Статті

Перелік періодичних видань на 2013 рік:

Назва періодичного видання

З/В

Ч/З

ЦЄС

ЮФ

ХУД. АБОН.

Ч/З іноз. літ-ри

ІБВ

1.

Business Economist

-

-

-

-

-

1

-

2.

Computing

-

Т.12 Вип.1

-

-

-

-

-

3.

DE Magazin Deutschland

-

-

-

-

-

1,2

-

4.

Norges Bank: Financial Stability

-

-

-

-

-

1

-

5.

Norges Bank: Monetary Policy Report

-

-

-

-

-

1-4

-

6.

ProFuturo

-

1-2

-

-

-

-

-

7.

Welcome to Ukraine (Україна)

-

-

-

-

-

1

-

8.

Агроінком

-

4-6

-

-

-

-

-

9.

Адвокат

-

-

-

1-6

-

-

-

10.

Актуальні проблеми економіки

2-6,11-12

-

-

-

-

-

-

11.

Актуальні проблеми міжнародних відносин

-

Вип.112 Ч.2

-

-

-

-

-

12.

Атестаційний вісник

2-6

-

-

-

-

-

-

13.

Аудитор

-

2-6

-

-

-

-

-

14.

Аудиторские ведомости

-

2-6,11

-

-

-

-

-

15.

Банківська справа

2-6,11-12

1-6

-

-

-

-

-

16.

Банківський аналітик

-

1-5

-

-

-

-

-

17.

Банковские технологии

-

1-6

-

-

-

-

-

18.

Банковский менеджмент

-

1-6

-

-

-

-

-

19.

Банковское дело

-

1-6

-

-

-

-

-

20.

Безпека життєдіяльності

-

2-6,11

-

-

-

-

-

21.

Бизнес

5-16-24-25

-

-

-

-

-

-

22.

Бібліотечна планета

-

-

-

-

-

-

2

23.

Біліотечний вісник

-

-

-

-

-

-

2

24.

Бібліотечний форум України

-

-

-

-

-

-

2

25.

Бухгалтерія

8-18-24-25

-

-

-

-

-

-

26.

Бухгалтерія в сільському господарстві

 

1-12,21-24

-

-

-

-

-

27.

Бухгалтерський облік і аудит

2-6,11-12

-

-

-

-

-

-

28.

Бюлетень законодавства та юридичної практики України

-

-

-

1-6

-

-

-

29.

Бюлетень Міністерства юстиції України

-

-

-

1-6

-

-

-

30.

Бюлетень НБУ

2-6,11-12

1-6

-

-

-

-

-

31.

Бюлетень «Цінні папери України»

-

40-117,206-246

-

-

-

-

-

32.

Валютное регулирование

-

2-5

-

-

-

-

-

33.

Вища освіта України

1-2

1-2

-

-

-

-

-

34.

Вища школа

3-6,11-12

-

-

-

-

-

-

35.

Вільне життя

8-30-32-33;37-
63-63-74-104

17-69,73,76-104

-

-

-

-

17-90

36.

Вісник аграрної науки

-

1-6

-

-

-

-

-

37.

Вісник Академії правових наук України

-

-

-

1,2

-

-

-

38.

Вісник Верховного суду України

-

-

-

1-6

-

-

-

39.

Вісник господарського судочинства

 

-

-

1-3

-

-

-

40.

Вісник Державної служби України

2

-

-

-

-

-

-

41.

Вісник Київ. держ. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. Економіка

-

144-146,148

-

-

-

-

-

42.

Вісник Київського Інституту бізнесу та технологій

-

3

-

-

-

-

-

43.

Вісник Київського національного торговельно-економічного університету

2-3

-

-

-

-

-

-

44.

Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка

-

1(40),2(41),4(14
5),6(147),8(149)
,134,135,144,14
6,148,11(152),1
2(153)

-

-

-

-

-

45.

Вісник Книжкової палати

-

-

-

-

-

-

2-6

46.

Вісник Конституційного суду України

-

-

-

1-3

-

-

-

47.

Вісник Міністерства доходів і зборів України

-

41-46

-

-

-

-

-

48.

Вісник НАНУ

2-6,11-12

-

-

-

-

-

-

49.

Вісник НБУ

1-7,11-12

2-6,9,11,12

-

-

-

-

-

50.

Вісник Пенсійного фонду України

3-6,12

-

-

-

-

-

-

51.

Вісник Податкової служби України

-

5-24

-

-

-

-

-

52.

Вісник прокуратури

-

-

-

1-6

-

-

-

53.

Вісник ТНЕУ

-

1,3-4

2,3

-

-

-

-

54.

Вісник Університету банківської справи НБУ

-

3

-

-

-

-

-

55.

Вісник «Фермер України»

-

7-12

-

-

-

-

-

56.

Віче

-

3-12

-

-

-

-

-

57.

Вісник ДІТБ

-

17

-

-

-

-

-

58.

