Статті

Перелік періодичних видань на 2012 рік:

Назва періодичного видання

З/В

Ч/З

ЦЄС

ЮФ

ХУД. АБОН.

Ч/З іноз. літ-ри

ІБВ

1.

Business Economist

-

-

-

 

-

1-3

-

2.

Computing

-

Т.11 Вип.4

-

-

-

-

-

3.

DE Magazin Deutschland

-

-

-

-

-

1

-

4.

Deutsch

-

-

-

-

-

1-17

-

5.

Journal of International Marketing

-

-

-

-

-

1-4

-

6.

Norges Bank: Financial Stability

-

-

-

-

-

1

-

7.

Norges Bank: Monetary Policy Report

-

-

-

-

-

2

-

8.

Welcome to Ukraine (Україна)

-

-

-

-

-

1

-

9.

Агроінком

-

1-12

-

-

-

-

-

10.

Агроперспектива

-

1-12

-

-

-

-

-

11.

Адвокат

-

-

-

1-12

-

-

-

12.

Актуальні проблеми економіки

1-12

1-12

1-12

-

-

-

-

13.

Актуальні проблеми міжнародних відносин

-

в.104ч.ІІ;
в.105ч.ІІ;
вип.107.ч.ІІ;
в.109.ч.І,ІІ;
в.111.ч.ІІ

-

-

-

-

-

14.

Атестаційний вісник

1-12

1-12

-

-

-

-

-

15.

Аудитор України

-

1-11

-

-

-

-

-

16.

Баланс

-

1-105

-

-

-

-

-

17.

Баланс агро

-

1-48

-

-

-

-

-

18.

Банкир

-

2

-

-

-

-

-

19.

Банківська справа

1-6

1-6

-

-

-

-

-

20.

Банківський аналітик

-

4-5

-

-

-

-

-

21.

Банковская практика за рубежом

-

1-10

-

-

-

-

-

22.

Банковское дело

-

1-12

-

-

-

-

-

23.

Банковские услуги

-

1-12

-

-

-

-

-

24.

Безпека життєдіяльності

-

1-12

-

-

-

-

-

25.

Бизнес и банки

-

25

-

-

-

-

-

26.

Бібліотека

-

1-4

-

-

-

-

-

27.

Бібліотека. Бюлетень Української бібліотечної асоціації

-

-

-

-

-

-

1-4

28.

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія

-

-

-

-

-

-

1,2,3-
4

29.

Бібліотечна планета

-

-

-

-

-

-

2,4

30.

Бібліотечний вісник

-

-

-

-

-

-

2,3,4,
5

31.

Бібліотечний форум України

-

-

-

-

-

-

1,2,4

32.

Бухгалтерія в сільському господарстві

-

1-24

-

-

-

-

-

33.

Бухгалтерський облік і аудит

1-12

1-12

-

-

-

-

-

34.

Бюлетень Вищої атестаційної комісії України

-

1-12

-

-

-

-

-

35.

Бюлетень законодавства та юридичної практики України

-

-

-

1-12

-

-

-

36.

Бюлетень Міністерства Юстиції України

-

-

-

1-12

-

-

-

37.

Бюлетень НБУ

1-10

1-12

-

-

-

-

-

38.

Бюлетень «Цінні папери України»

-

1-81,83-
200,203-249

-

-

-

-

-

39.

Валютное регулирование

-

5,6,8-12

-

-

-

-

-

40.

Вестник Института Экономики РАН

1-6

-

-

-

-

-

-

41.

Весник МГУ. Серия Философия

1-6

-

-

-

-

-

-

42.

Весник МГУ. Серия Экономика

1-6

-

-

-

-

-

-

43.

Весник Московского университета

-

2

-

-

-

-

-

44.

Вестник Санкт-Петербургского университета . Серия 5

1-4

-

-

-

-

-

-

45.

Вестник Санкт-Петербургского университета . Серия 6

1-3

-

-

-

-

-

-

46.

