Рогатинська Ніна Зіновіївна

rogatinska

Кафедра кримінального права та процесу

Наукове звання: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри кримінального права та процесу

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рогатинська, Ніна Зіновіївна Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за нереабілітуючими підставами [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Рогатинська Ніна Зіновіївна ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2008. - 211 с.
 2. Рогатинська, Ніна Зіновіївна Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за нереабілітуючими підставами [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Рогатинська Ніна Зіновіївна ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2008. - 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Рогатинська, Н. Значення строків давності при закритті кримінальної справи / Ніна Рогатинська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 135-138.
 2. Рогатинська, Н. Предмет доказування при закритті кримінальної справи у зв'язку з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації / Ніні Рогатинська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 85-88.
 3. Рогатинська, Н. Процесуальний статус захисника та його участь у кримінальному судочинстві / Н. Рогатинська // Право України. – 2007. – № 5. – С. 96-99.
 4. Рогатинська, Н. З. Значення висновку експерта як джерела доходів у кримінальному процесі України [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2009. – Вип.46. – С. 475-484.
 5. Рогатинська, Н. З. Особливості кримінально-процесуального провадження в право про злочини неповнолітніх [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2010. – Вип.47. – С. 467-498.
 6. Рогатинська, Н. Діяльність органів прокуратури у забезпеченні процесуального порядку екстрадиції / Н. Рогатинська, В. Вакіряк // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7. – C. 164–168.
 7. Рогатинська, Н. З. Підозрюваний у кримінальному процесі / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 531-537.
 8. Рогатинська, Н. З. Значення строків у кримінальному процесі України / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. – 2012. – Вип. I (2). – С. 278-282.
 9. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування при закритті кримінальної справи за нереабілітуючими обставинами / Н. З. Рогатинська // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 148-150.
 10. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за ст. 9 КПК України / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2005. – Вип. 30. – С. 496-501.
 11. Рогатинська, Н. З. Класифікація видів предмета доказування у справах, що закриваються провадженням / Н. З. Рогатинська // Право України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 82-85.
 12. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування при закритті кримінальної справи на підставі ст. 72 КПК України / Н. З. Рогатинська // Право України. – 2005. – № 12. – С. 109-111.
 13. Рогатинська, Н. З. Правовий статус захисника у кримінальному судочинстві / Н. З. Рогатинська // Право України. – 2007. – № 5. – С. 96-99.
 14. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування при закритті кримінальної справи у зв’язку з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації / Н. З. Рогатинська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2009. – Вип. 872. – С. 131-134.
 15. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування при закритті кримінальної справи внаслідок зміни обстановки [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2008. – Вип. 42. – С. 535-540.
 16. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування при закритті кримінальної справи внаслідок амністії [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2009. – Вип. 43. – С. 488-494.
 17. Рогатинська, Н. З. Деякі особливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 429-430.
 18. Рогатинська, Н. З. Значення документа як джерела доказів у кримінальному судочинстві[Електронний ресурс]  / Н. З. Рогатинська // Університетські наукові записи : часоп. Хмельницького ун-ту управління та права. – 2012. – Вип. 3. – С. 349-354.
 19. Рогатинська, Н. З. Слідча етика: постановка та дослідження проблеми в Україні [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – Вип. 22, ч. 1, т. 3. – С. 103-106.
 20. Рогатинська, Н. З. Слідчий суддя: постановка та дослідження проблеми в Україні [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Право і суспільство : наук. журнал. – 2014. – Вип. 1-2. – С. 284-287.
 21. Рогатинська, Н. З. Характеристика показання як джерела доказів у кримінальному судочинстві [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – Вип. 24, т. 4. – С. 118-120.
 22. Рогатинська, Н. З. Механізм реалізації прав потерпілого в кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Право і суспільство : наук. журнал. – 2014. – Вип. 2. – С. 207-211.
 23. Рогатинська, Н. З. Проблемні аспекти стадії досудового розслідування [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Право і суспільство : наук. журнал. – 2014. – Вип. 6-2. – С. 184-188.
 24. Рогатинська, Н. З. Випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, М. Б. Колосівська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 1, т. 4. – С. 112-116.
 25. Рогатинська, Н. З. Деякі проблеми щодо доказування та його елементів за чинним Кримінально процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 2 (2). – С. 230-235.
 26. Рогатинська, Н. З. Правова характеристика окремих аспектів освідування особи [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, І. О. Загорська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 3, т. 3. – С. 133-137.
 27. Рогатинська, Н. З. Деякі аспекти визнання доказів недопустимими під час судового розгляду [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, Ю. І. Олійник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 3, т. 3. – С. 137-140.
 28. Рогатинська, Н. З. Правова характеристика інституту угод у кримінальному процесі [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, Л. М. Мацьків // Право і суспільство : наук. журнал. – 2015. – Вип. 5, ч. 3. – С. 185-190.
 29. Рогатинська, Н. З. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, Р. М. Мудрак // Право і суспільство. - 2014. - № 5.2. - С. 333-338.
 30. Рогатинська, Н. З. Правовий статус захисника в порівнянні з Кримінально-процесуальним кодексом 1960 р. й міжнародним законодавством [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, К. А. Мудрик // Право і суспільство. - 2016. - № 3(2). - С. 216-221.
 31. Рогатинська, Н. Діяльність органів прокуратури у забезпеченні процесуального порядку екстрадиції [Електронний ресурс] / Н. Рогатинська, В. Вакіряк // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 7. - С. 164-168.
 32. Рогатинська Н. З. Роль захисника у забезпеченні прав і законних інтересів осіб під час кримінального провадження [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, М. О. Кусмарцева // Право і суспільство. - 2016. - № 2(3). - С. 190-193.
 33. Рогатинська, Н. Особи, які не підлягають допиту як свідки [Електронний ресурс] / Н. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 86-89.
 34. Рогатинська, Н. З. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну та банківську таємницю [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 180-186.
 35. Рогатинська, Н. Деякі особливості проведення слідчого експерименту у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Н. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 149-153.
 36. ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Кримінально-виконавче право України (у схемах та таблицях) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Олефір, О. Г. Колб, Н. З. Рогатинська [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 264 с.
  2. Кримінально-виконавче право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Г. Колб, В. І. Олефір, В. Є. Ткачук [та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Колба та В. І. Олефіра. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 260 с.
  3. Банах, С. В. Кримінальний процес [Текст] : підручник / С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 264 с.
 

