Погріщук Борис Васильович

pogrschuk-bvКафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Погріщук, Борис Васильович Інвестиційно-інноваційне забезпечення ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Погріщук Борис Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2010. - 461 с.
 2. Погріщук, Борис Васильович Інвестиційно-інноваційне забезпечення ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Погріщук Борис Васильович ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2010. - 35 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Погріщук, Б. Формування ринку землі в Україні / Б. Погріщук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 143-145.
 2. Погріщук, Б. В. Світовий досвід розвитку виробництва, переробки та реалізації зернопродукції на інноваційній основі / Б. В. Погріщук // Економіка та держава. – 2010. – № 3. – С. 50-52.
 3. Погріщук, Б. Ресурсні та соціально-економічні умови для здійснення інвестиційної діяльності в зернопродуктовому підкомплексі / Борис Погріщук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 315-319.
 4. Погріщук, Б. В. Інвестиційний потенціал зернопродуктового підкомплексу: формування та напрями використання / Б. В. Погріщук // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С. 8-11.
 5. Погріщук, Б. В. Стратегія інноваційного розвитку АПК: формування та реалізація [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Економіка розвитку. – 2011. – № 2. – С. 18-21.
 6. Погріщук, Б. Систематизація формотворчих елементів процесу розвитку в контексті інноваційних змін / Борис Погріщук, Вікторія Чорнодон // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 14. – С. 184-189.
 7. Погріщук, Б. В. Світоглобалізаційні процеси та їх вплив на розвиток інноваційної діяльності в АПК [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3 (25). – С. 28-31.
 8. Погріщук, Б. В. Особливості функціонування зернопродуктового підкомплексу України в ринкових умовах господарювання [Електронний ресурс] / Борис Погріщук // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 168-171.
 9. Погріщук, Б. В. Державне регулювання і підтримка зернопродуктового підкомплексу України: ринкові аспекти / Б. В. Погріщук // Економіка та держава. – 2009. – №9. – С. 4-7.
 10. Погріщук, Б. Інтеграційні процеси у розвитку зернопродуктового підкомплексу за ринкових умов господарювання [Електронний ресурс] / Б. Погріщук // Наука молода : зб. наук. праць ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. Економічні науки. – 2009. – Вип. 11. – С. 168-170.
 11. Погріщук, Б. В. Кластеризація регіонів за показниками інноваційно-інвестиційної діяльності зернопродуктового підкомплексу України [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Агроінком. – 2010. – № 7-9. – С. 1-13.
 12. Погріщук, Б. Комплексне вирішення проблеми ефективності цукробурякового виробництва / Борис Погріщук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 6. – С. 63-64.
 13. Погріщук, Б. Концептуальні аспекти розвитку інноваційних процесів у зернопродуктовому підкомплексі України / Борис Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –Тернопіль, 2009. – Вип. 5. – С. 370-375.
 14. Погріщук, Б. Методологія дослідження інвестиційних процесів в Україні: стан і напрямки розвитку / Б. Погріщук, В. Козловський // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 125-130.
 15. Погріщук, Б. В. Організаційні основи розвитку інноваційного підприємництва / Б. В. Погріщук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 2. -С. 103-105.
 16. Погріщук, Б. Розвиток кооперативних відносин в агропромисловому комплексі України / Б. Погріщук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000.- Вип. 11. – С. 174-177.
 17. Погріщук, Б. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємницьких стуктур та продукції в АПК [Електронний ресурс] / Б. Погріщук.
 18. Погріщук, Б. В. Моделі впровадження системи контролю якості продукції олієжирового підкомплексу / Б. В. Погріщук, В. М. Пилявець // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 137-141.
 19. Погріщук, Б. Обгрунтування раціональних розподільних відносин у продуктових підкомплексах АПК / Борис Погріщук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 187-189.
 20. Погріщук, Б. Економічна оцінка земельних ресурсів сільського господарства / Борис Погріщук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 194-198.
 21. Погріщук, Б. Концептуальні засади забезпечення стратегічного розвитку агропромислового комплексу в умовах євроорієнтованої економіки / Борис Погріщук, Галина Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 7-15.