Все про бухгалтерський облік

11 - 119

-

-

-

-

-

-

59.

Вопросы экономики

2-6,11

-

-

-

-

-

-

60.

Вопросы статистики

11,12

-

-

-

-

-

-

61.

Головбух: бюджет

5-24,41-48

-

-

-

-

-

-

62.

Голос України

5

22,24-54,56-
118,122,139,141
,142,147,152,15
4,205-223,226-
250

-

-

-

-

-

63.

Дайджест для тих, хто вивчає англійську мову

-

-

-

-

-

4-12

-

64.

Демографія та соціальна економіка

-

1

-

-

-

-

-

65.

Деньги и кредит

11

1,3-6

-

-

-

-

-

66.

Дивослово. Українська мова і література в навчальних закладах

-

2-6

-

-

-

-

-

67.

Діловий вісник

-

1-6

-

-

-

-

-

68.

Дзвін

-

-

-

-

2,3,4,5-6

-

-

 

Дніпро

-

-

-

-

4-6

-

-

69.

Добрий лікар

5-12

-

-

-

-

-

-

70.

Довідник секретаря та офіс-менеджера

3-6

-

-

-

-

-

-

71.

Економіка АПК

-

1-6,11,12

-

-

-

-

-

72.

Економіка і прогнозування

-

1,2

-

-

-

-

-

73.

Економіка розвитку

-

1-4

-

-

-

-

-

74.

Економіка та держава

2-6,11-12

-

-

-

-

-

-

75.

Економіка України

2-6,11-12

2-6

-

-

-

-

-

76.

Економіка, фінанси, право

3-5

1-12

-

-

-

-

-

77.

Економіст

2-6,11-12

2-6

-

-

-

-

-

78.

Економічна теорія

2

-

-

-

-

-

-

79.

Економічний аналіз

-

Вип.12 ч.1-
4,т.13

-

-

-

-

-

80.

Економічний часопис ХХІ століття

3-4,5-6,11-12

-

-

-

-

-

-

81.

Экономист

2-6,11-12

-

-

-

-

-

-

82.

Эксперт

-

-

1-
2,3-15,16-
17,18-19, 20-
25

-

-

-

-

83.

Експрес

10-41;43-44;46-
54;60-63

-

-

-

-

-

-

84.

Электронное моделирование

-

Т.35 №2-3

-

-

-

-

-

85.

Збірник систематизованого законодавства

3-6

-

-

-

-

-

-

86.

Інвестиції: практика та досвід

3-12,21-24

-

-

-

-

-

-

87.

Інноваційна економіка

1-11

-

-

-

-

-

-

88.

Іноземні мови

-

-

-

-

-

1,2

-

89.

Інтелектуальна власність

-

-

-

1-6

-

-

-

90.

Календар памятних і знаменних дат

-

-

-

-

-

-

1,3

91.

Каменяр

-

3-4

-

-

-

-

-

92.

Кибернетика и системный анализ

-

2-3

-

-

-

-

-

93.

Кодекси України

2-6,12

2-6

-

-

-

-

-

94.

Контракти

43-45;50-52

-

-

-

-

-

-

95.

Літературна Україна

-

-

-

-

6-
19,23-
25

-

-

96.

Літопис авторефератів

-

-

-

-

-

-

2ч.1,2
ч.2

97.

Літопис газетних статей

-

-

-

-

-

-

3-12

98.

Літопис журнальних статей

-

-

-

-

-

-

3-12

99.

Літопис книг

-

-

-

-

-

-

3-12

100.

Логистика

11-13,12-13

-

-

-

-

-

-

101.

Логистика: проблемы и решения

6

-

-

-

-

-

-

102.

Людина і праця

-

11-12

-

-

-

-

-

103.

Маркетинг в Україні

-

-

1,2,3

-

-

-

-

104.

Маркетинг и реклама

-

11-12

2,3,4,6

-

-

-

-

105.

Маркетинговые исследования в Украине

-

6

2,3

-

-

-

-

106.

Математичні методи та фізико-механічні поля

-

1-2,4

-

-

-

-

-

107.

Международная экономика

2-6,11-12

-

-

-

-

-

-

108.

Международная жизнь

-

1-6

-

-

-

-

-

109.

Менеджер

-

1-2

-

-

-

-

-

110.

Менеджер по персоналу

-

-

1-6

-

-

-

-

111.

Менеджмент

-

1,2

-

-

-

-

-

112.

Мировая экономика и международные отношения

2-6,11-12

-

-

-

-

-

-

113.

Митна газета

-

5-12,21-24

-

-

-

-

-

114.

Митна справа

-

2-3,6

-

-

-

-

-

115.

Місто

5-24

10-23

-

18-97

-

-

10-24

116.

Молодь України

-

3-10,13-14,25-
26

-

-

-

-

-

117.

Наука і суспільство

-

3-6

-

-

-

-

-

118.

Наука та інновації

2-3

-

-

-

-

-

-

119.

