – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. – С. 180-181.
 26. Рудакевич І. Р. Сучасні тенденції територіальної організації політичного туризму в Україні [Електронний ресурс] / І. Р. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : географія. –Тернопіль : СМП «Тайп». – Вип. 2(37). – 2014. – С. 111-117.
 27. Rudakevych Ivan. Natural and geographical factors of development of the transport infrastructure of big cities of the Western region of Ukraine / І. Rudakevych // British Journal of Science and Education and Culture. –London : «London University Press». – No. 1(7). – 2015. – S. 262-269.
 28. Рудакевич І. Р. Ресурсне забезпечення перспективних туристичних маршрутів у місті Тернопіль / І. Р. Рудакевич // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (21–23 травня 2015 року, м. Тернопіль) – Тернопіль: СМП «Тайп», 2015. – С. 385-387.
 29. Рудакевич І. Р. Сучасний стан і проблеми розвитку туристичної інфраструктури Тернопільської області / І. Р. Рудакевич // «Регіон-2015 : стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5–6 листопада 2015 р.) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров // Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 216-219.
 30. Рудакевич І. Р. Сучасні геопросторові тенденції розвитку транспортної інфраструктури великих міст Західного регіону України / І. Р. Рудакевич //Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії: матеріали Всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних вчених (м. Львів, 19–20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. проф. О. Шаблій]. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 285-289. 
 31. Рудакевич И. Р. Использование средств Google Maps в преподованиитуризмоведческих дисциплин / И. Р. Рудакевич // The formation of modern person: impact of educational, philosophical, cultural and economic processes – 2016: materials of international scientific and practical seminar (Košice , 8-11 February 2016). – K.: Publishing outfit «Centre of educational literature», 2016. – P. 51–52.
 32. Rudakevych I. Modern trends in the use of tourism resources of the city of Ternopil / Ivan Rudakevych  // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. –Košice : «UK TU Košice». – Volume 4, No. 2. – 2016. – P. 117-120. 
 33. Рудакевич І. Р. Демографічні втрати внаслідок військових дій на Донбасі: територіальний аспект / І. Р. Рудакевич // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 278-280.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Рудакевич, І. Р. Організація діяльності з обслуговування туристів [Текст] / І. Р. Рудакевич // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 165-192.
 2. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 3. Рудакевич І. Р. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Ринок туристичних послуг» для підготовки фахівців спеціальності 7.14010301/8.14010301 «Туризмознавство» – Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 42 с.
 4. Рудакевич І. Р. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Географія туризму». – Тернопіль, ТНЕУ, «Економічна думка», 2014. – 64 с.
 5. Рудакевич І. Р. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Історія туризму» – Тернопіль, ТНЕУ, «Економічна думка», 2012 р. – 31 с.
 6. Виробничо-транспортна інфраструктура [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 135.
 7. Зовнішній пасажирський транспорт [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 141.
 8. Інтенсивність руху електротранспорту [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 140.
 9. Інтенсивність руху міського автотранспорту [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 138.
 10. Інфраструктура автомобільного транспорту [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 136.
 11. Інфраструктура пасажирських та вантажних перевезень автотранспортом [карта] // Львів. Комплексний атлас. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – С. 137.
 12. Рудакевич І. Р. Методичні рекомендації до виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Географія туризму» – Тернопіль, ТНЕУ, «Економічна думка», 2015. – 17 с.
 13. Рудакевич І. Р. Основи географічного моделювання / І. Л. Дітчук, Б. В. Заблоцький, М. Р. Питуляк [та ін.] // Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення державного екзамену за фахом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.040104 «Географія» денної та заочної форм навчання. – Тернопіль, 2014. – С. 68 - 69.
 14. Рудакевич І. Р. Географічне прогнозування / І. Л. Дітчук, Б. В. Заблоцький, М. Р. Питуляк [та ін.] // Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення державного екзамену за фахом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.040104 «Географія» денної та заочної форм навчання. – Тернопіль, 2014. – С. 81 - 82.
 15. Рудакевич І. Р. Географічне прогнозування. Навчальний посібник. – І. Р. Рудакевич – Тернопіль, Вектор, 2013. –100 с.
 

Родіонова Лариса Андріївна

Лариса Андріївна РодіоноваКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Родіонова, Лариса Андріївна Роль товариства "Сільський господар" у розвитку сільського господарства західноукраїнських земель (20-30-і роки) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.04 - економіна історія та історія економіної думки / Лариса Андріївна Родіонова. – К. : КНУ, 2001. – 20 с.

 2. Родіонова, Лариса Андріївна Роль товариства "сільський господар" у розвитку сільського господарства західноукраїнських земель (20-30-і роки) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.04 - економіна історія та історія економіної думки / Лариса Андріївна Родіонова. – К. : КНУ, 2001. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Родіонова, Л. Господарська система суспільств ранніх цивілізації: теоретико-методологічні аспекти / Л. Родіонова / Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 13. – С. 105-112.
