Статті

Scopus

Scopus– найбільша в світі мультидисциплінарна реферативна база даних (БД), що є  однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. БД оновлюється щодня і є найбільшою базою наукових публікацій без повних текстів. Scopus охоплює понад 18 тис. наукових журналів з технічних, медичних та гуманітарних наук  від 5 тис. наукових видавництв світу. База даних індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання. Розробником та власником БД Scopus є видавнича корпорація Elsevier.

Рубрикатор Scopus (ASJK) налічує 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах. Галузеве покриття виглядає таким чином:

  • - Фізичні науки (Виробництво; Енергетика; Комп’ютерні науки; Математика;
  • Матеріалознавство; Науки про Землю та планети; Фізика і астрономія; Хімічні технології; Хімія);
  • - Медичні науки (Медицина; Ветеринарна справа та ветеринарна медицина; Медичні професії; Сестринська справа; Стоматологія; Фармакологія, токсикологія та фармацевтичні науки);
  • - Науки про життя (Біохімія, генетика та молекулярна біологія; Імунологія та мікробіологія; Науки про навколишнє середовище; Нейронауки; Сільськогосподарські та біологічні науки);
  • - Соціогуманітарні науки (Бізнес, менеджмент та бухгалтерський облік; Економіка, економетрика та фінанси; Мистецтвознавчі та гуманітарні науки; Психологія; Соціальні науки; Теорії прийняття рішень);

За географічним охопленням Scopus є універсальною базою даних, зокрема серед проіндексованих назв 47 % видаються у Західній Європі, 33 % – у Північній Америці, 9 % – видання Азійсько-Тихоокеанського регіону, 5 % назв східноєвропейських видавців (у т. ч. близько 300 російських, 39 білоруських та 37 українських назв журналів) та по 2 % видань з Австралії і Океанії, Африки і Південної Америки.

Наукометричний апарат Scopus забезпечує отримання показників цитованості наукових робіт у виданнях, опублікованих після 1996 р. У зазначеній БД не використовується поняття імпакт-факторів, замість нього журнали Scopus отримують публічно доступний індекс SJR.

Для оптимізації проведення аналітичних досліджень платформа має засіб контролю ефективності досліджень Research Performance Measurement (RPM). Інструментарій RPM ґрунтується на унікальній ідентифікації авторів, установ та видань; він дає змогу отримувати різноманітні мультимедійні аналітичні звіти по окремих учених, наукових установах, напрямах досліджень та назвах видань.

Щоб ваша робота індексувалася в Scopus, вона повинна бути опублікована в одному з журналів, що входить до цієї бази. Щоб науковий журнал увійшов до БД Scopus, він повинен відповідати таким мінімальним критеріям (слід зазначити, що ці критерії постійно оновлюються):

I. Редакційна політика

1. Реферат англійською мовою

2. Пристатейна бібліографія – лише латиницею (кирилиця подається в транслітерації)

3. Переконлива редакційна політика

4. Рецензування статей

5. Міжнародний склад редакторів

6. Міжнародний склад авторів

II. Зміст

7. Науковий внесок в предметну галузь

8. Ясність/чіткість рефератів

9. Якість та відповідність змісту статей проблематиці видання

10. Читабельність тексту

III. Репутація журналу

11. Статті журналу вже цитуються в Scopus

12. Репутація (цитованість) редакторів

IV. Регулярність

13. Дотримання графіку виходу номерів (без затримки)

V. Доступність онлайн

14. Онлайновий доступ до змісту

15. Наявність англомовної домашньої сторінки журналу

16. Якісна домашня сторінка журналу.

Scopus є комерційною БД, а повна її версія доступна тільки за умови передплати через веб-інтерфейс. Однак існує можливість перегляду ресурсів зазначеної БД в обмеженому режимі Author preview (доступно: кількість представлених у БД статей автора, h-index, кількість цитувань, приналежність).