Статті

Перелік періодичних видань на 2010 рік:

Назва періодичного видання

З/В

Ч/З

ЦЄС

ЮФ

ХУД. АБОН.

Ч/З іноз. літ-ри

ІБВ

1.

Business Economics

-

-

-

-

-

1-4

-

2.

Economist

-

-

-

-

-

1,7,11-
40,43-
48,50,5
1

-

3.

Journal of Economics & Management Strategy

-

-

-

-

-

1

-

4.

Journal of European Economy

-

-

-

-

-

9/1,9/4

-

5.

Journal of International Financial Management & Accounting

-

-

-

-

-

1

-

6.

Journal of International Marketing

-

-

-

-

-

1-4

-

7.

Journal of Marketing

-

-

-

-

-

1-6

-

8.

Journal of Personal Selling & Sales Management

-

-

-

-

-

3

-

9.

National Georaphic Traveller - Всемирные путешествия (Россия)

-

-

-

-

-

1,2

-

10.

Welcome to Ukraine (Україна)

-

-

-

-

-

1,2

-

11.

Автоматизация и современная технология

-

2

-

-

-

-

-

12.

Агроінком

-

1-12

-

-

-

-

-

13.

Агроперспектива

-

1-12

-

-

-

-

-

14.

Адвокат

-

-

-

1-12

-

-

-

15.

Академический летописец

-

2

-

-

-

-

-

16.

Актуальні проблеми економіки

1-12

1-12

-

-

-

-

-

17.

Актуальні проблеми міжнародних відносин

-

вип.: 87
ч.1., 86
ч.2.вип.93ч
.2

-

-

-

-

-

18.

Аудитор України

-

1-11

-

-

-

-

-

19.

Баланс

-

7,8,10-
39,40-
59,63-104

-

-

-

-

-

20.

Баланс агро

-

1-12,23-24

-

-

-

-

-

21.

Банківська справа

1-6

1-6

-

-

-

-

-

22.

Банковская практика за рубежом

-

1-12

-

-

-

-

-

23.

Банковский аудитор

-

1-6

-

-

-

-

-

24.

Банковское дело

-

1-12

-

-

-

-

-

25.

Безпека життєдіяльності

-

1-12

-

-

-

-

-

26.

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія

-

-

-

-

-

-

1-4

 

Биржевое обозрение

-

-

1-8,10-12

-

-

-

-

27.

Бібліотечний вісник

-

-

-

-

-

-

1-6

28.

Бібліотечний форум України

-

-

-

-

-

-

1,2

29.

Бухгалтерія в сільському господарстві

-

1-19,21-24

-

-

-

-

-

30.

Бухгалтерський облік і аудит

1-12

1-12

-

-

-

-

-

31.

Бюлетень ВАК України

1-12

1-12

-

-

-

-

-

32.

Бюлетень Вищої атестаційної комісії України

-

1-12

-

1-12

-

-

-

33.

Бюлетень законодавства та юридичної практики України

-

-

-

1-12

-

-

-

34.

Бюлетень Міністерства Юстиції України

-

-

-

1-12

-

-

-

35.

Бюлетень Національного банку України

1-12

1-12

-

-

-

-

-

36.

Бюлетень студентського наукового гуртка кафедри банківської справи «Банківський аналітик»

-

Вип.2

-

-

-

-

-

37.

Бюллетень «Цінні папери України»

-

6-71,76-
139,141-
146,148-
249

-

-

-

-

-

38.

Валютное регулирование

 

11

-

-

-

-

-

39.

Весник МГУ. Серия Экономика

1-6

-

-

-

-

-

-

40.

Весник МГУ. Серия Философия

1-6

-

-

-

-

-

-

41.

Вестник Института Экономики РАН

1

-

-

-

-

-

-

42.

Вестник Московского университета

-

3,4,6

-

-

-

-

-

43.

Вестник приднестровского университета

-

1

-

-

-

-

-

44.

Вища освіта України

1-4

1-4

-

-

-

-

-

45.

Вища школа

1-12

-

-

-

-

-

-

46.

Відомості приватизації

-

1,2
півріччя

-

-

-

-

-

47.

Вільне життя

-

1 півріччя

-

-

-

-

-

48.

Вісник аграрної науки

-

2-12

-

-

-

-

-

49.

Вісник Академії правових наук України

-

-

-

1-4

-

-

-

50.

Вісник Верх.Суду України

-

-

-

1-12

-

-

-

51.

Вісник Вінницького політехнічного інституту

-

1-6

-

-

-

-

-

52.

Вісник господ.судочинства

-

-

-

1-6

-

-

-

53.

Вісник державної служби України

1-4

-

-

-

-

-

-

54.

Вісник економічної науки України

1-2

-

-

-

-

-

-

55.

Вісник Київ. держ. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. Економіка

-

117-120

-

-

-

-

-

56.

