Статті

Index Copernicus

Index Copernicus (IC) – польська міжнародна наукометрична база даних, що включає індексування, ранжування, реферування журналів і статей. Створена в 1999 р. з метою просування досягнень науки та підтримки національного та міжнародного співробітництва між науковцями, видавцями наукових журналів і науковими організаціями. Знаходиться база даних у веденні Index Copernicus International.

Index Copernicus складає власний імпакт-фактор: щорічно проводить детальну експертизу журналів включених в свою базу даних. Представляє тільки метадані статей журналу (назва, анотація, автори, ключові слова, список літератури), при бажанні видавництво може публікувати посилання на повні тексти статей свого журналу. Кожен журнал у базі отримує свій показник ICV (Index Copernicus Value).

Index Copernicus містить кілька інструментів для оцінки продуктивності авторів і видавців, які дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих учених або наукових установ. Зокрема:

IC Journals Master List – на обліку знаходиться більше 5000 наукових журналів з усього світу, у тому числі близько 30 українських журналів.

IC Publishers Panel – для редакторів, що використовують панель для відбору, придбання, редагування статей в журналах; інструмент дозволяє модерувати сайт журналу для управління базою статей, авторів, рецензентів і підписчиків.

IC Scientists – для дослідників з різних країн, що надають свої порт-фоліо з можливістю поділитися своїми досягненнями та оцінити здобутки інших вчених, а також подати заявку на участь у науково-дослідному проекті. Індивідуальний профіль автора показує науковий потенціал автора, а також гарантує відстеження актуальної наукової інформації, допомогає в пошуку іноземних співавторів у дослідженнях.

IC Institutions – для наукових установ, науково-дослідних інститутів, університетів та інших організацій, що здійснюють науково-дослідну роботу. Система дозволяє архівувати і багатовимірно аналізувати досягнення вчених від імені установи, забезпечує доступ до зовнішніх баз даних і додаткових інструментів для наукової співпраці.

Щоб потрапити у базу даних Index Copernicus , журнали реєструються у науковій базі IC Journals Master List та проходять строгу та багатопараметричну оцінку.

Для зазначеної бази даних міжнародні експерти розробили модель ICI Publishing Stars, яка дозволяє вибирати ключові параметри, яким повинні відповідати наукові журнали. В комплексі ці параметри визначають:

  • -   якість наукового журналу - визначається на підставі рівня виконання критеріїв в конкретних функціональних областях наукового журналу;
  • -   вплив наукового журналу - визначається на основі рівня цитованості журналу і відображає ступінь авторитету журналу в науковому світі та динаміку його впливу.

Журнали, які пройшли процес оцінювання у IC Journals Master List можуть замовити сертифікат і придбати ліцензію на використання логотипу Index Copernicus.