Розум Руслан Іванович

розум руслан іванович

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Розум, Руслан Іванович. Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів гвинтових самозавантажувальних пристроїв [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / Розум Руслан Іванович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2004. - 157 с.
 2. Розум, Руслан Іванович. Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів гвинтових самозавантажувальних пристроїв [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / Р.І.Розум ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2005. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Розум, Р. І. Особливості методики викладання курсу "інженерна графіка та основи взаємозамінності" для студентів економічних спеціальностей / Р. І. Розум // Інноваційна економіка. – 2008.– № 1.– С. 176-178.
 2. Дзядикевич, Ю. В.Управління енергозабезпеченням шляхом використання вторинних енергоресурсів / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 44-50.
 3. Дзядикевич, Ю. Управління процесами ефективного енергозбереження / Ю. В Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р.І Розум [та ін] // Інноваційна економіка. - 2010. - № 3. - С. 151-154.
 4. Гевко, Р. Підвищення ефективності виробництва біопалива / Роман Гевко, Руслан Розум // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій.– Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012.– Вип. 1.– С. 120-128.
 5. Дзядикевич, Ю. Основні напрями управління процесами використання відходів деревини / Юрій Дзядикевич, Руслан Розум, Микола Буряк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 274-278.
 6. Дзядикевич, Ю. В. Економічна ефективність використання відходів деревини [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум, О. В. Чихира // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 14. – С. 149-152.
 7. Дзядикевич, Ю. В. Методи оцінки ефективності інвестицій в енергозбереження [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 119-122.
 8. Дзядикевич, Ю. В. Внутрішньогосподарський контроль використання матеріальних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості / Ю. В. Дзядикевич, І. В. Любезна, Р. І. Розум // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – С. 57-62.
 9. Дзядикевич, Ю. В. Особливості процесу спалювання деревної біомаси та шляхи його покращення [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2010. – № 10. – С. 41-45.
 10. Дзядикевич, Ю. В. Підвищення ефективності використання твердого біопалива (огляд) [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2010. – № 3-4. – С. 213-219.
 11. Дзядикевич, Ю. В. Шляхи підвищення ефективності використання відходів деревини [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2011. – № 4. – С. 22-27.
 12. Дзядикевич, Ю. В. Підвищення жаропродуктивності деревних приливних гранул [Електронний ресурс] / Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум, М. В. Буряк // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків, 2012. – № 3. – С. 34-38.
 13. Розум, Р. І. Еколого-економічні системи: основні аспекти [Електронний ресурс] / Р. І. Розум ,М. В. Буряк, І. В. Любезна // Науковий огляд : наук. журнал. – Київ, 2015. – № 6 (16). – С. 33-49.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.
 2. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах [Електронний ресурс] : монографія / Р. Б. Гевко, Р. М. Рогатинський, Р. І. Розум [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 180 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Дзядикевич, Ю. В. Енергетичний менеджмент [Текст] / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 295 с.
 2. Енергетичний менеджмент [Текст] : підручник / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 336 с.
 