Вісник Київського національного торговельно-економічного університету

1-4

1-6

-

-

-

-

--

57.

Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка

-

117-120

-

-

-

-

-

58.

Вісник Констит.суду України

-

-

-

1-6

-

-

-

59.

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

1-4

1-4

-

-

-

-

-

60.

Вісник НАНУ

1-12

-

-

-

-

-

-

61.

Вісник НБУ

1-12

1-12

-

-

-

-

-

62.

Вісник пенсійного фонду України

1-12

-

-

-

-

-

-

63.

Вісник податкової служби України

-

3 - 7, 9 - 48

-

-

-

-

-

64.

Вісник ТНЕУ

-

1-4

1-4

-

-

-

-

65.

Віче

-

1-24

-

-

-

-

-

66.

Вопросы экономики

-

1,2,4

-

-

-

-

-

67.

Вісник ДІТБ

-

14

-

-

-

-

-

68.

Вопросы экономики

1-12

-

-

-

-

-

-

69.

Вопросы статистики

1-12

-

-

-

-

-

-

70.

Вопросы управления предприятием

-

1,2

-

-

-

-

-

71.

Вопросы философии

1-12

-

-

-

-

-

-

72.

Географія та основи економіки в школі

-

1-12

-

-

-

-

-

73.

Голос України

-

січ.-
лют.,бер.-
квіт.,трав.-
черв.,лип-
верес.,лис
т.-груд

-

-

-

-

-

74.

Дайджест для тих, хто вивчає англійську мову

-

-

-

-

-

1-24

-

75.

Дебет-кредит (спецвипуск)

-

10,32

-

-

-

-

-

76.

Дело

-

1,2
півріччя

1-179

-

-

-

-

77.

Демографія та соціальна економіка

1

2

-

-

-

-

-

78.

День

-

1-4 квартал

-

-

-

-

-

79.

Деньги и кредит

1-12

-

-

-

-

-

-

 

Депозитариум

-

-

1-12

-

-

-

-

80.

Державний інформаційний бюлетень про приватизацію

-

2 - 3, 5 - 12

-

-

-

-

-

81.

Дипломатическая служба

-

1

-

-

-

-

-

82.

Дистрибюция и логистика

1-10

-

-

-

-

-

-

83.

Діловий вісник

-

1-12

-

-

-

-

-

84.

Довідник кадровика

1-12

-

-

-

-

-

-

85.

Довідник секретаря та офіс-менеджера

1-12

-

-

-

-

-

-

86.

Домашня газета

-

січень-
листопад

-

-

-

-

-

87.

Економіка АПК

-

1-12

-

-

-

-

-

88.

Економіка і прогнозування

1-4

1,2,4

-

-

-

-

-

89.

Економіка промисловості

-

1-4

-

-

-

-

-

90.

Економіка та держава

1-12

1-12

-

-

-

-

-

91.

Економіка України

1-12

1-12

1-12

-

-

-

-

92.

Економіка, фінанси, право

1-12

1-12

-

-

-

-

-

93.

Економіст

1-12

1-12

-

-

-

-

-

94.

Економічна теорія

1-4

-

-

-

-

-

-

95.

Економічний аналіз

-

Вип. 5

-

-

-

-

-

96.

Економічний часопис - ХХ1 століття

1-12

1-12

-

-

-

-

-

97.

Експрес

-

1-106,108-
144

1-144

-

-

-

-

98.

Євробюлетень

-

-

-

-

-

1

-

99.

Экономика и управление в зарубежных странах

-

2-5;7-10-

-

-

-

-

-

100.

Эксперт

-

1-50

-

-

-

-

-

101.

Журнал Європейської економіки

1-4

Т.9 №1-4

-

-

-

-

-

102.

Збірник наукових праць: Національної академії державного управління при Президентові України

1,2

1,2

-

-

-

-

-

103.

Известия Санкт - Петербурского университета єкономики и финансов

-

1-3,5-6

-

-

-

-

-

104.

Инвест-газета

-

1-5,7-9,12-
19,21-32

1-50

-

-

-

-

105.

Инвест-газета (Нормативна база)

-

1-30

1-50

-

-

-

-

 

Инвест Газета (Топ-100 рейтинг)

-

-

1-3

-

-

-

-

106.

Инвестиции & управление

-

-

1-6

-

-

-

-

107.

Інвестиції: практика та досвід

1-24

1-24

-

-

-

-

-

108.

Інноваційна економіка

2-3

-

-

-

-

-

-

109.

Іноземні мови

-

-

-

-

-

1-4

-

 

Іноземні мови в навчальних закладах

-

-

-

-

-

1-6

-

110.

Інтелектуальна власність в Україні

-

1-12

-

1-12

-

-

-

111.

Інформаційний збірник міністерства освіти України

1-36

-

-

-

-

-

-

112.