Вестник финансового университета

1-6

-

-

-

-

-

-

47.

Високий замок

1-244

-

-

-

-

-

-

48.

Вища освіта України

1-4

1-4

-

-

-

-

-

49.

Вища школа

1-12

4

-

-

-

-

-

50.

Відомості приватизації

-

1-52

-

-

-

-

-

51.

Вільне життя

1-104

1-104

-

-

-

-

1-104

52.

Вісник аграрної науки

-

1-12

-

-

-

-

-

53.

Вісник Академії правових наук України

-

-

-

1-4

-

-

-

54.

Вісник бюджетної організації

1-48

1-48

-

-

-

-

-

55.

Вісник Верх. Суду України

-

-

-

1-12

-

-

-

56.

Вісник Вінницького політехнічного інституту

2

1,3-6

-

-

-

-

-

57.

Вісник Господарського судочинства

-

-

-

1-6

-

-

-

58.

Вісник Київ. держ. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. Економіка

-

132-143

-

-

-

-

-

59.

Вісник Київ. держ. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. Міжнар.відносини

-

38,39

-

-

-

-

-

60.

Вісник державної служби України

-

1-4

-

-

-

-

-

61.

Вісник економічної науки України

1,2

1,2

-

-

-

-

-

62.

Вісник Київського Інституту  бізнесу та технологій

-

2

-

-

-

-

-

63.

Вісник Київського національного торговельно-економічного університету

1-6

1-6

-

-

-

-

-

64.

Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка

-

38/39,132,13
3,136-143

-

-

-

-

-

65.

Вісник Книжкової палати

-

-

-

-

-

-

1-12

66.

Вісник Констит. суду України

-

-

-

1-6

-

-

-

67.

Вісник наукових досліджень

1-3

1-4

-

-

-

-

-

68.

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

1-3

1-2,4

-

-

-

-

-

69.

Вісник НАНУ

1-12

-

-

-

-

-

-

70.

Вісник НБУ

1-12

1-12

-

-

-

-

-

71.

Вісник пенсійного фонду України

1-12

-

-

-

-

-

-

72.

Вісник податкової служби України

-

1-44,46-48

-

-

-

-

-

73.

Вісник Прокуратури

-

-

-

1-12

-

-

-

74.

Вісник ТНЕУ

3

1-6

1,2,3

-

-

-

-

75.

Вісник Університету банківської справи Національного банку України

3

3

-

-

-

-

-

76.

Віче

-

1-24

-

-

-

-

-

77.

Вопросы экономики

1-12

1-12

-

-

-

-

-

78.

Вопросы экономических наук

1-4,6

-

-

-

-

-

-

79.

Вопросы статистики

1-12

-

-

-

-

-

-

80.

Вопросы философии

1-11

-

-

-

-

-

-

81.

Все про бухгалтерський облік

1-120

-

-

-

-

-

-

82.

Головбух

-

1-15

-

-

-

-

-

83.

Головбух: бюджет

1-48

1-47

-

-

-

-

-

84.

Голос України

1-250

1-250

-

-

-

-

-

85.

Дайджест для тих, хто вивчає англійську мову

-

-

-

-

-

1-24

-

86.

Демографія та соціальна економіка

-

1-2

-

-

-

-

-

87.

День

-

1-240

-

-

-

-

-

88.

Деньги и кредит

-

1-12

-

-

-

-

-

 

Депозитариум

-

-

1-2,3-6,7-8,9-11

-

-

-

-

89.

Державний інформаційний бюлетень про приватизацію

-

1-12

-

-

-

-

-

90.

Дзвін

-

-

-

-

1-12

-

-

91.

Дипломатическая служба

-

1-9

-

-

-

-

-

92.

Дистрибуция и логистика

-

-

1-10

-

-

-

-

93.

Діловий вісник

-

1-12

-

-

-

-

-

94.

Дніпро

-

1,3-12

-

-

1-10,12

-

-

95.

Добрий лікар - будьте здорові

1-16

1-23

-

-

-

-

-

96.