 2. Родіонова, Л. До питання ролі та значення української сільськогоподарської кооперації в ринковій трансформації галицького села / Л. Родіонова // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 12. – С. 94-95.
 3. Родіонова, Л. До проблеми реформування управління розвитком аграрної економіки України на регіональному рівні / Л. Родіонова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 91-94.
 4. Родіонова, Л. Розвиток економіки та економічної науки наприкінці 1940-х - 1960-х роках / Л. Родіонова / Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. - Тернопіль : Економічна думка, 2010. - Вип. 14-15. - С. 211-223.
 5. Родіонова, Л. Теоретико-методологічні основи осмислення господарської діяльності людини первісного сусупільства / Л. Родіонова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 51-55.
 6. Родіонова, Л. Українське духовенство в історії громадсько-економічної діяльності східногалицького села (друга половина ХІХ-1939 р.) / Лариса Родіонова // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 31-35.
 7. Родіонова, Л. А. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: історико-економічний дискурс / Л. А. Родіонова // Інноваційна економіка. – 2011. − № 7. − С. 280−286.
 8. Родіонова, Л. А. Цивілізаційні основи економічного розвитку / Л. А. Родіонова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. − С. 51-58.
 9. Родіонова, Л. До питання логіки та структури навчальної дисципліни “Економічна історія” [Електронний ресурс] / Л. Родіонова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. − 2003. − № 15. – С. 214−218.
 10. Родіонова, Л. Цивілізаційні виміри економічних систем / Л. Родіонова, А. // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 113-119.
 11. Родіонова, Л. З історії фінансування аграрного сектора економіки в Україні у кінці ХІХ -30-их рр. ХХ ст. / Л. Родіонова // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9.- С. 189-194.
 12. Родіонова, Лариса Концептуальні засади вивчення історії економіки та економічної думки / Лариса Родіонова // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 87-93.
 13. Родіонова, Л. А. Від індустріалізму до інформаціоналізму: теорії трансформації / Л. А. Родіонова // Інноваційна економіка. – 2013.– № 6. – С. 27-31.
 14. Родіонова, Л. Пошуки парадигми пізнання історико-економічного розвитку (Теоретичні основи розуміння всесвітньої історії) / Лариса Родіонова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3.– С. 86-96.
 15. Родіонова, Л. Інституційна економічна теорія : базові концепції та сучасний стан інституційного знання / Лариса Родіонова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 161-176.
 16. Родіонова, Л. Напрями розвитку економічної теорії на початку ХХІ ст. / Лариса Родіонова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 159-170.
 17. Родіонова, Л. Питання ідентичності сучасного інституціоналізму як напряму економічної думки / Лариса Родіонова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 111-125.
 18. Родіонова, Л. А. Співпраця товариства «Сільський господар» з українською кооперацією у економічному відродженні села (20–30-і рр. XX ст.) / Л. А. Родіонова // Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. – Т. II. – С. 143-159.
 19. Родіонова, Л. А. Взаємовідносини українського товариства «Сільський господар» з польською владою (1920‑1930 рр.) / Л. А. Родіонова // Збірник праць Тернопільського осередку НТШ. – Тернопіль : Рада, 2007. – Т. 3 : Україно-польські відносини вчора і сьогодні. – С. 70-80.
 20. Родіонова, Л. А. Використання творчості українських письменників національного відродження XIX−XX ст. при вивченні історії Великої Руїни та Гетьманщини / Л. А. Родіонова // Викладання українознавчих дисциплін в економічних і технічних вузах. – Тернопіль : ТДПУ, 1991. – С. 17-23.
 21. Родіонова, Л. А. «Сільський господар» − перше українське хліборобське товариство Східної Галичини, організатор громадської агрономії / Л. А. Родіонова // Вісник Тернопільського технічного університету. − 1998. − № 1. − С. 139-148.
 22. Родіонова, Л. А. Вплив революції 1848 р. на формування громадсько-економічної праці галицьких українців / Л. А. Родіонова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : зб. наук. праць. Сер. Історія. − Тернопіль, 1998. − Вип. VII. – С. 35-39.
 23. Родіонова, Л. А. Вклад Крайового господарського товариства «Сільський господар» у Львові (1889−1939 рр.) у світову теорію і практику громадської агрономії / Л. А. Родіонова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 71-78.
 24. Родіонова, Л. А. Заслуги українського вченого Віктора Доманицького у господарському і культурному поступі галицького села / Л. А. Родіонова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 1999. – Спецвип. – С. 201-206.
 25. Родіонова, Л. А. Роль крайового господарського товариства «Сільський господар» у розвитку українського сільськогосподарського шкільництва на західно-українських землях (20–30 рр. ХХ ст.) / Л. А. Родіонова // Мандрівець. − 1999. − № 2. − С. 42-48.
 26. Родіонова, Л. А. Українське товариство «Сільський господар» (1899-1944). Історія / Л. А. Родіонова // Сільський господар. − 2000. − № 8-9. − С. 7-8.
 27. Родіонова, Л. А. Українське товариство «Сільський господар». 1899-1944. Історія. Досвід / Л. А. Родіонова // Сільський господар. − 2000. − № 10-11. − С. 10-13.
