Андросюк Віталій Миколайович

андросюк

Кафедра психологічних і педагогічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Андросюк, Виталий Николаевич. Физическая подготовка студентов в условиях гибких педагогических технологий обучения : дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.01. - Тернопіль, 1992. - 147 с.
 2. Андросюк, Віталій Миколайович. Фізична підготовка студентів в умовах гнучких педагогічних технологій навчання : автореферат дис. ... кандидата педагогічних наук : 13.00.01. - Харків, 1992. - 25 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Андросюк, В. Психологічні передумови раціонального навчання / В. Андросюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С. 115-119.
 2. Андросюк, В. Особливості педагогічного керівництва [Електронний ресурс] / Віталій Андросюк // Вітакультурний млин. – 2011. – Модуль 13. – С. 82-85.
 3. Андросюк, В. Психологічне здоров’я як проблема і предмет дослідження [Електронний ресурс] / Віталій Андросюк.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Андросюк, В. Педагогічний менеджмент і психодидактика [Текст] : Навч. посіб. / В. Андросюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 214 с.
 2. Андросюк, В. М. Педагогічний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. М. Андросюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 200 с.
 

Альховіцька Олена Євгенівна

alhovitska

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Альховіцька-Магда, Олена Євгенівна Периферія і центр в економіці ЄС : подолання нерівностей [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Олена Євгенівна Альховіцька-Магда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 216 с.
 2. Альховіцька-Магда, Олена Євгенівна Периферія і центр в економіці ЄС : подолання нерівностей [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Євгенівна Альховіцька-Магда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Альховіцька, О. Новий економічний порядок в аспекті сучасного розвитку східних країн-членів ЄС у центро-периферійному контексті / Олена Альховіцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 5. – С. 128-133.
 2. Альховіцька, О. Центр та периферія в економіці Європейського Союзу на сучасному етапі розширення / Олена Альховіцька // Журнал європейської економіки. – 2008. – № 3. – С. 318-325.
 3. Уніят, А. Вступ до СОТ: прогнозовані наслідки для легкої промисловості України / А. Уніят, О. Альховіцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 63-69.
 4. Уніят, А. Перспективи розвитку ринку готельних послуг в Україні: світовий досвід та вітчизняна практика / Алла Уніят, Олена Альховіцька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. – С. 257-265.
 5. Уніят, А. Роль глобальних фінансових потоків у виникненні та поширенні фінансових криз / Алла Уніят, Олена Альховіцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 188-192.

 

 

Ататей Ірина Михайлівна

atatey

Кафедра фінансів Нововолинського факультету

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

 

СТАТТІ:

 1. Майброда, М. Адміністративно-територіальна реформа: суть, цілі, завдання та необхідність проведення в Україні [Електронний ресурс] / М. Майброда, І. Ататей.
 

Ануфрієва Наталія Вікторівна

anufrieva
Кафедра ділової комунікації та організаційної поведінки

Посада: cтарший викладач

Публікації

Статті:

 1. Ануфрієва, Н. В. Художній переклад як фактор інтеграції української мови в освітньо-естетичний простір [Електронний ресурс] / Н. В. Ануфрієва.

підручники і посібники:

 1. Ануфрієва, Н. В. Щоденник успішного бізнесмена [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Ануфрієва, О. К. Лазар, Н. С. Лиса. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 217 с.
 2. Авраменко, Н. В. Business communscation: Presentations ( Комунікації в бізнесі: презентації) [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Авраменко, Н. В. Ануфрієва. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 128 p.
 

Афонська Наталія Григорівна

Кафедра гуманітарних дисциплін ІФІМ

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ратушна, Н. Проектна діяльність на заняттях іноземної мови [Електронний ресурс] / Н. Ратушна, Н. Афонська // Джерела : наук.-метод. вісник. – Івано-Франківськ, 2011. – № 1.
 2. Афонська, Н. Г. Адаптація до реципієнта в бізнес-комунікації / Н. Г. Афонська, Н. М. Ратушна // Науковий потенціал – 2012 : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [21-23 берез. 2012 р.]. – К., 2012. – Ч. 3. – С. 46-49.
 3. Ратушна, Н. М. Місце індивідуальних науко-дослідницьких завдань у системі навчання і виховання в сучасній вищій школі / Н. М. Ратушна, Н. Г. Афонська // Джерела : наук.-метод. вісник. – Івано-Франківськ, 2011. – № 2.