Руська Руслана Василівна

citationsКафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Руська, Руслана Василівна Моделювання функціонування кредитних спілок в умовах економічної нестійкості: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Р. В. Руська ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2011. — 203 с.
 2. Руська, Руслана Василівна Моделювання функціонування кредитних спілок в умовах економічної нестійкості: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Р. В. Руська ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2011. — 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Руська, Р. Модель діагностики фінансового стану кредитних спілок / Руслана Руська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 133-138.
 2. Руська, Р. Моделювання процесу надходження коштів до кредитної спілки [Електронний ресурс] / Р. Руська // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог : НУ Острозька академія, 2010 – Вип. 14. – С. 457-462.
 3. Руська, Р. В. Модель діагностики кредитного портфеля для кредитних спілок [Електронний ресурс] / Р. В. Руська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІІ (38). – С. 284-293.
 4. Руська, Р. В. Теоретична постановка економіко-математичної моделі діяльності кредитної спілки [Електронний ресурс] / Р. В. Руська, О. Т. Іващук, С. А. Пласконь // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 239-244.
 5. Руська, Р. В. Управління кредитною спілкою за допомогою імітаційного моделювання [Електронний ресурс] / Р. В. Руська, О. Т. Іващук, С. А. Пласконь // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог : НУ Острозька академія, 2010 – Вип. 15. – С. 496-501.
 6. Пласконь, С. Математичне моделювання депозитно-кредитних операцій комерційних банків / Світлана Пласконь, Руслана Руська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С. 75-80.
 7. Пласконь, С. А. Економіко-математичне моделювання управління активами і пасивами комерційних банків [Електронний ресурс] / С. А. Пласконь, Р. В. Руська // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 18. – С. 590-596.
 8. Руська, Р. В. Модель оптимізації відсоткової ставки за позиками в кредитній спілці / Р. В. Руська // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 241-246.
 9. Руська, Р. Моделювання обсягу кредитного портфеля кредитної спілки залежно від дисперсії неповернених позик / Руслана Руська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 54-62.
 10. Руська, Р. Модель формування резерву в кредитній спілці за допомогою трикутника розвитку / Руслана Руська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 139-145.
 11. Руська, Р. В. Моделювання сукупних збитків ризику кредитної спілки за допомогою гамма-розподілу [Електронний ресурс] / Р. В. Руська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ. Сер. : Економічні науки. – 2013. – Вип. І(49). – С. 345-351.
 12. Цебрій, Р. І. Оцінка кредитного ризику кредитних спілок і методи його зниження [Електронний ресурс] / Р. І. Цебрій, Р. В. Руська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка. Сер. Економіко-математичне моделювання. – 2003. – №13. –С. 65-69.
 13. Руська, Р. Методи визначення кредитоспроможності позичальника [Електронний ресурс] / Руслана Руська // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 11. – С. 154-162.
 14. Руська, Р. Теоретична постановка динамічної моделі для функціонування кредитної спілки [Електронний ресурс] / Руслана Руська // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 22. –С. 159-165.
 15. Руська, Р. Моделювання фінансових результатів діяльності кредитної спілки [Електронний ресурс] / Р. Руська, І. Домбровський // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 18. –С. 170-177.
 16. Руська, Р. В. Модель впливу внесків (вкладів) на кредитний портфель в кредитній спілці [Електронний ресурс] / Р. В. Руська , А. М. Алілуйко // Інноваційна економіка.– 2016.– № 3-4(62).– С. 155-162.
 17. Руська, Р. Оцінювання позицій кредитних спілок на світовому ринку фінансових послуг / Руслана Руська // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 207-223.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Ткаченко, І. С. Кредитні спілки України - аспекти функціонування [Текст] : наук.-практ. посіб. / І. С. Ткаченко, М. Р. Лучко, Р. В. Руська. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 75 с .
 2. Руська, Р. В. Економетрика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. В. Руська. – Тернопіль : Тайп, 2012. – 224 с.
 3. Руська, Р. В. Методи економіко-статистичних досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. В. Руська, О. Т. Іващук. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 190 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Іващук, О. Т. Економіко-математичні методи і моделі банківської діяльності [Текст] /О. Т. Іващук, Р. В. Руська, О. О. Оконська.– Тернопіль: ТДЕУ, 2006.– 126 с.
 2. Руська, Р. В. Кількісні методи фінансового прогнозування [Електронний ресурс] : консп. лекц. / Р. В. Руська. – Тернопіль : ТАЙП, 2011. – 108 с.
 3. Руська, Р. В. Застосування математичних методів в банківській діяльності [Електронний ресурс] : метод. рек. / Р. В. Руська. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 140 c.
 4. Руська, Р. В. Управління ризиком [Електронний ресурс] : практикум/ Р. В. Руська. - Тернопіль : Вектор, 2013. - 112 с.

   

 

Родіонова Лариса Андріївна

Лариса Андріївна РодіоноваКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Родіонова, Лариса Андріївна Роль товариства "Сільський господар" у розвитку сільського господарства західноукраїнських земель (20-30-і роки) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.04 - економіна історія та історія економіної думки / Лариса Андріївна Родіонова. – К. : КНУ, 2001. – 20 с.