Казна

1-12

-

-

-

-

-

-

113.

Календар пам'ятних і знаменних дат

-

-

-

-

-

-

1-4 кв.

114.

Кибернетика и системный анализ

-

1,2,4-6

-

-

-

-

-

115.

Книги для бізнесу

-

2

-

-

-

-

-

116.

Кодекси України

1-12

-

-

-

-

-

-

117.

Компас підприємця

-

1

-

-

-

-

-

118.

Конкуренція.Вісник антимонопольного комітету

-

1-4

-

-

-

-

-

119.

Консалтинг в Україні

-

55

-

-

-

-

-

120.

Критика

-

1-6

-

-

-

-

-

121.

Культура і життя

-

3,4

-

-

-

-

-

122.

Літопис авторефератів

-

-

-

-

-

-

1-6

123.

Літопис газетних статей

-

-

-

-

-

-

1,2

124.

Літопис журнальних статей

-

-

-

-

-

-

1-4

125.

Літопис книг

-

-

-

-

-

-

1-24

126.

Людина і праця

-

6

-

-

-

-

-

127.

Маркетинг

-

1-4

-

-

-

-

-

128.

Маркетинг в России и за рубежом

-

3,5,6

-

-

-

-

-

129.

Маркетинг в Україні

-

1-6

1,2,4,5,6

-

-

-

-

130.

Маркетинг и реклама

-

-

1-5,7-12

-

-

-

-

131.

Маркетинговые исследования в Украине

-

-

1-6

-

-

-

-

132.

Маркетолог

-

1-7,10-12

-

-

-

-

-

133.

Математичні методи та фізико-механічні поля

-

53(1,2,3,4)

-

-

-

-

-

134.

Международная экономика

1-12

-

-

-

-

-

-

135.

Международные банковские операции

-

1-6

-

-

-

-

-

136.

Менеджер. Вісник Донецьк. держ. акад. управління

-

2-4

-

-

-

-

-

137.

Менеджер по персоналу

-

-

1-12

-

-

-

-

138.

Менеджмент в России и за рубежом

-

1,3,4,6

-

-

-

-

-

139.

Менеджмент і менеджер

1-2;3-4;5-
6;7-8;9-
10;11-12

1-12

-

-

-

-

-

140.

Менеджмент сегодня

-

-

1-6

-

-

-

-

141.

Мир денег

-

1-5

-

-

-

-

-

142.

Мир туризма

-

2, 6-8

-

-

-

-

-

143.

Мировая экономика и международные отношения

1-12

1,5,11

-

-

-

-

-

144.

Митна газета

-

1-11,14-24

-

-

-

-

-

145.

Митна справа

-

1-6

-

1-6

-

-

-

146.

Митниця

-

7-12

-

-

-

-

-

147.

Місто

-

1-6,7-
12,17,23-
25,29,34,35
, 38,41,46

1-52

1-104

-

-

-

148.

Молодь України

-

1-27,29-
68,81-
83,87-
100,103-
141,145

-

-

-

-

-

149.

Навчання сьогодні

-

1 квартал

-

-

-

-

-

150.

Налоги и финансовое право

-

1,2

-

-

-

-

-

151.

 

-

-

-

-

-

-

-

152.

Наука України у світовому інформаційному просторі

-

3

-

-

-

-

-

153.

Науковий вісник фінанси, банки інвестиції

-

1

-

-

-

-

-

154.

Науковий світ

1-12

1-6,8-12

-

-

-

-

-

155.

Наукові праці НДФІ

3,4

1,2

-

-

-

-

-

156.

Нова ера

-

7-12

-

-

-

-

-

157.

Нова Тернопільська газета

-

1-45,47-52

-

-

-

-

-

158.

Нові технології навчання

-

61

-

-

-

-

-

159.

Новый маркетинг

-

1-12

-

-

-

-

-

160.

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології

-

1

-

-

-

-

-

161.

Освіта України

-

річна

-

-

-

-

-

162.

Отдел маркетинга

-

5-6,9-12

-

-

-

-

-

163.

Офіційний вісник України

1-52

1-101

-

1-101

-

-

-

164.

Педагогіка і психологія

-

-

1-4

-

-

-

-

165.

Пенсійний кур′єр

-

липень-
грудень

-

-

-

-

-

166.

Пенсія

1-12

-

-

-

-

-

-

167.

Персонал

-

-

1-4

-

-

-

-

168.

Підприємництво,господарство,право

-

1-12

-

1-12

-

-

-

169.

Платіжний баланс і зовнішній борг України

-

І кв.

-

-

-

-

-

170.

Платіжний баланс України

-

1-4

-

-

-

-

-

171.

Податки та бухгалтерський облік

-

1-35,38,41-
54,56-104

-

-

-

-

-

172.

