Андрущенко Володимир Леонідович

андрущенко володимир леонідович

Кафедра фінансів

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Публікації

СТАТТІ:

  1. Андрущенко, В. Л.Ризики-сигнали тривоги в оподаткуванні [Електронний ресурс] / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2010. – №2(49). – С.74-83.
  2. Андрущенко, В. Західні теорії бюрократії / В. Андрущенко, В. Федосов // Ринок цінних паперів України. – 2003. – №9-10. – С.3-18.
  3. Андрущенко, В. Міжнародні податки: концепція та перспектива / В. Андрущенко // Вісник податкової служби України. – 2005. – листопад (№44). – С.50-53.
  4. Андрущенко, Володимир Податкова держава: генезис, концепція, еволюція / Володимир Андрущенко // Світ фінансів. – 2008. – Вип. 3. – С. 7-15.
  5. Андрущенко, В. Фінансова реструктуризація в Україні в епоху перетворень / В. Андрущенко, О. Данилов // Фінанси України. – 2003. – №5. – С.141-142.
  6. Андрущенко, В. Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво / В. Л. Андрущенко // Фінанси України. – 2003. – № 6. – С.27-36.
  7. Андрущенко, Володимир Нове в науці : [рецензія на кн. Фінансова думка України : монография / С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій [та ін.]; за наук. ред. д.е.н. проф. В. М. Федосова.- К. : Кондор, 2010. - у 3 т. Т. 1. - 687 с.] [Текст] / Володимир Андрущенко // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 5-6. – С. 99-100.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Податкова система України [Текст] : підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П'ятаченко [та ін.] ; за ред. В.М. Федосова. – К. : Либідь, 1994. – 464 с.
 

Сторінка 5 із 5