Вища математика

Вища математика [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Вища математика [Електронний ресурс] : cтруктурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Вища математика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Вища математика [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Вища математика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Вища математика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Вища математика [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Вища математика [Електронний ресурс] : презентація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Вища математика [Електронний ресурс] : метод. вказівки для проведення тренінгів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Вища математика [Електронний ресурс] : тестові завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Вища математика [Електронний ресурс] : у прикладах і задачах : навч. посіб. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Вища математика [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Вища математика [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Вища математика [Електронний ресурс] : білети на екзамен. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Вища математика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

 

Вища математика [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика [Електронний ресурс] : cтруктурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань і вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика [Електронний ресурс] : білети на екзамен. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

КПІЗ з вищої математики [Електронний ресурс] : навч. посіб. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

Метод. вказівки для проведення тренінгів з вищої математики [Електронний ресурс] : навч. посіб. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Вища математика [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Вища математика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Вища математика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ., лаб. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Вища математика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Вища математика [Електронний ресурс] : тестові завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Вища математика [Електронний ресурс] : метод. вказівки для проведення тренінгів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Вища математика [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

Вища математика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017.

 

Вища математика [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОПП "Системний аналіз". - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : анотація. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

 Вища математика [Електронний ресурс] : робоча програма. Політологія. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : курс лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : інструктивно-методичні матеріали для практичних. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : методичне забезпечення індивідуальної роботи (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : екзаменаційні питання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : рекомендована література. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : тести. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : тренінг. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

  

Вища математика [Електронний ресурс] : робоча програма. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 

Вища математика [Електронний ресурс] : робоча програма. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : курс лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : інструктивно-методичні матеріали для практичних. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : комплексні практичні індивідуальні завдання (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : екзаменаційні питання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : рекомендована література. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.


Вища математика [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

Вища математика [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016.

 

Вища математика [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013.

 

Ділові комунікації англійською мовою

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОНП "Соціальна робота та соціальна політика". - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань та вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

 

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. ОНП "Публічні фінанси". - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань та вмінь студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : питання для підготовки до заліку. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Ділові комунікації англійською мовою [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.