Гірняк Андрій Несторович

grnyak

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гірняк, Андрій Несторович Психологічне обгрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Гірняк Андрій Несторович ; Тернопільський держ. економічний ун-т. Інститут експериментальних систем освіти. - Т., 2007. - 289 с.
 2. Гірняк, Андрій Несторович Психологічне обгрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Гірняк Андрій Несторович ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2007. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гірняк, А. Зміст, структура та оформлення розвивального підручника [Електронний ресурс] /А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2002.– № 3-4.– С. 217-241.
 2. Гірняк, А. Психоекологічний потенціал розвивального підручника / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2003.– № 4.– С. 128-136.
 3. Гірняк, А. Глибинно-психологічне підґрунтя суїциду [Електронний ресурс] / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2010.– № 1.– С. 151-158.
 4. Гірняк, А. Експериментальне дослідження ефективності модульно-розвивального підручника у процесі навчального заняття / А. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2007. – № 2. – С. 69-84.
 5. Гірняк, А. Модульно-розвивальний підручник: параметри проектування та експертизи [Електронний ресурс] / А. Гірняк // Вітакультурний млин: методологічний альманах– 2005.– Модуль 1.– С. 38-41.
 6. Гірняк, А. Науково-методологічна експертиза модульно-розвивального підручника / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2006.– № 3.– С. 124-139.
 7. Гірняк, А. Позатекстовий компонент модульно-розвивального підручника: систематика, функції, параметри / А. Гірняк // Освіта і управління. – 2005. – № 3-4. – С.135-156.
 8. Гірняк, А. Психоаналіз Зигмунда Фрейда як теорія, система і соціокультурне явище / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2008.– № 4.– С. 33-44.
 9. Гірняк, А. Психологічні детермінанти створення інноваційного модульно-розвивального підручника [Електронний ресурс] / А. Гірняк // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Сер. Психологія. – 2008. – Вип. 21. – С. 15-26.
 10. Гірняк, А. Розвивальний підручник як результат матеріально-практичного втілення інноваційної вітакультурної парадигми / А. Гірняк // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного).– 2004.– № 4.– С.37-38.
 11. Гірняк, А. Система психолого-педагогічної експертизи ефективності модульно-розвивальних підручників / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2008.– № 1.– С. 151-157.
 12. Гірняк, А. Систематика навчальних завдань модульно-розвивального підручника / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 116-138.
 13. Гірняк, А. Одинадцяте зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана / А. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 131-138.
 14. Гірняк, А. Етапи наукового пошукування у сфері національного підручникотворення [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 15. Гірняк, А. Засіб як психолого-дидактична категорія [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 16. Гірняк, А. Зміст, методи і діагностика профорієнтаційної роботи соціального працівника [Електронний ресурс] / А. Гірняк, Н. Турчин.
 17. Гірняк, А. Інноваційний підручник як засіб розвитку цілісно-смислової сфери особистості [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 18. Фурман, А. Методологічна план-карта дослідження проблематики комплексної експертизи модульно-розвивального підручника [Електронний ресурс] / А. Фурман, А. Гірняк.
 19. Гірняк, А. Модульно-розвивальний підручник як засіб проектування соціально-культурно-психологічного простору [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 20. Гірняк, А. Позатекстовий компонент модульно-розвивального підручника як засіб комунікації [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 21. Гірняк, А. Поняття про норму як про предмет теоретико-методологічного аналізу[Електронний ресурс] / А. Гірняк, Ю. Павлишин.
 22. Гірняк, А. Причини та соціально-економічні чинники реформування пенсійної системи України[Електронний ресурс] / А. Гірняк, Б. Глядиш.
 23. Фурман, А. В. Психолого-дидактичне проектування змісту та структури навчально-книжкових комплексів (основи програми та її виконання) [Електронний ресурс] / А. В. Фурман, А. Гірняк // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 14. – С. 41-50.
 24. Гірняк, А. Соціально-психологічний портрет сучасної неповної сім’ї [Електронний ресурс] / А. Гірняк, Ю. Кудла // Вітакультурний млин. – 2010. – Мод. 11. – С. 37-41.
 25. Гірняк, А. Створення інноваційних навчально-книжкових комплексів для ВНЗ: постановка соціокультурної та психологічної проблематики[Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 26. Гірняк, А. Восьме щорічне зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана / А. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2007. – №2. – С. 109-112.