Домашня газета

1-49

1-52

1-52

-

-

-

1-52

97.

Екологічний вісник

-

1-5

-

-

-

-

-

98.

Економіка АПК

-

1-12

-

-

-

-

-

99.

Економіка і прогнозування

1-4

1-4

-

-

-

-

-

100. 

Економіка розвитку

-

1-4

-

-

-

-

-

101. 

Економіка та держава

1-12

1-12

-

-

-

-

-

102. 

Економіка України

1-11

1-12

1-11

-

-

-

-

103. 

Економіка, фінанси, право

1-12

1-12

-

-

-

-

-

104. 

Економіст

1-12

1-12

-

-

-

-

-

105. 

Економічна теорія

1-4

-

-

-

-

-

-

106. 

Економічний аналіз

-

вип.10 ч.1-4, вип.11ч.1-4

-

-

-

-

-

107. 

Економічний часопис - ХХ1 століття

1-12

1-12

-

-

-

-

-

108. 

Експрес

1-145

1-145

1-145

-

-

-

1-145

109. 

Экономика и математические методы

-

-

1-4

-

-

-

-

110. 

Экономика и управление в зарубежных странах

-

1-12

-

-

-

-

-

111. 

Экономический анализ: теория и практика

-

1-4, 9-10, 12-
14, 16-19, 21-
34, 36, 38-48

-

-

-

-

-

112. 

Журнал Європейської економіки

11(№3)

т.11 №4, т.12
№1-4

-

-

-

-

-

113. 

Закон и жизнь

-

4

-

-

-

-

-

114. 

Збірник наукових праць: Національної академії державного управління при Президентові України

1

1

-

-

-

-

-

115. 

Інвестиції: практика та досвід

1-14,16-24

1-2,4-
6,11,13-
18,20-24

-

-

-

-

-

116. 

Інноваційна економіка

2-12

-

-

-

-

-

-

117. 

Іноземні мови

-

-

-

-

-

1-4

-

118. 

Іноземні мови в навчальних закладах

-

-

-

-

-

1-4

-

119. 

Інтелектуальна власність

-

-

-

1-12

-

-

-

120. 

Инвест Газета

-

-

1-12,14-48,50

-

-

-

-

 

Инвест Газета. Нормативна база

-

-

12,21,48

-

-

-

-

121. 

Казна України

1-6

1-6

-

-

-

-

-

122. 

Календар пам'ятних і знаменних дат

-

-

-

-

-

-

1-4

123. 

Кибернетика и системный анализ

-

1-6

-

-

-

-

-

124. 

Кодекси України

1-12

1-12

-

-

-

-

-

125. 

Колесо жизни

1-12

1-12

-

-

-

-

-

126. 

Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України

-

1-4

-

-

-

-

-

127. 

Консультант кадровика

-

1-24

-

-

-

-

-

128. 

Контракти

1-52

-

-

-

-

-

-

129. 

Літературна Україна

-

-

-

-

1-50

-

-

130. 

Літературний Тернопіль

-

1-4

-

-

1-4

-

-

131. 

Літопис авторефератів

-

-

-

-

-

-

1, 2,
3.1,
3.2,
4.1,
4.2

132. 

Літопис газетних статей

-

-

-

-

-

-

1-24

133. 

Літопис журнальних статей

-

-

-

-

-

-

1-24

134. 

Літопис книг

-

-

-

-

-

-

1-24

135. 

Логистика: проблемы и решения

-

1-6

-

-

-

-

-

136. 

Маркетинг в России и за рубежом

-

1-6

-

-

-

-

-

137. 

Маркетинг в Україні

-

1-6

1,2,3,5,6

-

-

-

-

139. 

Маркетинг и реклама

-

-

1-12

-

-

-

-

140. 

Маркетинговые исследования в Украине

-

-

1-6

-

-

-

-

141. 

Математичні методи та фізико-механічні поля

-

1-3

-

-

-

-

-

142. 

Медична академія

-

10

-

-

-

-

-

143. 

