Статті

Боднарчук Юлія Юріївна

bodnarchuk-yu.yu

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Боднарчук, Юлія Юріївна Особливості розселення й адаптації на Тернопільщині українського населення, депортованого з території Польщі (1944-1947) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Бондарчук Юлія Юріївна ; Тернопільський національний економічний ун-т. - Тернопіль, 2009. - 250 с.
 2. Боднарчук, Юлія Юріївна Особливості розселення й адаптації на Тернопільщині українського населення, депортованого з території Польщі (1944-1947) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Бондарчук Юлія Юріївна ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2009. - 18 с.

Публікаці

Статті:

 1. Боднарчук, Ю. Земельне питання як основа економічної адаптації українського населення, депортованого з території Польщі і розселеного на Тернопіллі в 1944-1946 рр. [Електронний ресурс] / Ю. Боднарчук, М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 12. – С. 23-32.
 2. Боднарчук, Ю. Прояви правового нігілізму в УРСР у сфері оподаткування на прикладі осіб, депортованих із Польщі у 1944-1946 рр. [Електронний ресурс] / Юлія Боднарчук // Україна– Європа –Світ. Сер. Історія, міжнародні відносини : зб. наук. праць / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, – 2011. – Вип. 5, ч. 2 : Україна – Європа – Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку. – С. 56-61.  – С. 56-61.
 3. Боднарчук, Ю. Ю. Прояви правового нігілізму в УРСР у сфері оподаткування на прикладі осіб, депортованих із Польщі у 1944-1946 рр. [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Боднарчук // Держава і право. – Вип. 51. – С. 168-174.
 4. Боднарчук, Ю. Особливості розміщення на Тернопільщині українців, депортованих з території Польщі (1944-1946) [Електронний ресурс] / Юлія Боднарчук // Українознавчий альманах. – Вип. 5. – С. 120-121.
 5. Боднарчук, Ю. Міграційні процеси українців, депортованих з території Польщі у 1944-1946 рр. [Електронний ресурс] / Юлія Боднарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 158-163.
 6. Боднарчук, Ю. Ю. Аграрна політика Радянської влади щодо українців, переселених з Польщі в 1944–1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2005. – Вип. 9. – С. 435-441.
 7. Боднарчук, Ю. Ю. Економічний стан українських господарств Закерзоння напередодні їх депортації / Ю. Ю. Боднарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. Зуляка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3. – С. 157-168.
 8. Боднарчук, Ю. Ю. Житлово-побутові умови розселення на Тернопіллі депортованого з території Польщі українського населення у 1944–1946 роках / Ю. Ю. Боднарчук // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2005. – Вип. 9. – С. 364-376.
 9. Боднарчук, Ю. Ю. Земельне питання як основа економічної адаптації українського населення, депортованого з території Польщі і розселеного на Тернопільщині в 1944-1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук, М. В. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє / за ред. М. В. Лазаровича. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 23-32.
 10. Боднарчук, Ю. Ю. Зміни в соціальній структурі населення Тернопільської області впродовж 1939-1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук // Ми – українці, ми – українські : матеріали Буковинської наук.-практ. конф. [Чернівці, 2 листоп. 2007 р.]. – Чернівці – Вижниця : Черемош, 2007. – С. 150-153.
 11. Боднарчук, Ю. Ю. Кількісна характеристика та зони проживання населення локальних етнографічних груп –  холмщаків та підляшуків на території Польщі напередодні їх виселення в УРСР / Ю. Ю. Боднарчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2008. – Вип. 14. – С. 232-236.
 12. Боднарчук, Ю. Ю. Кількісна характеристика та зони проживання української локально етнографічної групи – надсянців на території Польщі напередодні їх виселення в УРСР (1944–1946 рр.) / Ю. Ю. Боднарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. Зуляка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 154-158.
