Статті

Білан Оксана Степанівна

біланКафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Білан, Оксана Степанівна Інвестиційне планування на промисловому підприємстві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Білан Оксана Степанівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2012. - 241 с.
 2. Білан, Оксана Степанівна Інвестиційне планування на промисловому підприємстві [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Білан Оксана Степанівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2012. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Білан, О. С. Організаційно-економічні напрямки вдосконалення інвестиційного планування на кондитерських підприємствах / О. С. Білан // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 197-201.
 2. Білан, О. С. Актуальні аспекти створення системи інвестиційного планування на вітчизняних підприємствах / О. С. Білан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9. – С. 99-102.
 3. Білан, О. С. Система інвестиційного планування на промисловому підприємстві / О. С. Білан // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 7. – С. 107-112.
 4. Білан, О. Джерела інвестиційних ресурсів промислового підприємства [Електронний ресурс] / Оксана Білан.
 5. Білан, О. С. Оцінювання стану інвестиційного планування на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / О. С. Білан.
 6. Білан, О. С. Принципи концептуального підходу до формування системи інвестиційного планування на підприємстві / О. С. Білан // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 89-93.
 7. Білан, О. Аналітична оцінка стану кондитерської галузі України та її інвестиційних перспектив / Оксана Білан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 63-68.
 8. Білан, О. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку підприємств регіону / Оксана Білан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 40-46.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.