Международная жизнь

-

2-12

1,2

-

-

-

-

144. 

Международная экономика

1-11

-

1,2

-

-

-

-

145. 

Менеджер

-

1-4

-

-

-

-

-

146. 

Менеджер по персоналу

-

-

1-12

-

-

-

-

147. 

Менеджмент

-

1-4

-

-

-

-

-

148. 

Менеджмент в России и за рубежом

-

1-6

-

-

-

-

-

149. 

Мир денег

-

1-3

-

-

-

-

-

150. 

Мировая экономика и международные отношения

1-12

-

-

-

-

-

-

151. 

Мировая эк-ка. Соц.-экон. развитие стран мира

-

1-12

-

-

-

-

-

152. 

Митна газета

-

1-24

-

-

-

-

-

153. 

Митна справа

-

1-6

-

-

-

-

-

154. 

Місто

1-47

1-51

-

1-104

-

-

1-51

155. 

Молодь України

-

1-91

-

-

-

-

-

156. 

Налоги и финансовое право

-

3-4,12

-

-

-

-

-

157. 

Наука і суспільство

-

1-12

-

-

-

-

-

158. 

Наука молода

17

17

17

-

-

-

-

159. 

Наука та інновації

1-6

-

-

-

-

-

-

160. 

Наука України у світовому інформаційному просторі

-

6

-

-

-

-

-

161. 

Науковий вісник фінанси, банки інвестиції

-

1,4,5,6

-

-

-

-

-

162. 

Наукові праці НДФІ

1-4

-

-

-

-

-

-

163. 

Науково-інформаційний вісник

-

2-3

-

-

-

-

-

164. 

Незалежний аудитор

-

1,11

-

-

-

-

-

166. 

Нова Тернопільська газета

1-47

1-51

1-51

-

-

-

4-51

167. 

Новый маркетинг

-

1-7

-

-

-

-

-

168. 

Освіта і управління

1-2

-

-

-

-

-

-

169. 

Освіта України

1-52

-

-

-

-

-

-

170. 

Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти

-

Вип 9, №3

-

-

-

-

-

171. 

Офіційний вісник України

-

1-100

-

1-100

-

-

-

172. 

Охорона праці

-

1-12

-

-

-

-

-

173. 

Педагогіка і психологія

-

-

1-4

-

-

-

-

174. 

Пенсійний курєр

1-52

-

-

-

-

-

-

175. 

Персонал

-

-

1-6

-

-

-

-

176. 

Підприємництво, господарство, право

-

1-12

-

1-12

-

-

-

177. 

Платіжний баланс України

-

1-4

-

-

-

-

-

178. 

Податки та бухгалтерський облік

-

1-104

-

-

-

-

-

179. 

Податки та бухгалтерський облік (додаток)

-

1-12

-

-

-

-

-

180. 

Податки та бухгалтерський облік (спецвипуск)

-

1-12

-

-

-

-

-

181. 

Податковий, банківський, митний консультант

-

1-51

-

-

-

-

-

182. 

Порадник господаря

1-4

1-12

-

-

-

-

-

183. 

Посадові інструкції: освіта,культура,мистецтво

1

-

-

-

-

-

-

184. 

Право України

-

-

-

1-12

-

-

-

185. 

Правовий тиждень

-

-

-

1-242

-

-

-

186. 

Праця і зарплата

1-48

-

-

-

-

-

-

187. 

Прикладні проблеми механіки і математики

-

Вип.10

-

-

-

-

-

188. 

Проблеми науки

1-12

-

-

-

-

-

-

189. 

Проблемы теории и практики управления

1 - 3; 7-8; 11-
12

-

-

-

-

-

-

190. 

Пропозиція

-

1-12

-

-

-

-

-

191. 

Психологія і суспільство

2-4

2-3

-

-

-

-

-

192. 

Регіональна економіка

1-4

1-3

-

-

-

-

-

193. 

Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України

-

Вип.17

-

-

-

-

-

194. 

