Русенко Ярослав Григорович

rusenko-ya.g

Кафедра психологічних та педагогічних дисциплін

Секція безпеки життєдіяльності людини

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Русенко, Ярослав Григорович Реінфікування тваринницьких приміщень після дезінфекції. Засоби і методи його попередження [Текст] : дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Русенко Ярослав Григорович ; Ін-т вет. медицини УААН. - Л., 2001. - 154 c.
 2. Русенко, Ярослав Григорович Реінфікування тваринницьких приміщень після дезінфекції. Засоби і методи його попередження [Текст] : автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Русенко Ярослав Григорович ; Львівська держ. академія ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. - Л., 2001. - 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Олійник, Н. Глобалізація економіки, інформаційна рефолюція у системі освіти та психічне здоровя молоді / Олег Бакалюк, Ярослав Русенко, Ніна Олійник // Психологія і суспільство. – 2010. – № 3. – С. 140-149.
 2. Бакалюк, О. Й. Наукове обґрунтування принципів формування позитивної мотивації та застосування новітніх інноваційних технологій у процесі формуваннякультури здорового способу життя у студентському середовищі [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, С. В. Лукащук-Федик, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012 року. М. Сімферополь-Судак. – 2012. – С.10-13.
 3. Давидович, І. Є. Педагог в умовах сучасних глобальних викликів [Електронний ресурс] / І. Є. Давидович, О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Освіта і наука в умовах глобальних викликів. – 2013. – С.45-49.
 4. Олійник, Н. М. Молодь, легальні та нелегальні наркотики- фактори захисту від можливої «зустрічі» ( частина 1) [Електронний ресурс] / Н. М. Олійник, О. Й. Бакалюк, Ю. І. Олійник [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4-8 червня 2013 року. М. Сімферополь-Судак. – 2013. – С.5-10.
 5. Олійник, Н. М. Молодь, легальні та нелегальні наркотики- фактори захисту від можливої «зустрічі» ( частина 2) [Електронний ресурс] / Н. М. Олійник, О. Й. Бакалюк, Ю. І. Олійник [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4-8 червня 2013 року. М. Сімферополь-Судак.– 2013. – С.38-42.
 6. Бакалюк, О. Й. Українська народна медицина як вид народного ремесла – самобутність і традиції в умовах світової глобалізації фарміндустрії [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник, Я. Г. Русенко[ та ін. ] // Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30 січня- 2 лютого 2013 року. м. Сімферополь-Ялта. – 2013. – С.11-16.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Розробка і впровадження системи належної гігієнічної практики (GMP, GHP) в господарствах-виробниках молока коров'ячого сирого [Електронний ресурс] : посібник / уклад. В. М. Гунчак, Д. Ф. Гуфрій, Я. Г. Русенко [та ін.]. – Тернопіль : [ б. в. ], 2012. – 30 с.
 2. Русенко, Я. Г. Безпека життєдіяльності. Термінологічний словник-довідник [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Я. Г. Русенко. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 178 с.
 

Расевич-Дергунова Наталія Ярославівна

расевич-дергунова наталія ярославівн

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Сохацька, Олена Використання реальних опціонів у корпоративному управлінні /Олена Сохацька, Наталя Расевич // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу /Голов. ред. Шкарабан С.І.– Тернопіль: Економічна думка, 2005.– Випуск 14.– С. 13-16.
 2. Сохацька, О. Підвищення ефективності управління проектами через впровадження автоматизованих систем /О. Сохацька, Н. Расевич // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– 2004.– № 3.– С. 120-129.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Расевич-Дергунова, Н. Я. Традиційні та інноваційні методи оцінки інноваційно-інвестиційних проектів генерування енергії з альтернативних джерел [Текст] / Н. Я. Расевич-Дергунова // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 131-150.
 2. Расевич-Дергунова, Н. Я. Застосування реальних опціонів як нового інструментарію для оцінки інвестиційних проектів альтернативної енергетики [Текст] / Н. Я. Расевич-Дергунова // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 151-162.
 3. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів [Текст] : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 308 с.
 

Романюк Михайло Дмитрович

романюк михайло дмитрович

Кафедра менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

СТАТТІ:

 1. Романюк, М. Д. Міграційні детермінанти національної безпеки України: теоретико-методологічні та практичні аспекти / М. Д. Романюк // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 1. – С. 50-60.
 2. Романюк, М. Д. Пріоритетність соціального розвитку економіки регіону (на прикладі областей Карпатського регіону) [Електронний ресурс] / М. Д. Романюк, Д. М. Романюк.
 3. Романюк, М. Д. Якість економічної освіти та шляхи її підвищення у контексті сучасних глобалізацій них процесів [Електронний ресурс] / М. Д. Романюк, Г. Д. Калашніков.
 4. Романюк, М. Д. Вплив глобалізаційних процесів на демографічний та соціально-економічний розвиток Карпатського регіону [Електронний ресурс] / М. Д. Романюк.
 5. Романюк, М. Д. Розвиток туристичної галузі як пріоритетний напрям соціального розвитку регіону ( на прикладі Прикарпаття) [Електронний ресурс] / М. Д. Романюк // Экономика и управление. – 2011. – № 3. – С. 102-105.
 

Романишин Ольга Василівна

1450083844 80 romanishin-oКафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Романишин, О. В. Інноваційні інструменти кредитного ринку як джерело формування позиченого капіталу підприємств в Україні [Текст] / О. В. Романишин, О. В. Булавинець // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 15. – С. 51-55.
 2. Романишин, О. В. Особливості формування ринку м'яса в Україні [Текст] / О. В. Романишин // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – С. 233-237.
 3. Романишин, О. В. Дослідження економічного механізму конкуренції регіонального агропродовольчого ринку [Електронний ресурс] / О. В. Романишин // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 2. – С. 194-199.
 4. Романишин, О. Формування регіонального ринку м’яса в Тернопільській області [Електронний ресурс] / О. Романишин // Економіст. – 2015. – № 7. – С. 38-40.

 

 

Рудакевич Марія Іванівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

СТАТТІ:

 1. Рудакевич, М. Комплексний підхід до утвердження етики державних службовців / М. Рудакевич // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – №4. – С.290-295.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Рудакевич, М. І. Професійна етика державних службовців : теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління [Текст] : монографія / М. І. Рудакевич. – Тернопіль : Астон, 2007. – 400 с.
 2. Рудакевич, М. І. Етика державної служби ( зарубіжний досвід) [Текст] / М. І. Рудакевич. – К. : Ультра, 2002. – 104 с.