 22. Погріщук, Б. В. Потенційні фактори активізації біоекономічного розвитку в контексті реформування національної економіки / Б. В. Погріщук // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 17-21.
 23. Погріщук, Б. В. Стратегічний підхід до організації галузевого розвитку агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, А. І. Гончаренко // Агросвіт. – 2013. – № 19. – С. 13-16.
 24. Погріщук, Б. Інноваційна транзитивність як індикатор формування глобальної економічної безпеки / Борис Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 18-23.
 25. Погріщук, Б. В. Євроінтеграційні напрями сервісного забезпечення розвитку промислових підприємств України в умовах економічних реформ / Б. В. Погріщук // Інноваційна економіка. – 2016. – № 7-8. – C. 172-173.
 26. Погріщук, Б. В. Формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки / Б. В. Погріщук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2014. - Вип. 3(2). - С. 101-110.
 27. Погріщук, Б. В. Суспільно-економічне значення сільського розвитку в парадигмі соціально-просторових утворень / Б. В. Погріщук // Агросвіт. - 2012. - № 7. - С. 7-9.
 28. Погріщук, Б. В. Еколого-економічна парадигма сучасного розвитку сільськогосподарського виробництва / Б. В. Погріщук, Г. Б. Погріщук // Агросвіт. - 2011. - № 9. - С. 8-11.
 29. Погріщук, Б. В. Організаційно-економічні умови функціонування зернопродуктового підкомплексу України: аспекти оптимізації / Б. В. Погріщук // Агросвіт. - 2010. - № 4. - С. 13-17.
 30. Погріщук, Б. В. Кластерний підхід до організації виробництва у зернопродуктовому підкомплексі / Б. В. Погріщук // Агросвіт. - 2010. - № 5. - С. 20-22.
 31. Погріщук, Б. В. Інноваційна модель розвитку зернопродуктового підкомплексу України / Б. В. Погріщук // Агросвіт. - 2009. - № 16. - С. 11-15.
 32. Погріщук, Б. В. Біоресурсні передумови ефективного розвитку аграрного сектора економіки / Б. В. Погріщук // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 5. - С. 44-53.
 33. Rumyantseva, К. The use of computer modeling in teaching the economic and mathematical disciplines to future economists [Електронний ресурс] / Kateryna Rumyantseva, Borys Pogrischuk, Olena Lysyuk // Education - Technology - Computer Science. Scientific Annual. – Rzeszow, 2012. –  № 3. - P. 286-290.
 34. Погріщук, Б. В. Розрахунок одношарових циліндричних стержневих покриттів / Б. В. Погріщук, В. О. Сіянов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця, 2005. – № 1 (58). – С. 13-16.
 35. Погріщук, Б. В. Розвиток кооперативної діяльності у сфері заготівель сільськогосподарської продукції / Б. В. Погріщук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Вип. 4. – С. 164-166.
 36. Погріщук, Б. В. Реформування економічних відносин в АПК / Б. В. Погріщук // Економіка АПК. – 1998. – № 8. – С. 26-31.
 37. Погріщук, Б. В. Підвищення ефективності цукробурякового виробництва / Б. В. Погріщук // Економіка АПК. – 1999. – № 4. – С. 68-72.
 38. Погріщук, Б. В. Удосконалення міжгалузевих економічних відносин в умовах кооперації / Б. В. Погріщук // Економіка АПК. – 1999. – № 9. – С. 65-69.
 39. Погріщук, Б. В. Інновації в сфері економічних відносин в АПК / Б. В. Погріщук // Наукові записки кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в сільському господарстві ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – Вип. 1. – С. 118-119.
 40. Погріщук, Б. В. Основні проблеми та перспективи розвитку АПК / Б. В. Погріщук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 13. – С. 93-96.
 41. Погріщук, Б. В. Шляхи конкурентоспроможності підприємницьких структур та продукції в АПК / Б. В. Погріщук // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – Вип. 10. – С. 176-178.
 42. Погріщук, Б. В. Развитие инфраструктуры зернового рынка: инновационно-инвестиционный аспект / Б. В. Погріщук // Бізнес-інформ / Харківський національний економічний університет МОН України. – Харків, 2009. – № 2 (3). – С. 15-18.
