Практичне заняття з дисципліни «Маркетингові дослідження»

5581718556140559 Тісна співпраця бібліотеки з кафедрами та факультетами університету спрямована на ефективне забезпечення навчально-виховного процесу. Так, з метою ознайомлення з новими надходженнями книг та періодичних видань 1 квітня 2019 р. у читальному залі проведено практичне заняття з дисципліни «Маркетингові дослідження» (викладач – д-р екон. наук Борисова Т. М.) для студентів гр. МАК-31.
 Саме такі заняття дозволяють підвищити інформаційну культуру студентів закладу вищої освіти, збагатити їх інформаційний багаж для наукової роботи, а також представити репертуар інформаційно-бібліографічних послуг.