 28. Родіонова, Л. А. З історії розвитку агрономічної діяльності в Україні / Л. А. Родіонова // Економіка АПК. − 2001. − № 2. − С. 26-31.
 29. Родіонова, Л. А. Деякі аспекти реформування державного регулювання та управління сільським господарством України у контексті світового досвіду економічної діяльності держави / Л. А. Родіонова // Вісник Тернопільської академії народного господарства. − 2001. − № 16. − С. 93-95.
 30. Родіонова, Л. А. Особливості розвитку ринкових відносин у західноукраїнському селі в 20-30-х рр. XX ст. / Л. А. Родіонова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Вип. 3. – С. 214-218.
 31. Родіонова, Л. А. Роль товариства «Сільський господар» в організації аграрної реформи на західно-українських землях (20−30-і рр. XX ст.) / Л. А. Родіонова // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. − К., 2003. − Вип. 35-36. – С. 66-75.
 32. Родіонова, Л. А. Організація сільського господарства: історія теорії та практики в ринкових умовах (кінець XVIII – початок XX ст.) / Л. А. Родіонова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. − Вип. 11. – С. 161-176.
 33. Родіонова, Л. А. Особливості первісного нагромадження капіталу в сільському господарстві України (XVI−XVIII ст.) / Л. А. Родіонова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. − Вип. 9. – С. 168-177.
 34. Родіонова, Л. А. Земельна реформа як інституціональна основа інноваційно-інвестиційного розвитку / Л. А. Родіонова // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2008. – С. 37-42.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Рева-Родіонова, Л. А. Українське товариство «Сільський господар». 1899–1944. Історія. Досвід : монографія / Л. А. Рева-Родіонова. − Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. − 368 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Лазарович, М. В. Економічна історія [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович, Р. М. Матейко, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 68 с.
 2. Родіонова, Л. А. Економічна історія зарубіжних країн / В. І. Гричуцький, Л. А. Родіонова. − Тернопіль : Підручники та посібники, 2004. − 288 с.
 3. Родіонова, Л. А. Економічна історія: навч. посіб / Л. А. Родіонова. − Тернопіль : Підручники та посібники, 2007. − 592 с.
 4. Родіонова, Л. А. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб / за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. − Тернопіль, 2010. – 624 с.
 5. Родіонова, Л. А. Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання. – 2011. – 566с.
 6. Родіонова, Л. А. Історія економіки та економічної думки: ХХ ст. – початок ХХІ ст. : навч. посіб. / за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання. – 2011. – 582с.
 7. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 8. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 9. Родіонова, Л. А. Господарство та економічна думка суспільств Середньовічної Європи (кінець V - XV ст.) [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 101-146.
 10. Родіонова, Л. А. Нова кейнсіанська економічна теорія. Новий неокласичний синтез [Текст] / Л. А. Родіонова, М. М. Фаріон // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 733-738.
 11. Родіонова, Л. А. Господарство та економічна думка у країнах Європейської цивілізації (XVI ст. - середина XVIII ст.) [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 149-192.
 12. Родіонова, Л. А. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації (кінець XVIII ст. - середина XIX ст.). Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 193-250.
 13. Родіонова, Л. А. Становлення ринкових форм господарства та економічна думка України в XVI ст. - середині XIX ст. [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 251-306.
 14. Родіонова, Л. А. господарство провідних суспільств Європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині XIX ст. - на початку ХХ ст. Розвиток економічної думки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 307-368.
 15. Родіонова, Л. А. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (кінець XIX ст. - початок ХХ ст.) [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 369-404.
 16. Родіонова, Л. А. Ринкові економічні системи країн європейської цивілізації у першій половині ХХ ст. (1914-1940 рр.) [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 405-468.
 17. Родіонова, Л. А. Системоутворювальні фактори розвитку світової системи господарства та їх вплив на національні економіки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 469-506.
 18. Родіонова, Л. А. Економічна політика зростання. Теорія економічного зростання [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 506-535.
 19. Родіонова, Л. А. Особливості змішаних економічних систем індустріально розвинених країн світу. Теорія трансформації ринкової економіки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 535-555.
 20. Родіонова, Л. А. Нові напрями в розвитку економічної теорії [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 669-676.
 21. Родіонова, Л. А. Характеристика сучасного інституціоналізму : структура та методологічні особливості [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 676- 683.
 22. Родіонова, Л. А. Основні теорії неоінституціоналізму [Текст] / Л. А. Родіонова, О. В. Длугопольський // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 683-710.
 23. Родіонова, Л. А. Предмет і метод історії економіки та економічної думки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 13-40.
 24. Родіонова, Л. А. Природа та еволюція господарства общинного суспільства [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 41-52.
 25. Родіонова, Л. А. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 53-68.
 26. Родіонова, Л. А. Господарський розвиток та економічна думка суспільств традиційних (регіональних) цивілізації у VIII ст. до н. е. - V ст. н. е. Становлення суспільств Східної та Західної цивілізації [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 69-100.