 13. Боднарчук, Ю. Ю. Особливості соціальної диференціації у середовищі українського населення на Закерзонні станом на 1944-1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук / Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія. − Ужгород : УНУ «Говерла», 2010. – Вип. 25. – С. 164-169.
 14. Боднарчук, Ю. Ю. Особливості формування правового поля у питанні землезабезпечення українців, примусово переселених із Польщі упродовж 1944-1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук // Правові реформи в Україні: проблеми реалізації : тези доп. Міжнар.-практ. конф. [Київ, 16–17 лют. 2011 р.]. – К., 2011. – Т. 1. – С. 10-12.
 15. Боднарчук, Ю. Ю. Погіршення економічного становища українських родин внаслідок депортації з території Польщі в УРСР (1944-1946 рр.) / Ю. Ю. Боднарчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. 20. – С. 392-397.
 16. Боднарчук, Ю. Ю. Порушення норм міжнародного права при укладанні пакту Молотова-Ріббентропа й таємного протоколу до нього / Ю. Ю. Боднарчук // Теорія та практика сучасного права: вектори розвитку : тези доп. Міжнар.-практ. конф. [Київ, 16–17 берез. 2011 р.]. – К., 2011. – Т. 1. – С. 10-13.
 17. Боднарчук, Ю. Ю. Правове регулювання державного забезпечення українців, переселених з Польщі на підставі Люблінської угоди від 9 вересня 1944 р. / Ю. Ю. Боднарчук // Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : тези доп. Міжнар. наук.-прак. конф. [Харків, 23–24 лют. 2011 р.]. – Х. : ГО «Асоціація аспірантів юристів», 2011. – Т. 1. – С. 9-12.
 18. Боднарчук, Ю. Ю. Соціальна адаптація українських переселенців у Тернопільській області після депортації з території Польщі в 1944 – 1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук  // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. 21. – С. 203-215.
 19. Боднарчук, Ю. Ю. Територія проживання та демографічна характеристика лемківського населення в Польщі напередодні виселення в УРСР / Ю. Ю. Боднарчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. 19. – С. 403-409.
 20. Боднарчук, Ю. Ю. Умови та періоди розселення депортованих із Закерзоння українців на Тернопільщині в 1944-1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія. – Ужгород : УжНУ «Говерла», 2010. – Вип. 24. – С. 51-59.
 21. Боднарчук, Ю. Ю. Формування територіально-національного розмежування між Польщею та УРСР в 1944–1947 рр. / Ю. Ю. Боднарчук // Операція «Вісла» (польсько-українські взаємини у 1944–1947 рр.) : матеріали наук.-дослідн. конф. / М. Лучко, Б. Лановик. – Тернопіль, 2007. – С. 67-75.
 22. Боднарчук, Ю. Особливості економічного розвитку українських господарств на етнічних землях у межах Польщі напередодні їхнього виселення / Ю. Боднарчук // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 43-64.
 23. Боднарчук, Ю. Ю. Історичний вектор України в поезії Тараса Шевченка / Ю. Ю. Боднарчук // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 88-90. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Боднарчук, Ю. Ю. Шлях розпачу і надії. Соціально-економічні умови депортації та розселення на Тернопільщині українців із Польщі [Текст] : монографія / Ю. Ю. Боднарчук. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 332 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Боднарчук, Ю. Ю. Історія України. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів ТНЕУ : навч.-метод. посіб. / Ю. Ю. Боднарчук, І. Б. Гавліч. – Тернопіль : ПП. Шпак В. Б., 2011. – 110 с.
 2. Боднарчук, Ю. Ю. Історія України. Тестові завдання для слухачів підготовчого відділення ТНЕУ : навч.-метод. посіб. / Ю. Ю. Боднарчук. –Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 112 с.
 3. Боднарчук, Ю. Ю. Історія України. Тестові завдання для слухачів підготовчого відділення ТНЕУ : навч.-метод. посіб. / Ю. Ю. Боднарчук. –Тернопіль : ПП. Шпак В. Б., 2011. – 110 с.
 4. Боднарчук, Ю. Ю. Музеєзнавство : курс лекцій / Ю. Ю. Боднарчук. –Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 228 с.