 2. Родіонова, Лариса Андріївна Роль товариства "сільський господар" у розвитку сільського господарства західноукраїнських земель (20-30-і роки) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.04 - економіна історія та історія економіної думки / Лариса Андріївна Родіонова. – К. : КНУ, 2001. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Родіонова, Л. Господарська система суспільств ранніх цивілізації: теоретико-методологічні аспекти / Л. Родіонова / Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 13. – С. 105-112.
 2. Родіонова, Л. До питання ролі та значення української сільськогоподарської кооперації в ринковій трансформації галицького села / Л. Родіонова // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 12. – С. 94-95.
 3. Родіонова, Л. До проблеми реформування управління розвитком аграрної економіки України на регіональному рівні / Л. Родіонова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 91-94.
 4. Родіонова, Л. Розвиток економіки та економічної науки наприкінці 1940-х - 1960-х роках / Л. Родіонова / Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. - Тернопіль : Економічна думка, 2010. - Вип. 14-15. - С. 211-223.
 5. Родіонова, Л. Теоретико-методологічні основи осмислення господарської діяльності людини первісного сусупільства / Л. Родіонова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 51-55.
 6. Родіонова, Л. Українське духовенство в історії громадсько-економічної діяльності східногалицького села (друга половина ХІХ-1939 р.) / Лариса Родіонова // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 31-35.
 7. Родіонова, Л. А. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: історико-економічний дискурс / Л. А. Родіонова // Інноваційна економіка. – 2011. − № 7. − С. 280−286.
 8. Родіонова, Л. А. Цивілізаційні основи економічного розвитку / Л. А. Родіонова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. − С. 51-58.
 9. Родіонова, Л. До питання логіки та структури навчальної дисципліни “Економічна історія” [Електронний ресурс] / Л. Родіонова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. − 2003. − № 15. – С. 214−218.
 10. Родіонова, Л. Цивілізаційні виміри економічних систем / Л. Родіонова, А. // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 113-119.
 11. Родіонова, Л. З історії фінансування аграрного сектора економіки в Україні у кінці ХІХ -30-их рр. ХХ ст. / Л. Родіонова // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9.- С. 189-194.
 12. Родіонова, Лариса Концептуальні засади вивчення історії економіки та економічної думки / Лариса Родіонова // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 87-93.
 13. Родіонова, Л. А. Від індустріалізму до інформаціоналізму: теорії трансформації / Л. А. Родіонова // Інноваційна економіка. – 2013.– № 6. – С. 27-31.
 14. Родіонова, Л. Пошуки парадигми пізнання історико-економічного розвитку (Теоретичні основи розуміння всесвітньої історії) / Лариса Родіонова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3.– С. 86-96.
 15. Родіонова, Л. Інституційна економічна теорія : базові концепції та сучасний стан інституційного знання / Лариса Родіонова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 161-176.
 16. Родіонова, Л. Напрями розвитку економічної теорії на початку ХХІ ст. / Лариса Родіонова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 159-170.
 17. Родіонова, Л. Питання ідентичності сучасного інституціоналізму як напряму економічної думки / Лариса Родіонова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 111-125.
 18. Родіонова, Л. А. Співпраця товариства «Сільський господар» з українською кооперацією у економічному відродженні села (20–30-і рр. XX ст.) / Л. А. Родіонова // Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. – Т. II. – С. 143-159.
 19. Родіонова, Л. А. Взаємовідносини українського товариства «Сільський господар» з польською владою (1920‑1930 рр.) / Л. А. Родіонова // Збірник праць Тернопільського осередку НТШ. – Тернопіль : Рада, 2007. – Т. 3 : Україно-польські відносини вчора і сьогодні. – С. 70-80.
