Альховіцька Олена Євгенівна

alhovitska

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Альховіцька-Магда, Олена Євгенівна Периферія і центр в економіці ЄС : подолання нерівностей [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Олена Євгенівна Альховіцька-Магда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 216 с.
  2. Альховіцька-Магда, Олена Євгенівна Периферія і центр в економіці ЄС : подолання нерівностей [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Євгенівна Альховіцька-Магда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

  1. Альховіцька, О. Новий економічний порядок в аспекті сучасного розвитку східних країн-членів ЄС у центро-периферійному контексті / Олена Альховіцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 5. – С. 128-133.
  2. Альховіцька, О. Центр та периферія в економіці Європейського Союзу на сучасному етапі розширення / Олена Альховіцька // Журнал європейської економіки. – 2008. – № 3. – С. 318-325.
  3. Уніят, А. Вступ до СОТ: прогнозовані наслідки для легкої промисловості України / А. Уніят, О. Альховіцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 63-69.
  4. Уніят, А. Перспективи розвитку ринку готельних послуг в Україні: світовий досвід та вітчизняна практика / Алла Уніят, Олена Альховіцька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. – С. 257-265.
  5. Уніят, А. Роль глобальних фінансових потоків у виникненні та поширенні фінансових криз / Алла Уніят, Олена Альховіцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 188-192.