 27. Гірняк, Андрій Десяте щорічне зібрання наукової школи професора Анатолія Фурмана : [про наукове засідання на тему: "Можливості і перспективи професійного методологування у соціогуманітарній сфері", яке проходило 30-31 серпня 2010 р. в ТНЕУ] / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2010. – №4. – С. 205-215.
 28. Фурман, А. В. Особливості політичного самовизначення мешканців сіл і міст України / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 52-69.
 29. Гірняк, Г. Принципи психологічного проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ / Галина Гірняк, Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 91-106.
 30. Гірняк, Г. С. Психолого-педагогічний аналіз змісту і структури Шевченкового Букваря / Г. С. Гірняк, А. Н. Гірняк // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 133-134.
 31. Гірняк, А. Н. Державна мовна політика - нині як 200 літ тому / А. Н. Гірняк, І. В. Панькевич // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 23-25.
 32. Гірняк, А.Н. Реформування системи вищої освіти в Україні: новітні виклики та перспективи [Електронний ресурс] / А. Н. Гірняк, В. С. Біскуп // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2016. - № 3. - С. 99-109.
 33. Гірняк, А. Н. Школа професійного методологування / А. Н. Гірняк // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 14. – С. 76-85.
 34. Гірняк, А. До 60-річчя від Дня народження Володимира Мовчана / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. - 2011. - № 1. - С. 21-22.
 35. Гірняк, А. Н. Школа професійного методологування / А. Н. Гірняк // Вітакультурний млин. – 2013. – Мод. 15. – С. 49-60.
 36. Гірняк, А. Н. Проектування змісту і структури електронного навчально-книжкового комплексу для учнів початкової школи / А. Н. Гірняк, А. В. Фурман, Г. С. Гірняк, Т. В. Козлова // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 16. – С. 29-39.
 37. Гірняк, А. Н. Соціальний проект: «Центр налагодження толерантних взаємин у студентському середовищі» / А. Н. Гірняк, М. І. Лях // Психологія і суспільство. – 2014. – Т. 2, спецвип. : Наукові праці молодих учених. – С. 69-84.
 38. Гірняк, А. Н. Визначення категорійно-понятійного поля проблематики емоційної напруженості / А. Гірняк, Ю. Пущак, В. Демків // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 17. – С. 63-68.
 39. Гірняк, А. Н. Школа професійного методологування / А. Н. Гірняк // Вітакультурний млин. – 2010. – Мод. 12. – С. 53-60.
 40. Гірняк, А. Зібрання наукової школи професора А. Фурмана „Методологія вітакультурного осмислення вчинку” / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. - 2012. - № 3. - С. 131-138.
 41. Гірняк, А. Н. Психологічні особливості активізації мнемонічного потенціалу школярів у процесі взаємодії з навчальною літературою / А. Н. Гірняк, І. В. Домбровський // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2013. – Вип. 1 (32). – С. 179-184.
 42. Гірняк, А. Н. Зібрання наукової школи професора А. Фурмана „Можливості і перспективи професійного методологування у соціогуманітарній сфері” / А. Н. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 205-215.
 43. Фурман, Анатолій В. Громадський моніторинг роботи судів Тернопільщини / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Галина Гірняк // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 122-128.
 44. Коваль, О. Провісник нешаблонної мудрості : [з нагоди 60-річчя професора Фурмана Анатолія Васильовича ] / Оксана Коваль, Андрій Гірняк, Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 6-10.
 45. Гірняк, А. Різновиди міжсуб'єктної взаємодії та їх психологічний аналіз / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 82-86.
 46. Гірняк, А. Поняттєво-категорійне поле і наукові підходи до розуміння взаємодії у психології / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2017. – № 3. – С. 112-126.
 47. Гірняк, А. Психологічний аналіз і систематика стилів освітньої взаємодії / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2018. – № 1-2. – С. 118-126.
 48. Гірняк, А. Деталізація психолого-педагогічного змісту етапів модульно-розвивальної взаємодії / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2018. – № 3-4 (73-74). – С. 146-153.
 49. Гірняк, А. Психологічна діагностика міжособистісної взаємодії засобами соціометричного опитування / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2019. – № 3-4 (77-78). – С. 138-147.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.
 2. Фурман, А. В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників [Текст] : монографія / А. В. Фурман, А. Н. Гірняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 312 с.
 3. Фурман, А. В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ [Текст] = Psychodidactics of the projecting of the educational book complexes for students : монографія / А. В. Фурман, Г. С. Гірняк, А. Н. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 328 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 