Ринок цінних паперів України

-

1-11

-

-

-

-

-

195. 

Риск - менеджмент в кредитной организации

-

1-4

-

-

-

-

-

196. 

Рынок ценных бумаг

-

-

1-12

-

-

-

-

197. 

Росийский экономический журнал

1-6

-

-

-

-

-

-

198. 

РІА-плюс

1-52

1-52

-

-

-

-

1-52

199. 

Світ фінансів

1-4

Вип.1(4),2(2)
,3(2),4(4)

Вип.1(2),2(1),3,4

-

-

-

-

200. 

Свобода

1-104

1-104

1-104

1-52

-

-

1-104

201. 

Слово просвіти

-

8,17,20,29

-

-

-

-

-

202. 

Соціальний захист

-

1-12

-

-

-

-

-

203. 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг

-

1-4

1-4

-

-

-

-

204. 

Справочник экономиста

8,11-12

8,11

8,11

-

-

-

-

205. 

Стандартизація сертифікація якість

-

1-6

-

-

-

-

-

206. 

Статистика України

1-4

1-4

-

-

-

-

-

207. 

Стратегічні пріоритети

-

1-4

-

-

-

-

-

208. 

Страхова справа

-

1-4

-

-

-

-

-

209. 

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва

-

1

-

-

-

-

-

210. 

Тваринництво України

-

1-6,8,10-12

-

-

-

-

-

211. 

Тернопіль вечірній

1-18; 20-
29;31-49

1-18,20-
29,31-46,48-
49

-

-

-

-

1-48

212. 

Техніка і технології АПК

-

1-12

-

-

-

-

-

213. 

Україна: аспекти праці

1-7

1-8

1-3,6,8

-

-

-

-

214. 

Україна молода

-

1-195

-

-

-

-

-

215. 

Український історичний журнал

-

1-6

-

-

-

-

-

216. 

Університетська думка

9-10

1-2,5,7-8

-

-

-

-

1-2, 7,
8

217. 

Управление персоналом

-

12

-

-

-

-

-

218. 

Управление финансовыми рисками

-

1,3,4

-

-

-

-

-

219. 

Управлінські інновації

1

-

-

-

-

-

-

220. 

Урядовий курєр

1-242

1-225

-

1-52

-

-

-

221. 

Финансы

1-12

-

-

-

-

-

-

222. 

Финансы и кредит

1-48

-

-

-

-

-

-

223. 

Финансовая аналитика: проблемы и решения

1-48

-

-

-

-

-

-

224. 

Финансовые риски

-

2

-

-

-

-

-

225. 

Финансовые услуги

-

1-6

-

-

-

-

-

226. 

Финансовый бизнес

-

1-6

-

-

-

-

-

227. 

Финансовый контроль

-

1-12

-

-

-

-

-

228. 

Финансовый менеджмент

-

1-6

-

-

-

-

-

229. 

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технолгії

-

Вип.15,16

-

-

-

-

-

230. 

Філософська думка

1-3

1-6

-

-

-

-

-

231. 

Фінанси України

1-12

1-12

1-12

-

-

-

-

232. 

Фінансове право

-

2-3

-

-

-

-

-

233. 

Фінансовий контроль

1-12

1-12

-

-

-

-

-

234. 

Фінансовий ринок України

-

1-12

1-12

-

-

-

-

235. 

Фондовый ринок

-

1-29,31-48

1-48

-

-

-

-

236. 

Формування ринкових відносин в Україні

1-12

1-12

-

-

-

-

-

237. 

Цінні папери України

-

1-49

-

-

-

-

-

238. 

Юридична Україна

-

-

-

1-12

-

-

-

239.

Юридичний вісник

-

-

-

1-54

-

-

-

240.

Юридичний журнал

-

-

-

1-12

-

-

-

241.

Я, студент

-

1-12

-

-

-

-

-

242.

2000

-

1-52

-

-

-

-

-

243.

20 хвилин

3-42

-

-

-

-

-

-