Податки та бухгалтерський облік (додаток)

-

1-4,6-8

-

-

-

-

-

173.

Податковий, банківський, митний консультант

-

січень-
грудень

-

-

-

-

-

174.

Пожежна безпека

-

1

-

-

-

-

-

175.

Право України

-

-

-

1-12

-

-

-

176.

Правовий тиждень

-

-

-

1-247

-

-

-

177.

Проблемы теории и практики управления

-

3-6;9,11,12

-

-

-

-

-

178.

Пропозиція

-

1-12

-

-

-

-

-

179.

Психологія і суспільство

-

2,3,4

-

-

-

-

-

180.

Регіональна економіка

1-4

1-4

3,4

-

-

-

-

181.

Ринок цінних паперів України

1-12

1-8,11-12

-

-

-

-

-

182.

Ринок цінних паперів України, вісник держ. Комісії

-

11-12

-

-

-

-

-

183.

Рынок ценных бумаг

-

-

1-12

-

-

-

-

184.

РІА плюс

-

річна

2-49

-

-

-

-

185.

Росийский экономический журнал

1-12

-

-

-

-

-

-

186.

Світ фінансів

4

1(1)

-

-

-

-

-

187.

Свобода

-

річна

-

1-52

-

-

-

188.

Смена

-

-

-

-

1-12

-

-

189.

Соціологія:теорія,методи,маркетинг

-

1-4

1-4

-

-

-

-

190.

Справочник экономиста

1,4,5

1,5

1,4,5

-

-

-

-

191.

Стандартизація сертифікація якість

-

1-6

-

-

-

-

-

192.

Статистика України

1-4

1-4

-

-

-

-

-

193.

Стратегічні пріоритети

-

1-4

-

-

-

-

-

194.

Сучасність

-

-

-

-

1-5

-

-

195.

Тваринництво України

-

1-12

-

-

-

-

-

196.

Теорія і практика інтелектуальної власності

-

-

-

1-6

-

-

-

197.

Тернопіль вечірній

-

річна

-

-

-

-

-

198.

Тернопільська газета

-

річна

-

-

-

-

-

199.

Техніка і технології АПК

-

8,9-12

-

-

-

-

-

200.

Трибуна

-

1-4

-

-

-

-

-

201.

Труди Київської Духовної Академії

-

12,13

-

-

-

-

-

202.

Україна: аспекти праці

1-8

1-8

1-8

-

-

-

-

203.

Україна молода

-

січень - грудень

-

-

-

-

-

204.

Український історичний журнал

-

1-6

-

-

-

-

-

205.

Університетська думка

1,2,3,7,8,9

2,3

-

-

-

-

-

206.

Управленец

-

11-12

-

-

-

-

-

207.

Управление рисками

-

2,4

-

-

-

-

-

208.

Урядовий кур’єр

-

січень - грудень

-

1-52

-

-

-

209.

Финансовая аналитика: проблемы и решения

1-12

-

-

-

-

-

-

210.

Финансовые услуги

-

1-4

-

-

-

-

-

211.

Финансовый бизнес

-

1-6

-

-

-

-

-

212.

Финансовый контроль

-

1-12

-

-

-

-

-

 

Финансовый менеджер

-

-

1-7,9-11

-

-

-

-

213.

Финансовый менеджмент

-

1-6

1-6

-

-

-

-

214.

Финансовые рынки и ценные бумаги

-

1-24

-

-

-

-

-

215.

Финансовые услуги

-

1-6

-

-

-

-

-

216.

Финансы

1-12

7-10,12

-

-

-

-

-

217.

Финансы и кредит

1-48

-

-

-

-

-

-

218.

Финансы & Экономика: анализ,прогноз

-

10,17-22,46

-

-

-

-

-

219.

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технолгії

-

12

-

-

-

-

-

220.

Фінанси України

1-12

1-12

1-12

-

-

-

-

221.

Фінансист

-

2-3

-

-

-

-

-

222.

Фінансова справа

1-5

-

-

-

-

-

-

223.

Фінансовий контроль

1-12

1-4,6-8

-

-

-

-

-

224.

Фінансовий ринок України

-

1-12

-

-

-

-

-

225.

Фондовый рынок

-

1,2,8,12,13
,18,23,26,2
9,31,37,38,
45-48

-

-

-

-

-

226.

Формування ринкових відносин в Україні

1-12

1-12

-

-

-

-

-

227.

Харчова і переробна промисловість

-

1-4

-

-

-

-

-

228.

Цінні папери України

-

1-52

1-51

-

-

-

-

229.

Юридична Україна

-

   

1-12

-

-

-

230.

Юридичний вісник

-

-

-

1-52

-

-

-

231.

Юридичний журнал

-

-

-

1-12

 

-

-

232.

20 хвилин

-

1,2 півріччя

-

-

-

-

-