Гончарук-Чолач Тетяна Вікторівна

goncharuk

Кафедра філософії та політології

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гончарук, Тетяна Вікторівна Олександр Кульчицький в контексті світової філософії [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Гончарук Тетяна Вікторівна ; Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т., 2006. - 411 с.
 2. Гончарук, Тетяна Вікторівна Олександр Кульчицький в контексті світової філософії [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Гончарук Тетяна Вікторівна ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2006. - 36 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гончарук, Т. Антропологічні основи української духовно-академічної філософії / Т. Гончарук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2006. – № 14. – С. 39-43.
 2. Гончарук, Т. Персоналістська філософія та її різновиди / Т. Гончарук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2005. – № 13. – С. 26-30.
 3. Гончарук, Т. Особливості взаємовпливу культури Київської Русі на розвиток української національної ідеї ХІХ ст. / Т. Гончарук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2004. – № 12. – С. 9-14.
 4. Гончарук, Т. Культурно-національна діяльність М.Грушевського в Галичині / Т. Гончарук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2003. – № 11. – С. 117-121.
 5. Гончарук, Т. Культурний розвиток в 50-60-х років ХІХ століття в Галичині / Т. Гончарук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2003. – № 10. – С. 55-60.
 6. Гончарук-Чолач, Т. Сучасні парадигми державного управління: теоретико-філософське осмислення / Тетяна Гончарук-Чолач // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 72-81.
 7. Гончарук-Чолач, Т. Олександр Кульчицький в гуманістично-філософських інтенціях ХІХ-ХХ століть / Тетяна Гончарук-Чолач // Психологія і суспільство. – 2010. – № 3. – С. 69-114.
 8. Гончарук, Т. Постать Тараса Шевченка у філософських інтенціях Олександра Кульчицького [Електронний ресурс] / Тетяна Гончарук // Мандрівець. – 2008. – № 6. – С. 80-83.
 9. Гончарук, Т. Філософія цивілізації та дух постмодерну [Електронний ресурс] / Тетяна Гончарук // Мандрівець. – 2008. – № 4. – С. 37-40.
 10. Гончарук, Т. Культурно-національне відродження в Галичині в 1848-1849 роках [Електронний ресурс] / Тетяна Гончарук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія.– Тернопіль, 2002. – Вип. 8. – С . 133-137.
 11. Гончарук, Т. Філософія грошей: гуманітарний вимір в економіці: [Про науково-практичний семінар 23 листопада в ТНЕУ"] /Т. Гончарук //Університетська думка.– 2007.– грудень (№12-13).– С. 10.
 12. Гончарук-Чолач, Т. Особливості української ментальності як основа національної самоідентифікації [Електронний ресурс] / Тетяна Гончарук-Чолач, Надія Джугла // Наукові записки. Сер. Філософія. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2011. – Вип. 8.
 13. Гончарук, Т. "Економічна людина" як суб'єкт філософії економіки /Тетяна Гончарук, Тетяна Овсієнко // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 29-31.
 14. Гончарук, Т. Значення грошей в реалізації людської сутності /Тетяна Гончарук, Тетяна Кічун //Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 27-29.
 15. Гончарук, Т. Традиції української філософсько-політичної думки у процесі державоутворення /Тетяна Гончарук, Віталій Процюк //Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 18-24.
 16. Гончарук, Т. Значення грошей для людини ХХІ століття / Тетяна Гончарук, Вікторія Коваленко // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 6-11.
 17. Гончарук, Т. Етика бізнесу / Тетяна Гончарук, Оксана Гупало // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 11-15.
 18. Гончарук, Т. Проблеми поєднання інтересів суспільства і особистості / Тетяна Гончарук, Анастасія Гандзій // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 15-19.
 19. Гончарук-Чолач, Т. В. Тарас Шевченко - віщун - борець-мученик / Т. В. Гончарук-Чолач // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 145-146.
 20. Гончарук, Т. В. Польсько-українська конфронтація в Галичині в 90-х рр. ХІХ – 1914 р. / Т. В. Гончарук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2001. – Вип.13. – С. 95-100.
 21. Гончарук, Т. В. Греко-католицькацерква і національний рух в Галичині (1848-1914 рр.) / Т. В. Гончарук // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К. : НПУ, 2002. – Вип. 10. – С. 46-52.
 22. Гончарук, Т. В. Українська греко-католицькацерква і процес національного відродження в Галичині в ХІХ ст. / Т. В. Гончарук // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К. : НПУ, 2002. – Вип. 11. – С. 75-83.
 23. Гончарук, Т. В. Культурологія як наукова дисципліна і предмет / Т. В. Гончарук //   Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Філософія. –  Тернопіль : ТДПУ, 2002. – № 9. – С. 141-145.
 24. Гончарук, Т. В. Владика Григорій Хомишин: меценат і просвітитель / Т. В. Гончарук // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К. : НПУ, 2002. – Вип. 12. – С. 147-153.
 25. Гончарук, Т. В. Блаженний Никита Будка / Т. В. Гончарук // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія.– К. : НПУ, 2003. – Вип. 13. – С. 95-101.
 26. Гончарук, Т. В. Іван Якович Горбачовський вчений світової слави      / Т. В. Гончарук // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі : зб. наук. праць. – Тернопіль : Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004. – Вип. 3. – С. 114-117.
 27. Гончарук, Т. В. Вплив персоналізму на формування світогляду О. Кульчицького / Т. В. Гончарук    // Науковий вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. Філософія. – Харків : ХНПУ, 2004. – Вип. 17. – С. 112-118.
 28. Гончарук, Т. В. Проблема взаємин народу і його лідерів у філософії О. Кульчицького  / Т. В. Гончарук // Філософські пошуки. – Львів-Одеса : ІФРІФ ЛФС „Cogito”, Ви-во „Центр Європи”, 2004. – Вип. 17-18. – С. 188-196.
 29. Гончарук, Т. В. Антропологізм філософських пошуків / Т. В. Гончарук // Сторінки історії : зб. наук. праць – К. : ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2005. – Вип. 21. – С. 247-254.