 20. Родіонова, Л. А. Використання творчості українських письменників національного відродження XIX−XX ст. при вивченні історії Великої Руїни та Гетьманщини / Л. А. Родіонова // Викладання українознавчих дисциплін в економічних і технічних вузах. – Тернопіль : ТДПУ, 1991. – С. 17-23.
 21. Родіонова, Л. А. «Сільський господар» − перше українське хліборобське товариство Східної Галичини, організатор громадської агрономії / Л. А. Родіонова // Вісник Тернопільського технічного університету. − 1998. − № 1. − С. 139-148.
 22. Родіонова, Л. А. Вплив революції 1848 р. на формування громадсько-економічної праці галицьких українців / Л. А. Родіонова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : зб. наук. праць. Сер. Історія. − Тернопіль, 1998. − Вип. VII. – С. 35-39.
 23. Родіонова, Л. А. Вклад Крайового господарського товариства «Сільський господар» у Львові (1889−1939 рр.) у світову теорію і практику громадської агрономії / Л. А. Родіонова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 71-78.
 24. Родіонова, Л. А. Заслуги українського вченого Віктора Доманицького у господарському і культурному поступі галицького села / Л. А. Родіонова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 1999. – Спецвип. – С. 201-206.
 25. Родіонова, Л. А. Роль крайового господарського товариства «Сільський господар» у розвитку українського сільськогосподарського шкільництва на західно-українських землях (20–30 рр. ХХ ст.) / Л. А. Родіонова // Мандрівець. − 1999. − № 2. − С. 42-48.
 26. Родіонова, Л. А. Українське товариство «Сільський господар» (1899-1944). Історія / Л. А. Родіонова // Сільський господар. − 2000. − № 8-9. − С. 7-8.
 27. Родіонова, Л. А. Українське товариство «Сільський господар». 1899-1944. Історія. Досвід / Л. А. Родіонова // Сільський господар. − 2000. − № 10-11. − С. 10-13.
 28. Родіонова, Л. А. З історії розвитку агрономічної діяльності в Україні / Л. А. Родіонова // Економіка АПК. − 2001. − № 2. − С. 26-31.
 29. Родіонова, Л. А. Деякі аспекти реформування державного регулювання та управління сільським господарством України у контексті світового досвіду економічної діяльності держави / Л. А. Родіонова // Вісник Тернопільської академії народного господарства. − 2001. − № 16. − С. 93-95.
 30. Родіонова, Л. А. Особливості розвитку ринкових відносин у західноукраїнському селі в 20-30-х рр. XX ст. / Л. А. Родіонова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Вип. 3. – С. 214-218.
 31. Родіонова, Л. А. Роль товариства «Сільський господар» в організації аграрної реформи на західно-українських землях (20−30-і рр. XX ст.) / Л. А. Родіонова // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. − К., 2003. − Вип. 35-36. – С. 66-75.
 32. Родіонова, Л. А. Організація сільського господарства: історія теорії та практики в ринкових умовах (кінець XVIII – початок XX ст.) / Л. А. Родіонова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. − Вип. 11. – С. 161-176.
 33. Родіонова, Л. А. Особливості первісного нагромадження капіталу в сільському господарстві України (XVI−XVIII ст.) / Л. А. Родіонова // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. − Вип. 9. – С. 168-177.
 34. Родіонова, Л. А. Земельна реформа як інституціональна основа інноваційно-інвестиційного розвитку / Л. А. Родіонова // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2008. – С. 37-42.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Рева-Родіонова, Л. А. Українське товариство «Сільський господар». 1899–1944. Історія. Досвід : монографія / Л. А. Рева-Родіонова. − Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. − 368 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Лазарович, М. В. Економічна історія [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович, Р. М. Матейко, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 68 с.