 43. Погріщук, Б. В. Інвестування як чинник ефективного розвитку зернового ринку / Б. В. Погріщук // Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету. – Одеса, 2009. – № 4 (82). – С. 95-103.
 44. Погріщук, Б. В. Роль інноваційно-інвестиційного забезпечення у функціонуванні ринку зерна / Б. В. Погріщук // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Сер. Економіка та менеджмент. – 2009. – Вип. 12/1 (33). – С. 68-72.
 45. Погріщук, Б. В. Формування та розвиток зернопродуктового підкомплексу Вінницької області / Б. В. Погріщук // Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету. – Одеса, 2009. – Вип. 11. – С. 29-36.
 46. Погріщук, Б. В. Наукові основи методології дослідження економічних явищ і процесів / Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон // Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету. – Одеса, 2010. – С. 40-49.
 47. Погріщук, Б. В. Формування системи управління кадровим потенціалом в АПК / Б. В. Погріщук // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – 2012. – № 20 (145). – С. 3-12.
 48. Погріщук, Б. В. Вплив ринкової сегментації, посередництва та біржової торгівлі на розвиток зернопродуктового підкомплексу України [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 247, т. ІІ. – С. 454-460.
 49. Погріщук, Б. В. Регуляторні чинники розвитку зернопродуктового підкомплексу України [Електронний ресурс] / Борис Погріщук // Вісник ДВНЗ Житомирського національного агроекологічного університету. – 2010. – Вип. 1 (26), т. 2 : Економічні науки. – С. 75-82.
 50. Погріщук, Б. В. Формування системи інвестиційно-інноваційного забезпечення АПК в контексті інституціональних змін [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Вісник аграрної науки Причорномор’я (економічні науки). – 2011. – Вип. 3 (60). – С. 36-41.
 51. Погріщук, Б. В. Наукове забезпечення формування інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон // Бизнес Інформ. – Харківський національний економічний університет МОН України, 2011. – № 3. – С. 64-67.
 52. Погріщук, Б. В. Соціально-економічні передумови інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 27 (42), ч. ІІ. – С. 63-68.
 53. Погріщук, Б. В. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва в контексті інноваційних змін у функціонуванні АПК [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – Вип. 2, т. 2 : Економічні науки. – С. 206-210.
 54. Погріщук, Б. В. Основні структурні зрушення в розвитку національної економіки як індикатор формування товарного ринку [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 5 (2). – С. 215-220.
 55. Погріщук, Б. В. Конкурентоспроможність як базова економічна теорія: стратегічний контент [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Мельник // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2013. – Спецвип. – С. 27-33.
 56. Погріщук, Б. В. Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки: регіональний вимір [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – 2012 . – № 7 (159). – С. 22-30.
 57. Погріщук, Б. В. Міжгалузеві аспекти формування організаційно-економічного механізму інвестиційного забезпечення в агропромисловому комплексі [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. – 2011. – Вип. 20 (145). – С. 3-12.
 58. Погріщук, Б. В. Стратегічні засади інноваційного розвитку в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2011. – № 1. – С. 106-109.
 59. Погріщук, Б. В. Особливості формування економічного базису зерновиробництва та ринку зерна України [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – Вип. 2, т. 1 : Економічні науки. – С. 219-224.
 60. Погріщук, Борис Формування пріоритетів розвитку світової економічної системи [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5 (1). – С. 215-221.
 61. Погрищук, Б. В. Развитие и активизация инвестиционных процесов в зерновом хозяйстве [Електронний ресурс] / Б. В. Погрищук // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 247, т. V. – С. 1106-1109.
 62. Погріщук, Б. В. Формування та використання виробничого потенціалу в АПК [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Сер. Економічні науки. – 2012. – Вип. 1 (4), т. 2. – С. 218-224.
 63. Погріщук, Б. В. Суспільно-економічне значення сільського розвитку в парадигмі соціально-просторових утворень [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Агросвіт : наук.-практ. журнал. – 2012. – № 7. – С. 7-9.