Наукові праці НДФІ

1,4

4(165)

         

120.

Науково-інформаційний вісник

-

1-2,4

-

-

-

-

-

121.

Наш університет

-

1,5,7,9

-

-

-

-

-

122.

Незалежний аудитор

-

8,10

-

-

-

-

-

123.

Нелінійні коливання

-

Т.16 № 2

-

-

-

-

-

124.

Нова Тернопільська газета

5-50

9-35,37-50

9-48

-

-

-

9-43

125.

Номер один

5-9

-

-

-

-

-

-

126.

Облік і фінанси

1-2

1-2

-

-

-

-

-

127.

Освіта і управління

Т.16(1-2)

-

-

-

-

-

-

128.

Освіта України

5-19-26; 49-52

-

-

-

-

-

-

129.

Освіта України. Спеціальний випуск

2-4,11

-

-

-

-

-

-

130.

Офіційний вісник України

-

10-49,86-97

-

-

-

-

-

131.

Охорона праці

-

2-6

-

-

-

-

-

132.

Підприємництво, господарство, право

-

-

-

1-6

-

-

-

133.

Платіжний баланс України

-

1,2

-

-

-

-

-

134.

Податки та бухгалтерський облік

-

88-104, 11с/в,12с/в

-

-

-

-

-

135.

Податковий, банківський, митний консультант

-

4-26

-

-

-

-

-

136.

Порадник господаря

4-6

-

-

-

-

-

-

137.

Право України

-

-

-

1-6

-

-

-

138.

Правовий тиждень

-

-

-

61-114

-

-

-

139.

Проблеми науки

2-6,11-12

-

-

-

-

-

-

140.

Психологія і суспільство

1-4

1-4

-

-

-

-

-

141.

Публічне право

-

-

-

1,2

-

-

-

142.

Регіональна економіка

2

-

-

-

-

-

-

143.

Ринок цінних паперів України

-

1-6

-

-

-

-

-

144.

Российский экономический журнал

2-3,6

-

-

-

-

-

-

145.

РІА плюс

5-52

10,12-14,16-
30,32-35,38-39

-

-

-

-

-

146.

Світ фінансів

4

Вип.1, 3-4

-

-

-

-

-

147.

Свобода

8-13;15-33;41-
104

17-104

17-71,73-104

1-26

-

-

7-
48,50-
90

148.

Сільські вісті

-

38-75

-

-

-

-

-

149.

Современный бухгалтерский учет

4-6

-

-

-

-

-

-

150.

Соціальний захист

-

2-6,11

-

-

-

-

-

151.

Соціологія: теорія, методи, маркетинг

-

2

-

-

-

-

-

152.

Справочник экономиста

1-10,12

-

-

-

-

-

-

153.

Статистика України

-

2

-

-

-

-

-

154.

Стратегічні пріоритети

-

1-4

-

-

-

-

-

155.

Тваринництво України

-

4-6

-

-

-

-

-

156.

Твой номер

-

7

-

-

-

-

-

157.

Тернопіль Вечірній

5-19-50

10-34,38-52

-

-

-

-

22-45

158.

Техніка і технології АПК

-

1-6,11,12

-

-

-

-

-

159.

Труди Київської Духовної Академії

-

19

-

-

-

-

-

160.

Украина и мир

-

1

-

-

-

-

-

161.

Україна: аспекти праці

3-4

-

-

-

-

-

-

162.

Україна молода

-

18-92,175

-

-

-

-

-

163.

Український історичний журнал

-

2-3,6

-

-

-

-

-

164.

Український тиждень

-

14-16

-

-

-

-

-

165.

Управлінські інновації

-

3

-

-

-

-

-

166.

Урядовий курєр

-

21-48,50-
114,201-242

-

-

-

-

-

167.

Финансовые услуги

-

1-3

-

-

-

-

-

168.

Финансовый контроль

-

1,3-12

-

-

-

-

-

169.

Финансы

2-6,11-12

-

-

-

-

-

-

170.

Финансы и кредит

41-43,44-46,48

1-3

-

-

-

-

-

171.

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології

-

Вип. 17,18

-

-

-

-

-

172.

Філософська думка

-

2-3,6

-

-

-

-

-

173.

Фінанси України

3-6,11-12

-

-

-

-

-

-

174.

Фінансовий контроль

1-12

1,3-11

-

-

-

-

-

175.

Фондовый ринок

-

5-24

-

-

-

-

-

176.

Формування ринкових відносин України

2-6,11-12

-

-

-

-

-

-

177.

Цінні папери України

-

9-23,42-49

-

-

-

-

-

178.

Юридична практика

-

-

-

13-26

-

-

-

179.

Юридична Україна

-

-

-

1-6

-

-

-

180.

Юридичний журнал

-

-

-

1-7

-

-

-

181.

Я, студент

-

2-6

-

-

-

-

-

182.

20 хвилин

5-8;50

10-14,16-19,23-
31,38-39

-

-

-

-

-