 2. Родіонова, Л. А. Економічна історія зарубіжних країн / В. І. Гричуцький, Л. А. Родіонова. − Тернопіль : Підручники та посібники, 2004. − 288 с.
 3. Родіонова, Л. А. Економічна історія: навч. посіб / Л. А. Родіонова. − Тернопіль : Підручники та посібники, 2007. − 592 с.
 4. Родіонова, Л. А. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб / за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. − Тернопіль, 2010. – 624 с.
 5. Родіонова, Л. А. Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання. – 2011. – 566с.
 6. Родіонова, Л. А. Історія економіки та економічної думки: ХХ ст. – початок ХХІ ст. : навч. посіб. / за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання. – 2011. – 582с.
 7. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 8. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 9. Родіонова, Л. А. Господарство та економічна думка суспільств Середньовічної Європи (кінець V - XV ст.) [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 101-146.
 10. Родіонова, Л. А. Нова кейнсіанська економічна теорія. Новий неокласичний синтез [Текст] / Л. А. Родіонова, М. М. Фаріон // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 733-738.
 11. Родіонова, Л. А. Господарство та економічна думка у країнах Європейської цивілізації (XVI ст. - середина XVIII ст.) [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 149-192.
 12. Родіонова, Л. А. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації (кінець XVIII ст. - середина XIX ст.). Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 193-250.
 13. Родіонова, Л. А. Становлення ринкових форм господарства та економічна думка України в XVI ст. - середині XIX ст. [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 251-306.
 14. Родіонова, Л. А. господарство провідних суспільств Європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині XIX ст. - на початку ХХ ст. Розвиток економічної думки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 307-368.
 15. Родіонова, Л. А. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (кінець XIX ст. - початок ХХ ст.) [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 369-404.
 16. Родіонова, Л. А. Ринкові економічні системи країн європейської цивілізації у першій половині ХХ ст. (1914-1940 рр.) [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 405-468.
 17. Родіонова, Л. А. Системоутворювальні фактори розвитку світової системи господарства та їх вплив на національні економіки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 469-506.
 18. Родіонова, Л. А. Економічна політика зростання. Теорія економічного зростання [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 506-535.
 19. Родіонова, Л. А. Особливості змішаних економічних систем індустріально розвинених країн світу. Теорія трансформації ринкової економіки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 535-555.
 20. Родіонова, Л. А. Нові напрями в розвитку економічної теорії [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 669-676.
 21. Родіонова, Л. А. Характеристика сучасного інституціоналізму : структура та методологічні особливості [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 676- 683.
 22. Родіонова, Л. А. Основні теорії неоінституціоналізму [Текст] / Л. А. Родіонова, О. В. Длугопольський // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 683-710.
 23. Родіонова, Л. А. Предмет і метод історії економіки та економічної думки [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 13-40.
 24. Родіонова, Л. А. Природа та еволюція господарства общинного суспільства [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 41-52.
 25. Родіонова, Л. А. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 53-68.
 26. Родіонова, Л. А. Господарський розвиток та економічна думка суспільств традиційних (регіональних) цивілізації у VIII ст. до н. е. - V ст. н. е. Становлення суспільств Східної та Західної цивілізації [Текст] / Л. А. Родіонова // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 69-100.
 