 30. Гончарук, Т. В. Проблеми людини та української духовності у філософії О. Кульчицького / Т. В. Гончарук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – Вип. 20. – С. 21-24.
 31. Гончарук, Т. В. Специфіка української ментальності / Т. В. Гончарук // Науковий часопис. Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова. Сер. 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К. : НПУ, 2005. – С. 75-82.
 32. Гончарук, Т. В. Науково-громадська діяльність Б. Цимбалістого в контексті українського державотворчого процесу / Т. В. Гончарук // Науковий вісник Волинського державного університету ім.  Лесі Українки. – 2005. – № 5. – С. 106-109.
 33. Гончарук, Т. В. Порівняльний аналіз  персоналізму Олександра Кульчицького та екзистенціалізму Богдана Цимбалістого  / Т. В. Гончарук // Мандрівець. – 2005. – № 5. – С. 71-74.
 34. Гончарук, Т. В. Кантівський світ в творчій еволюції Олександра Кульчицького / Т. В. Гончарук         // Науковий часопис. Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова. Сер. 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. –  К. : НПУ, 2005. – С. 128-135.
 35. Гончарук, Т. В. Проблема традиції та вибору раннього українського філософського гуманізму / Т. В. Гончарук // Мандрівець. – 2005. – № 6. – С. 64-67.
 36. Гончарук, Т. В. Філософські погляди Богдана Цимбалістого   / Т. В. Гончарук // Філософія, культура, життя. – Дніпропетровськ : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2005. – Вип. 25. – С. 68-75.
 37. Гончарук, Т. В. Наукове осмислення проблеми серця в українській філософії            / Т. В. Гончарук // Філософські науки : зб. наук. праць. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – 2006. – С. 220-224.
 38. Гончарук, Т. В. Український вчений Богдан Цимбалістий / Т. В. Гончарук // Проблеми інтеграції науково-освітнього інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі : зб. наук. праць. – Тернопіль : Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2006. – Вип. 4. – С. 132-136.
 39. Гончарук, Т. В. Українська інтелігенція в період національного відродження 20-х рр. ХХ ст. / Т. В. Гончарук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Історія. – 2006. – Вип. ХІ. – С. 209-211.
 40. Гончарук, Т. В. Українська інтелігенція і російський фактор: минуле і сьогодення / Т. В. Гончарук // Мандрівець. – 2006. – № 5. – С. 60-63.
 41. Гончарук, Т. В. Олександр  Кульчицький: шлях до себе / Т. В. Гончарук // Науковий часопис. Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова. Сер. 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. –  К. : НПУ, 2006. – Вип. 9 (22). – С. 128-135.
 42. Гончарук, Т. В. Сократівський та сковородинський слід у творчій еволюції  О. Кульчицького / Т. В. Гончарук // Науковий часопис. Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. –  К. : НПУ, 2006. – Вип. 10 (23). – С. 57-63.
 43. Гончарук, Т. В. Філософія економіки як філософська дисципліна / Т. В. Гончарук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Філософія. – 2007. – № 45. – С. 175-178.
 44. Гончарук, Т. В. Філософсько-релігійні погляди Владики Григорія Хомишина / Т. В. Гончарук // Науковий часопис. Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова. Сер. 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. –  К. : НПУ, 2007. – Вип. 14 (27). – С. 93-102.
 45. Гончарук, Т. В. Філософія сучасного українця у форматі інноваційного суспільства / Т. В. Гончарук // Наукові записки. Сер. Філософія. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2011. – Вип. 9.
 46. Гончарук, Т. В. Формування модернізаційної парадигми державного управління / Т. В. Гончарук // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2013. – Вип. 41.
 47. Гончарук, Т. В. Криза духовності людини в контексті української дійсності / Т. В. Гончарук // Філософські науки : зб. наук. праць. – 2013.
 48. Гончарук, Т. В. Методологічні аспекти дослідження особливостей українського персоналізму / Т. В. Гончарук // Мандрівець. – 2013. – № 6.
 49. Гончарук, Т. В. Гроші та духовність / Т. В. Гончарук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. пр. студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ. – Тернопіль, 2013.
 50. Гончарук, Т. В. Екстремізм як прояв соціально-політичної нестабільності в Україні / Т. В. Гончарук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. пр. студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ. – Тернопіль, 2013.
 51. Гончарук, Т. В. Бізнес як соціальне явище стаття / Т. В. Гончарук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. пр. студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ. – Тернопіль, 2013.
 52. Гончарук, Т. В. Сартрівська інтерпретація гуманізму / Т. В. Гончарук // Філософія, культура, життя. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2014. – Вип. 47.
 53. Гончарук, Т. В. Тарас Шевченко в рецепції Олександра Кульчицького / Т. В. Гончарук // Мандрівець. – Тернопіль,  2014. – № 3.
 54. Гончарук, Т. В. Пошук ідентичності у філософських рефлексіях Б. Цимбалістого / Т. В. Гончарук // Філософські науки : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2014. –  № 4.
 55. Гончарук, Т. В. Інтуїтивне мислення в діяльності менеджера та бізнесмена / Т. В. Гончарук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. пр. студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ. – Тернопіль, 2014.
 56. Гончарук, Т. В. Гроші та цивілізоване людство / Т. В. Гончарук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації :  зб. наук. пр. студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ. – Тернопіль, 2014.
 57. Гончарук, Т. В. Бізнес як соціальне явище / Т. В. Гончарук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. пр. студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ. – Тернопіль, 2014.
 58. Гончарук, Т. В. Гроші в історії розвитку людства / Т. В. Гончарук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. пр. студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ. – Тернопіль, 2014.
 59. Гончарук, Т. В. Менталітет українців: спроба аналізу / Т. В. Гончарук // Гілея. Науковий вісник : зб. наук. праць. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. – 2015. – Вип. 97 (6). – С. 217-232.
 60. Гончарук, Т. В. Україна: важкий шлях до Європи / Т. В. Гончарук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. праць. – Запоріжжя : РВВЗДІА, 2015. – Вип. 61. – С. 107-132.
 61. Гончарук, Т. В. Постмодерн в українській філософії / Т. В. Гончарук // Актуальні проблеми філософії та соціології : наук.-прак. журнал. – Одеса, Вип. 6. – С. 10-30.
 62. Гончарук, Т. В. Гроші та християнин: євангельський контекст [Електронний ресурс] / Т. В. Гончарук, М. Л. Шумка // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. – Львів, 2012. – Вип. 1.
 63. Гончарук, (Чолач) Т. Джерела духовної культури галичан / Тетяна Гончарук (Чолач), Софія Чолач // Психологія і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 145-159.
 64. Гончарук (Чолач), Т. Етнопсихологічні інтенції осмислення українства у філософії Богдана Цимбалістого / Тетяна Гончарук (Чолач), Надія Джугла // Психологія і суспільство. – 2018. – № 1-2. – С. 155-162.
 65. Гончарук, Т. Бізнес як соціальне явище / Тетяна Гончарук, Ольга Бендюжко // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 24-27.
 66. Гончарук, Т. Вплив глобалізму на розвиток українського суспільства / Тетяна Гончарук, Юлія Парфутко // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 10-13.
 67. Гончарук, Т. Демографічна проблема: соціально - філософський вимір / Тетяна Гончарук, Інна Дзюбенко // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 36-40.
 68. Гончарук, Т. Екологічна культура як системотворчий чинник екологічної безпеки (філософський погляд) / Тетяна Гончарук, Мар'яна Білик // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 14-17.
 69. Гончарук, Т. Людина - творець, чи творіння культури? / Тетяна Гончарук, Діана Мачулянська // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 31-36.
 70. Гончарук, Т. Людина як творіння і творець культури / Тетяна Гончарук, Наталя Козак // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 28-30.
 71. Гончарук, Т. Проблеми соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Тетяна Гончарук, Тетяна Матлага // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 7-10.
 72. Гончарук, Т. Споріднена праця - велике джерело щастя / Тетяна Гончарук, Вікторія Вишнюк // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 40-44.
 73. Гончарук, Т. Філософський аналіз проблеми сенсу життя людини в українському суспільстві епохи середньовіччя / Тетяна Гончарук, Діана Орос // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 17-20.
 74. Гончарук Т. Гроші та цивілізоване людство / ГончарукТетяна, Ольга Малим // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 21-23.
 75. Гончарук, (Чолач) Т. Етнопсихологічні витоки українського характеру в концепції Олександра Кульчицького / Тетяна Гончарук (Чолач), Надія Джугла // Психологія і суспільство. – 2019. – № 3-4 (77-78). – С. 95-105.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 255 с.
 2. Гончарук, Т. В.  Ментально-філософські засади національного буття, їх детермінуючий вплив на суспільні процеси [Текст] / Т. В. Гончарук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 44-71.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Політологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.]. – Тернопіль : б.в., 2006. – 180 с.
 2. Гончарук-Чолач, Т. В. Політична соціологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, Н. В. Джугла. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2018. - 246 с.
 3. Гончарук, Т. В. Культурологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 213 с.
 4. Гончарук, Т. Культурологія [Текст] : навч. - метод. посіб. / Т. Гончарук. – Тернопіль : Вид. Карп'юка, 2003. – 120 с.
 5. Гончарук, Тетяна Культурологія [Текст] : підручник / Тетяна Гончарук. – Тернопіль : Воля, 2006. – 360 с.
 6. Політологія [Текст] : курс лекц. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.] ; за ред. І. С. Дмитріва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 210 с.
 7. Політологія: лекційний курс і практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.] ; за ред. Т.В. Гончарук. – Тернопіль : Астон, 2009. – 375 с.
 8. Філософія [Текст]. Ч.1 / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Воля, 2007. – 351 с.
 9. Філософія [Текст] : навч. посіб. Кн. 1 / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 360 с.
 10. Філософія [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 1 / М. Л. Шумка, Т. В. Гончарук, Л. П. Мокряк, О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Воля, 2007. – 352 с.
 11. Філософія [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 2 / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Воля, 2008. – 264 с.
 12. Філософія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Воля, 2007. – 352 с.
 13. Філософія [Текст] : навч. посіб. кн.1 / М. Л. Шумка, Т. В. Гончарук, Л. П. Мокряк, О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Підручники й посібники, 2009. – 360 с.
 14. Філософія [Текст] : навч. посіб. / М. Л. Шумка, Т. В. Гончарук, Л. П. Мокряк, О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Підручники й посібники, 2010. – 360 с.
 15. Філософія [Текст] : 2-х кн. : навч. посіб. Кн. 2 / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 224 с.
 16. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Підручники й посібники, 2010. – 360 с.
 17. Гончарук, Т. Олександр Кульчицький в контексті світової філософії [Текст] / Т. Гончарук. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 280 с .
 18. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гнасевич, Т. В. Гончарук (Чолач), М. І. Гурик [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). – Тернопіль : Крок, 2014. – 273 с.
 19. Гончарук, Т. В. Філософські проблеми державного управління [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, М. Л. Шумка ; відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 272 с.
 

Грубінко Андрій Васильович

grubnko

Кафедра теорії та історії держави і права 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Грубінко, Андрій Васильович Українсько-британські відносини у 1991-2004 рр. (політичне та військове співробітництво) : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2006. — 216 арк.
 2. Грубінко, Андрій Васильович Українсько-британські відносини у 1991-2004 рр. (політичне та військове співробітництво) : автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Андрій Васильович Грубінко . – Полтава : 2007 . – 20 с.
 3. Грубінко, Андрій Васильович Участь Великої Британії у процесі становлення і розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу (1990-2016 рр.) : дис... докт. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія / Інститут історії України Національної академії наук України, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти і науки України. — Київ, 2018. — 549 арк.
 4. Грубінко, Андрій Васильович Участь Великої Британії у процесі становлення і розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу (1990-2016 рр.) : автореф. дис ... докт. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія / Андрій Васильович Грубінко . – Ужгород : 2018 . – 40 с.

Публікаці

СТАТТІ:

 1. Грубінко А. В. Російський фактор у міждержавних взаєминах України та Великої Британіїна межі ХХ і ХХІ століть [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2007. – Вип. 13. – С. 60-68.
 2. Грубінко А. В. Позиція Великої Британії з питань майбутнього Західноєвропейського Союзу (90-ті роки ХХ ст.) / А. В. Грубінко // Університет. – 2009. – №5 (31). – С. 47-56.
 3. Грубінко А. В. Велика Британія біля витоків європейської політики безпеки і оборони: роль, пріоритети, суперечності / А. В. Грубінко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наук. праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2009. – Вип. 87. – ч.ІІ. – С. 18-28.
 4. Грубінко А. В. Звичаєве право в системі правової освіти: повернення до витоків українського права / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей ХІ Всеукр. наук.-прат. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і персп.” (Тернопіль, 24 квітня 2009р.). – 2009. – С. 14-19.
 5. Грубінко А. В. Європейська політика Великої Британії у партійно-політичному вимірі: консервативні традиції з ліберальним відтінком [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. –2010. – Вип. 5. – ч. 1. – С. 159-165.
 6. Грубінко А. В. Європейська політика Великої Британії та Україна у вимірах сучасності : засадничі підходи та пріоритети співпраці [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Наукові виклади. – 2006 . – № 5. – С. 10-17.
 7. Грубінко А. В. Лісабонський договір та юридичне закріплення спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Юридичний журнал. – 2010. – № 7. – С. 33-35.
 8. Грубінко А. В. Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника /А. В. Грубінко [Електронний ресурс] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Сер.Філософія, політологія. – 2010. – № 94-96. – С. 51-54.
 9. Грубінко А. В. Україна у зовнішній політиці Великої Британії: новітній етап міждержавних відносин (2005 – 2009 рр.) [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвідомчий збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 19. – С. 285-302.
 10. Грубінко А. В. Концептуальні підходи до проблеми політико-правового устрою Європейського Союзу / А. В. Грубінко // Юридичний журнал. – 2011 – № 6. – С. 58 - 62.
 11. Грубінко А. В. Лісабонський договір і юридичне закріплення прав людини в ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідейкруглого столу До дня захисту прав людини “Проблеми реалізації і захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні” (Тернопіль, 8 грудня 2011 р.). – 2011. – С. 29-32.
 12. Грубінко А. В. Військово-політична співпраця Великої Британії й Франції як фактор розвитку Спільної політики безпеки й оборони ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: статті та матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 12-13 квітня 2011 р.). –2011. – С. 356-360.
 13. Грубінко А. В. Формування спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС на етапі прийняття Маастрихтського договору: позиція Великої Британії [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 6. – С. 25-36.
 14. Грубінко А. В. Концептуальний вимір сутності Європейського Союзу: проблема оптимальної моделі інтеграції [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей ХІV Всеукр. наук.-прат. конф. “Формування правової держави в України: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 20 квітня 2012 р.). – 2012. – С. 20-24.
 15. Грубінко А. В. Форми і засоби індивідуальної роботи студентів при вивченні навчальної дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕУ. – 2012. – Вип. 2. – С. 12-18.
 16. Грубінко А. В. Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Все для юриста. – 2009. – № 11(89). – С. 123-127.
 17. Грубінко, Андрій Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника / Андрій Грубінко // Юридичний журнал.– 2009.– № 11.– С. 123-127.
 18. Грубінко, А. В. Визначення аптимальної моделі розвитку Європейського Союзу: теоретико-концептуальний вимір інтеграції / А. В. Грубінко // Актуальні проблеми правознавства. – 2013. – Вип. 1 (3). – С. 28-35.
 19. Грубінко, А. В. Участь Великої Британії у зовнішній політиці і політиці безпеки ЄС: теоретико-концептуальний вимір [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17), ч. 1. – С. 12-16.
 20. Грубінко, А. В. Участь Великої Британії у європейській політичній  інтеграції: між атлантизмом та європеїзмом [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Європейські історичні студії. – 2015. – № 1. – С. 6-17.
 21. Грубінко, А. В. Взаємодія держав “Великої трійки” в системі зовнішньої політики та політики безпеки ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Зовнішні справи. – 2015. – № 4. – С. 6-9.
 22. Грубінко, А. В. Вплив Великої Британії на розвиток СПБО ЄС у контексті євроатлантичного співробітництва (1990-2015) [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Вісник Львівського університету. Сер. Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 36, ч. 3. – С. 92-99.
 23. Грубінко, А. В. Криза системи європейської безпеки в умовах російсько-українського конфлікту: стратегічні підходи та інтереси Великої Британії [Електронний ресурс] // А.В. Грубінко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. праць. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2015. – С. 232-250.
 24. Грубінко, А. В. Атлантизм як принцип і фактор зовнішньої політики Великої Британії у сфері європейської політичної інтеграції: теоретико-концептуальний аналіз / А.В. Грубінко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Рівне : О. Зень, 2015. – Вип. 26. – С. 168-171.
 25. Грубинко, А. В. Влияние американского фактора на участие Великобритании во внешней политике и политике безопасности ЕС: история и современность [Электронный ресурс] / А.В. Грубинко // Гуманитарные научные исследования. – 2015. – № 2.
 26. Грубинко, А. В. Роль Великобритании в формировании внешней политики ЕС в контексте ведущих теорий евроинтеграции [Электронный ресурс] / А.В. Грубинко // Вестник МГИМО-Университета. – 2015. – №1 (40). – С. 18-28.
 27. Grybinko, A. The historical periods of participating Great Britain in Common Security and Defens Policy of EU / A. Grybinko // British Journal of Science, Education and Culture. – London: London University Press, 2015. – №. 1 (7) (January-June), vol.III. – P. 651-657.
 28. Грубинко, А. В. Последствия войны в Ираке 2003 года для участия Великобритании в европейской военно-политической интеграции / А.В. Грубинко // International Scientific and Practical Congress “Scientific Achievements 2015“, 20 February 2015 inVienna (Austia). – Prague: Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, 2015. – Vol. 2. – P. 193-197.
 29. Grybinko, A. International Interests of Great Britain in the Conditions of Modern Crisis of the European Security System / A. Grubinko // Historia i Polityka . – Torun: Nicolas Copernicus University. – 2015. – No 14 (21). – P. 67-83.
 30. Грубінко, А. В. Спільна зовнішня політика і політика безпеки ЄС в контексті сучасних теорій євроінтеграції: структурно-функціональний аналіз [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Науковий вісник Ужгородського національного університету.– Сер. Право. – 2012. – Вип. 19,т 4. – С. 202 -206.
 31. Грубінко, А. В. Права жінок у філософсько-правовій думці і практиці: зарубіжний та вітчизняний досвід [Електроннийресурс] / А.В. Грубінко // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 221-228.
 32. Грубінко, А. В. Система євро-атлантичної безпеки в умовахсучасного загострення військово-політичного протистояння на Сході Європи [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко.
 33. Грубінко, А. В. Концептуальні підходи до періодизації загальної історії держави і права [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 47-52.
 34. Грубінко, А. В. Вплив Британо-французського військово-політичного співробітництва на формування і розвиток спільної політики безпеки і оборони ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2010. – Вип. 16. – С. 139-149.
 35. Грубінко, А. В. Європейська політика Великої Британії в контексті проблем та перспектив розвитку СЗППБ ЄС (2010-2014 рр.) [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 41. – С. 175-181.
 36. Грубінко, А. Періоди і фактори розвитку політики Великої Британії щодо спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС ( 1990-2014 рр.) [Електронний ресурс] / Андрій Грубінко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівнеського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Рівне: О. Зень, 2014. – Вип. 25. – С. 261-264.
 37. Грубінко, А. В. Проблеми і перспективи запровадження суду присяжних у системі судочинства України: зарубіжний досвід та вітчизняна практика [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко, Н. М. Ярчук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 1. – С. 11-15.
 38. Грубінко, А. Європейська політика Великої Британії після приходу до влади коаліції консерваторів і ліберальних демократів [Електронний ресурс] / Андрій Грубінко // Історична панорама : зб. наук. статей ЧНУ. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 15. – С. 175-181.
 39. Грубінко, А. В. Компетентнісний підхід при підготовці фахівця правника [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – Вип. 94-96. – С. 51-54.
 40. Грубінко, А. В. Общая внешняя политика и политика безопасности Европейского Союза в европейской стратегии Великобритании: проблема лидерства [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Сборник материалов VI Международной научно-практ. конф. “Современные аспекты общественно-политического развития России и стран мира” (Краснодар, РФ, 25 января 2013 г.). – Краснодар: Пресс-Имидж, 2013. – С. 37-40.
 41. Грубінко, А. В. Дихотомія США-ЄС у зовнішній політиці Великої Британії та її вплив на участь країни у військово-політичному вимірі євроінтеграції [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // II “Американские студии”: Сборник докладов междунар. науч. конф. (22 ноября 2013 г., Симферополь) / Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского; От. ред. Д.В. Дорофеев. – Симферополь, 2013. – С. 50-66.
 42. Грубінко, А. В. Імперативи стратегії Великої Британії щодо розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей ХV Всеукр. наук.-практ. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 19 квітня 2013 р.). – Тернопіль: Вектор, 2013. – С. 12-17.
 43. Грубинко, А. В. Оцінювання навчальних досягнень студента в кредитно-трансферній системі (на прикладі історико-правових дисциплін) [Електронний ресурс] / А. В. Грубинко // Матеріали ХVI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення”, м. Тернопіль, 11 квітня 2014 року. – Тернопіль: Терно-граф, 2014. – С. 24-29.
 44. Грубінко, А. В. Провідні наукові концепції і підходи до періодизації загальної історії держави і права [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей наук.-практ. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 2011 р.). – Тернопіль: 2011. – С. 41-45.
 45. Грубінко, А. В. Україна у зовнішній політиці Великої Британії: новітній етап міждержавних відносин (2005 – 2009 рр.) / А.В. Грубінко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвідомчий збірник наукових праць. – К.: Ін-т Історії України НАНУ, 2010. – Вип. 19. – С. 285-302.
 46. Грубінко, А. В. Юридичне закріплення спільної зовнішньої політики і політики безпеки у Лісабонському договорі ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей наук.-практ. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 2010 р.). – Тернопіль: 2010. – С. 18-24.
 47. Грубінко, А. В. Правове закріплення розвитку СЗППБ в контексті інтересів країн-членів ЄС (на прикладі Великої Британії) [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Український та зарубіжний досвід реформування національної правової системи в контексті інтеграційних процесів” (Львів, 7-8 вересня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 45-47.
 48. Грубінко, А. В. Президент у механізмі здійснення державної влади: вітчизняний і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко.
 49. Грубінко, А. В. Військово-політична співпраця Великої Британії й Франції як фактор розвитку спільної політики безпеки й оборони ЄС [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко.
 50. Грубінко, А. Шлях до брексіту: суспільно-політичний вимір участі Великобританії у процесах європейської інтеґрації [Текст] / А. Грубінко // Український історичний журнал. – 2019. – № 6. – C. 126-141.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грубінко, А. Українсько-британські відносини 1991-2004 [Текст]: монографія / А. Грубінко.– Тернопіль: ДНПУ ім. В. Гнатюка, 2005.– 336 с.
 2. Грубінко, А. В. Велика Британія в системі європейської зовнішньої і безпекової політики (1990 - 2016 рр.) [Текст] = Great Britan in the European foreign and security policy system (1990 - 2016) : монографія / А. В. Грубінко. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 640 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Грубінко, А. В. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : слов.-довід. ; навч.-метод. посіб. / А. В. Грубінко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 124 с.
 2. Грубінко, А. В. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / А. В. Грубінко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 392 с.
 3. Грубінко, А. В. Історія держави і права зарубіжних країн та римське право [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Грубінко. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. - 384 с.
 4. Грубінко, А. Правове забезпечення екологічної безпеки в умовах військового конфлікту : міжнародний досвід і вітчизняні реалії [Електронний ресурс] / А. Грубінко, А. Кучер. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. - 52 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / авт.-уклад. А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 108 с.
 2. Грубінко, А. В. Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. - 120 с.
 

Гринчуцький Валерій Іванович

gryntchutskiy

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій

Публікації

Статті:

 1. Гринчуцький, В. І. Банкрутство підприємств як характерне явище ринкової економіки [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький, Л. А. Ляхович.
 2. Гринчуцький, В. І. Державне регулювання промисловості в роки НЕПу [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1996. – № 1. – С. 52-57.
 3. Гринчуцький, В. І. Реконструкція і технічне переозброєння як спосіб оновлення основних виробничих фондів підприємств [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький.
 4. Гринчуцький, В. І. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення економічної стійкості підприємства / В. І. Гринчуцький, Л. Р. Попович // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. держ. економ. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – № 5. – С. 27-31.
 5. Гринчуцький, В. Місце заробітної плати в системі соціально-трудових відносин перехідної економіки / Валерій Гринчуцький, Віктор Забродський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2003. – № 14. – С. 24-27.
 6. Павлов, В. І. Концептуальні засади управління облаштуванням просторових систем у контексті забезпечення їх сталого розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Павлов, В. І. Гринчуцький, В. С. Кравців, Н. В. Павліха // Економічний вісник Донбасу. – 2007. – № 3. – С. 155-160.
 7. Гринчуцький, В. І. До якості через стандартизацію та ідентифікацію / В. І. Гринчуцький // Регіональна економіка. – 2003. – № 1. – С. 262-263.
 8. Гринчуцький, В. І. Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький, Л. А. Ляхович // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. – С. 28-33.
 9. Пушкар, Т. І. Теоретичні основи процесу формування виробничої програми промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький, Т. І. Пушкар // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 119-123.
 10. Марчишин, Н. Я. Сучасний стан та особливості розвитку маркетингових інновацій на підприємствах / Н. Я. Марчишин, В. І. Гринчуцький // Інноваційна економіка. – 2018. – № 3-4. – C. 107-113.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 3. Гринчуцький, В. І. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємств [Текст] : монографія / В. І. Гринчуцький, Н. Т. Мала, В. В. Паславська. – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 196 с. 
 4. Гринчуцький, В. І. Інвестиційна діяльність на Волині між двома світовими війнами : історико-економічний огляд (1919-1939 рр.) [Текст] : монографія / В. І. Гринчуцький, Т. Л. Никитюк, О. В. Баула. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 224 с. 

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гринчуцький, В. Економічна історія зарубіжних країн [Текст] : курс лекцій / В. Гринчуцький, Л. Родіонова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 288 с.
 2. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія [Текст] : у 3-х т. Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. Історичні портрети. Біографічні дані / В. Д. Базилевич, С. В. Бойко, А. М. Ващишин [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. - К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. - 624 с.
 3. Берницька, Д. І. Стратегія підприємства [Текст] : курс лекцій / Д. І. Берницька, В. І. Гринчуцький, М. Б. Олексіїв. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 127 с.
 4. Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 304 с.
 5. Гринчуцький, В. І. Бьом-Баверк Ейген Фон (1851-1914) [Текст] / В. І. Гринчуцький // Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / В. Д. Базилевич, С. В. Бойко, А. М. Ващишин, В. В. Вірченко ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. – Т. 1 : Еволюція національної та світової фінансової думки. Історичні портрети. Біографічні дані. – С. 97-99.
 6. Гринчуцький, В. І. Найт Френк Хайнеман (1885-1972) [Текст] / В. І. Гринчуцький // Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / В. Д. Базилевич, С. В. Бойко, А. М. Ващишин, В. В. Вірченко ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. – Т. 1 : Еволюція національної та світової фінансової думки. Історичні портрети. Біографічні дані. – С. 361-362.
 

Гуменний Петро Володимирович

1459342551 humennyiКафедра спеціалізованих комп'ютерних cистем

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Гуменний, П. В. Принципи організації пам'яті на основі вертикально-інформаційної технології / П. В. Гуменний// Вісник національного університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі. –2010. – № 688. – С. 90-95.
 2. Гуменний, П. В. Одноканальний аналогово-цифровий перетворювач у теоретико-числовому базисі Галуа, як компонента процесорів вертикально-інформаційної технології / П. В. Гуменний // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2011. – Т. 16, №3, – С. 174-182.
 3. Гуменний, П. В. Теоретичні засади організації асоціативної пам’яті колективного користування на основі вертикально-інформаційної технології / П. В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2015. – № 4 (227). – С. 153-159.
 4. Гуменний, П. В. Метод побудови паралельного аналого-цифрового перетворювача у теоретико-числовому базисі Галуа з найменшим числом імпульсних компараторів / П. В. Гуменний// Вісник Хмельницького національного технічного університету. – 2013. – № 4. – С. 152-157.
 5. Гуменний, П. В. Функціональна структура спецпроцесора вертикально-інформаційної технології та його компоненти / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук// Вісник національного університету "Львівська політехніка", Комп'ютерні системи та мережі. – 2012. – № 745. – С. 69-77.
 6. Гуменний, П. В. Теоретические основы, методы и процессоры преобразования информации в кодах поля Галуа на базе вертикально-информационной технологии / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 3. – С. 17-26.
 7. Гуменний, П. В. Теоретичні засади організації компонентів цифрового інтерфейсу на основі рекурентних кодових шкал у теоретико-числовому базисі Галуа / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук, Б. Б. Круліковський // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2014. – № 6 (219). – С. 153-159.
 8. Николайчук, Я. М. Теоретичні засади та принципи побудови арифметико-логічного пристрою на основі вертикально-інформаційної технології / Я. М. Николайчук, О. М. Заставний, П. В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного технічного університету. – 2012. – № 2. – С. 190-197.
 9. Гуменний, П. В. Theoretical bases, methods, and processors, for transforming information in Galois fields codes on the basis of the vertical-information technolodgy / П. В. Гуменний, О. М. Заставний, Я. М. Николайчук // Cybernetics and system analysis : міжнар. наук. журнал. – Видавництво Springer США, 2014. – Вип. 50, № 3. – С. 338-347.
 10. Гуменний, П. В. Мethod of shared data acces in distributed computer network / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук, Н. І. Алішов, В. М. Гладюк // Mathematics and computer science : журн. Кавказького ун-ту. – Азербайджан, 2013. – Вип. 1. – С. 17-23.
 11. Гуменний, П. В. Дослідження архітектури комп’ютерів: принципи побудови процесорів на основі вертикально-інформаційної технології / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – Вип. 5. – С. 69-73.
 12. Гуменна-Дерій, М. Системний підхід до побудови обліку та його автоматизації в підприємствах з альтернативними джерелами енергії [Текст] / Марія Гуменна-Дерій, Петро Гуменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 4. – С. 90-102.