Паздрій Ігор Ростиславович

pazdriyКафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Паздрій, Ігор Ростиславович Визначення електричних характеристик високоінтенсивних джерел світла в аномальних режимах роботи та запобігання їх виникненню [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.09.07 / Паздрій Ігор Ростиславович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2000. - 179 с.
 2. Паздрій, Ігор Ростиславович Визначення електричних характеристик високоінтенсивних джерел світла в аномальних режимах роботи та запобігання їх виникненню [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.07 / Паздрій Ігор Ростиславович ; Харківська держ. академія міського господарства. - Х., 2000. - 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Паздрій, І. Р. Багатоканальний широтно-імпульсний модулятор на базі програмованої користувачем вентильної матриці [Електронний ресурс] / І.Р. Паздрій, О. О. Горбенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6. – С. 37-41.
 2. Гончар, В. В. Гоніофотометрична система з використанням комп'ютерної техніки / В. В. Гончар, М. П. Карпінський, І. Р. Паздрiй, Р. Б. Трембач // Технічна електродинаміка. – 1999. – № 4. – С. 71-74.
 3. Паздрiй, I. Р. Запобігання виникненню аномальних режимів роботи розрядних ламп високого тиску / І. Р. Паздрiй // Комунальное хозяйство городов. – 2000. – Вип. 22. – С. 229-233.
 4. Паздрiй, I. Р. Проблеми вимірювань та оптимізації показників металогалогенних ламп / І. Р. Паздрiй, В. В. Гончар, М. П. Карпінський // Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси і системи. – Херсон : ХДТУ,  1999. – № 1. – С. 53-58.
 5. Паздрiй, I. Р. Вимірювання електричних величин джерел світла та побудова математичної моделі за допомогою комп'ютеризованої системи / І. Р. Паздрiй, В. В. Гончар, В. А. Мочульський, Р. Б. Трембач // Вісник Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя. – 1999. – Т. 4, № 1. – С. 174-179.
 6. Карпінський, М. П. Комп'ютерна симуляція перехідних процесів у високоінтенсивних джерелах світла / М. П. Карпінський, В. В. Гончар, І. Р. Паздрiй, Р. Б. Трембач // Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси і системи. – Херсон : ХДТУ, 1999. – № 2. – С. 28-32.
 7. Касянчук, М. М. Вплив частоти модуляції на ефективні теплові параметри двошарової системи скло поліетилен-терефталат (mylar) у фототермічних експериментах / М. М. Касянчук, I. Р. Паздрiй, J. L. Cuevas // Фізика конденсованих високомолекулярних систем. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2004. – Вип. 10. – С. 71-74.
 8. Паздрiй, I. Р. Моделі електричних характеристик високоінтенсивних джерел світла / І. Р. Паздрій, М. М. Касянчук // Вісник Технологічного університету “Поділля”. Технічні науки. – Хмельницький, 2004. – № 5. – С. 104-106.
 9. Паздрiй, I. Р. Аналіз та математична модель процесу випаровування ртуті в люмінесцентних лампах / І. Р. Паздрiй, Р. Б. Трембач, Г. В. Сапожник // Вісник Технологічного університету “Поділля”. Технічні науки. –Хмельницький, 2006. – Т. 1, № 2. – С. 165-170.
 10. Касянчук, М.М. Аналітичний пошук модулів досконалої форми системи залишкових класів та їх застосування в китайській теоремі про залишки / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Я. М. Николайчук, I. Р. Паздрiй // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 1. – С. 170-176.
 11. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації сумісного виконання алгоритму Евкліда та множення / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, І. Р. Паздрій, С. В. Івасьєв // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2017. - Т. 7, № 1-2. - С. 29-36.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Трембач, Р. Б. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Комп'ютерна електроніка" [Текст] /Р. Б. Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій; уклад. Р. Б.Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 44 с.
 2. Касянчук, М. М. Фізика [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 : Електрика і магнетизм / М. М. Касянчук, І. Р. Паздрій, І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 68 с.
 3. Техніко-економічне обгрунтування розробки комп'ютерних систем [Текст] : метод. вказівки до практ. робіт / уклад. Н. Я. Савка, І. Р. Паздрій ; під ред. О. М. Березького. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 40 с.