Рудакевич Оксана Мирославівна

rudakevich

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рудакевич, Оксана Мирославівна Концепція культурницького націоналізму в українській історико-філософській думці: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / О.М. Рудакевич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2006. - 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Рудакевич, Оксана Католицьке духовенство у польській моделі суспільної самоорганізації [Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 22-27.
 2. Рудакевич, Оксана Релігійне та національне як складові ментально зорієнтованого українського освітнього простору[Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич // Вітакультурний млин. – 2011. – Модуль 14. – С. 72-75.
 3. Рудакевич, Оксана Степан Рудницький як ідеолог українського націоналізму[Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич.
 4. Рудакевич, Оксана Типологія націоналізму в контексті європейського досвіду ХІХ століття [Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич.
 5. Рудакевич, Оксана Релігійне та національне у формуванні суспільного ідеалу [Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич.
 6. Рудакевич, Оксана Еволюція українського націоналізму в контексті українсько-польських відносин[Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич.
 7. Рудакевич, Оксана Релігійно-національний ідеал – основа духовності українців[Електронний ресурс] / Оксана Рудакевич.
 8. Рудакевич, Оксана Національна ідея як модель суспільної організації: європейський досвід / Оксана Рудакевич // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 31-39.
 9. Рудакевич, Оксана М. Тарас Шевченко як дійова особа націєтворення: європейський контекст / Оксана М. Рудакевич // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 80-83.
 10. Рудакевич, О. М. Особливості використання форсайту в передбаченні та розв’язанні проблем у соціальній сфері [Електронний ресурс] / О. М. Рудакевич, В. С. Біскуп // Соціологічні студії. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 7. – С. 77-83.
 11. Рудакевич, О. М. Духовність як узмістовлення професійної діяльності соціального працівника / О. М. Рудакевич // Соціологічні студії. – 2014. –  № 2 (5). – С. 68-74.
 12. Рудакевич, О. М. Поєднання релігійного та національного в українському освітньому просторі / О. М. Рудакевич // Українське релігієзнавство. – 2015. – С. 78-84.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ: