Статті

Web of Science

Web of Science– це реферативна наукометрична база даних наукових публікацій проекту Web of Knowledge компанії Thomson Reuters. Наукометричний апарат платформи забезпечує відстеження показників цитованості публікацій з ретроспективою до 1900 р. Одним з ключових концептів наукометричного апарату платформи є імпакт-фактор (індекс впливовості) наукового видання. Зазначена база даних покриває більше 9 тис. видань англійською і частково німецькою мовою і включає три бази:

Science Citation Index Expanded (природничі науки);

Social Sciences Citation Index (SSCI) – база даних індексів цитування із соціальних наук. Існує з 1973 року і охоплює публікації, що відносяться до антропології, археології, досліджень регіонів і етнічних груп, бізнесу і фінансів, досліджень комунікації, охорони здоров’я та соціальної гігієни, кримінології, демографії, економічних наук, досліджень в галузі освіти, політики, географії, інформатики, бібліотекознавства і міжнародних відносин, законодавства, управління та маркетингу, психології та психіатрії, соціології, планування та розвитку міст і деяких інших дисциплін.

Arts and Humanities Citation Index (А&НСІ) – база даних індексів цитування в галузях мистецтва та гуманітарних наук. Створена в 1978 році і охоплює журнали в галузях наук з архітектури, мистецтва, хореографії, кінематографу, телебачення та радіо, історії мови та лінгвістики, літератури, музики, філософії, театру, теології, релігії та деяких інших напрямків.

Ці ресурси не містять повних текстів статей, однак включають посилання на повні тексти в першоджерелах і списки всіх бібліографічних посилань, що зустрічаються в кожній публікації, що дозволяє в короткі терміни отримати найповнішу бібліографію за темою. Імпакт-фактор будь-якого журналу, який включено до бази Web of Science, можна дізнатися безпосередньо на сайті кожного журналу.

Для оцінки журналу на предмет включення в Web of Science редакція Thomson Reuters повинна ознайомитися як мінімум з трьома послідовними поточними випусками журналу, та / або отримати вільний доступ до публікації в електронному вигляді. Кожні два тижні в процесі оцінки та відбору журналів здійснюється включення або виключення їх із бази даних.

При оцінці журналів на предмет включення до бази беруться до уваги різні чинники - від якісних до кількісних. Основні з них:

І Базові стандарти для журналу:

- своєчасність випуску журналу (дотримання заявленої періодичності);

- відповідність міжнародним видавничим стандартам: інформативність назви видання, наочне представлення назв статей та анотацій, повна бібліографічна інформація для всіх посилань, повна адреса для кожного автора;

- наявність публікації англійською мовою (як мінімум, наявність англомовної бібліографічної інформації), посилання обов’язково повинні бути латиницею;

-  наявність інституту рецензування;

- надання, по можливості, інформації про джерело фінансування дослідження в кожній статті.

ІІ Зміст журналу - розглядається на предмет збагачення існуючої бази даних (нові тенденції).

ІІІ Міжнародний склад авторів, редакторів, членів редколегії.

ІV Аналіз цитувань як на сам журнал, так і на окремих авторів.

Довідник по роботі з Web of Science російською мовою