 64. Погріщук, Б. В. Системоутворюючі чинники підвищення результативності процесів управління конкурентоспроможністю у сільському господарстві [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Сер. Економічні науки. – 2012. – Вип. 1 (4), т. 3. – С. 182-186.
 65. Погріщук, Б. В. Теоретико-методологічні засади формування конкурентних переваг на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. М. Пилявець // Економічний вісник Донбасу. – 2013 . – № 3 (24). – С. 218-224.
 66. Погріщук, Б. В. Інновації як індикатор економічного розвитку промислових підприємств [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Мельник, В. М. Пилявець // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – № 5 (25). – С. 218-224.
 67. Погріщук, Б. В. Кластеризація в системі розвитку аграрного сектора економіки [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, Г. Б. Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 5. – С. 319-324.
 68. Погріщук, Б. В. Формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 3 (80), т. 2. – С. 101-110.
 69. Погріщук, Б. В. Вдосконалення обліку і аналізу дебіторської заборгованості на підприємстві [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, Є. П. Гнатенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. Економічні науки. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 5,3 (112). – С.15-18.
 70. Pogrischuk, B. V. Theoretical conceptualization of grain market [Електронний ресурс] / B. V. Pogrischuk // Nauka i studia. – Przemysl, 2009. – № 4 (16). – Р. 27-35.
 71. Погріщук, Б. Природно-ресурсне забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку аграрного сектора економіки [Електронний ресурс] / Б. Погріщук, Г. Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 4. - С. 7-17.
 72. Погріщук, Б. Конкурентоспроможність аграрного сектору: детермінанти глобального поступу / Борис Погріщук, Галина Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 7-17.
 73. Погріщук, Б. Науково-інноваційна сфера як об'єкт формування інноваційної інфраструктури розвитку сучасного суспільства / Борис Погріщук, Георгій Хвічія-Дуве // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 3. – С. 35-45.
 74. Погріщук, Б. Економічна безпека як індикатор розвитку інфраструктури сучасного підприємництва / Борис Погріщук, Георій Хвічія-Дуве, Наталія Добіжа // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 91-99.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Погріщук, Б. В. Підприємництво [Текст] : опорн. консп. лекций / Б. В. Погріщук. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 134 с.
 2. Козловський, В. О. Основи підприємництва [Текст] : Практикум. Навч.посіб. / В. О. Козловський, Б. В. Погріщук. – Тернопіль : ТзОВ " Терно - Граф", 2005. – 297 с.
 3. Погріщук, Б. В. Підприємництво [Текст] : опорн. консп. лекцій / Б. В. Погріщук. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 134 с.
 4. Наука молода: зб. наук. праць Ради молод. вчених ТАНГ [Текст]. Вип. 7 / Голов. ред. Адамик Б.П. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 211 c.
 5. Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 304 с.
 6. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. – Вінниця : ВІЕ ТНЕУ, 2007. – 288 с.
 7. Економічний аналіз : Збірник наукових праць [Текст]. вип. 5 / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 393 с.
 8. Погріщук, Б. В. Підприємництво [Текст] : опорн. консп. лекцій / Б. В. Погріщук. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 134 с.
 9. Облік і аналіз діяльності фермерських господарств [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, Б. В. Погріщук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 438 с. – 50-річчю ТНЕУ присвячується.
 10. Козловський, А. В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. – К. : Знання, 2011. – 463 с.
 11. Погрищук, Г. Б. Финансовые инструменты регулирования охраны окружающей среды в условиях рыночных преобразований [Текст] / Г. Б. Погрищук // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 183-188.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Волинець , В. І. Інформаційні технології бухгалтерського обліку : лабораторний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. - Тернопіль : Крок , 2012 . – 201 с.
 2. Волинець , В. І. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудити : комп'ютерний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова . -2-ге вид., переробл., і доповн. - Тернопіль : Крок , 2013.
 3. Волинець , В. І. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті : практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова , - Тернопіль : Крок, 2013. - 260с.
 4. Волинець , В. І. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті : комп'ютерний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. -Тернопіль : Крок , 2013- 189с.
 5. Волинець , В. І. Інформаційні технології бухгалтерського обліку : лабораторний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. - Тернопіль : Крок , 2011. - 201с.