Інформаційні системи в управлінні

Інформаційні системи в управлінні [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Інформаційні системи в управлінні [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Інформаційні системи в управлінні [Електронний ресурс] : силабус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Інформаційні системи в управлінні [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Інформаційні системи в управлінні [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Інформаційні системи в управлінні [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Інформаційні системи в управлінні [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Інформаційні системи в управлінні [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.