Юркевич Галина Йосафатівна

юркевич галина йосафатівна

Кафедра фундаментальних дисциплін Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

  1. Дем’янчук, С. П. Конфлікти в системі державної служби [Електронний ресурс] / С. П. Дем’янчук, Г. Й. Юркевич // Сталий розвиток економіки.
  2. Дем’янчук, С. П. Соціально-психологічні детермінанти синдрому “професійного вигорання” у державних службовців [Електронний ресурс] / С. П. Дем’янчук, Г. Й. Юркевич // Інноваційна економіка.
  3. Юркевич, Г. Особистісний потенціал спеціаліста в умовах переходу до ринкової економіки / Г. Юркевич // Наукові записки.– 2001.– Вип. 1. "Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні".– С.133-134.
  4. Юркевич, Г. Розвиток передумов особистісного самовизначення / Г. Юркевич // Наукові записки.– 2002.– Вип. 2. "Україна в умовах ринкової трансформації економіки і сучасних форм господарювання".– С.145-147.
  5. Юркевич, Г. Й. Визначення та розвиток лідерських компетенцій на державній службі / Г. Й. Юркевич // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – C. 131–137.
  6. Юркевич, Г. Й. Сучасні методи оцінки персоналу організації / Г. Й. Юркевич // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – С. 146-153.