Статті

Бабій Петро Степанович

babiy-p-s

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бабій, Петро Степанович Формування системи оцінювання інтелектуальної власності в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Бабій Петро Степанович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 228 с.
 2. Бабій, Петро Степанович Формування системи оцінювання інтелектуальної власності в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Бабій Петро Степанович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2011. - 19 с.

Публікації

Статті:

  1. Бабій, П. Ефективність впровадження стратегічного управління інтелектуальною власністю на вітчизняних підприємствах / П. Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2008.– № 13.– С. 129-134.
  2. Бабій, П. Людський ресурс - інтелектуальний капітал підприємства / П. Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль, 2007. – № 12. – С. 124-126.
  3. Бабій, П. Оцінка ризиків у процесі інвестування в інтелектуальну власність підприємства / Петро Бабій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С.155-157.
  4. Бабій, П. Інноваційні принципи оцінювання об'єктів інтелектуальної власності при приватизації суб'єктів господарювання / Петро Бабій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 241-244.
  5. Бабій, П. С. Фінансовий механізм управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] / П. С. Бабій, П. С. Бабій, К. С. Гуцайлюк // Інтердисциплінарні дослідження в галузях інформаційних технологій, економіки, математики і техніки.– Тернопіль : Тайп, 2012. – С. 17-20.
  6. Бабій, П. Стратегічне управління бізнес-процесами для створення та розвитку інтелектуальних суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Петро Бабій.
  7. Бабій, П. С. Оподаткування інтелектуальної власності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / П. С. Бабій, К. С. Гуцайлюк // Наукові дослідження: шлях від теоретичного пошуку до прак­тичної реалізації. – Тернопіль : Тайп, 2011. – С. 23-25.
  8. Бабій, П. С. Вплив інтелектуального капіталу на вихід підприємств із кризи [Електронний ресурс] / П. С. Бабій, П. С. Бабій, К. С. Гуцайлюк // Сучасна наука: проблеми, потреби, перспективи. – Тернопіль: Тайп, 2012. – С. 13-16.
  9. Бабій, П. Соціальна необхідність інтелектуалізації робочих місць у діяльності компаній України / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.137-140.
  10. Бабій, П. С. Оцінка та управління вартістю інтелектуальних активів суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / П. С. Бабій // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3(20). – С.314-318.
  11. Бабій, П. Оцінка ринкової вартості суб'єктів господарювання на основі концепцій управління інтелектуальними активами / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 59-63.
  12. Бабій, П. С. Ризики при оцінці вартості об’єктів інтелектуальної власності машинобудівного підприємства у процесі бюджетування. Управління ризиками / П. С. Бабій та ін. // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. нау­к. праць. – Дніпро­пет­ровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 254, т. IV. – С. 1001-1008.
  13. Бабій, П. С. Особливості створення інтелектуальних продуктів [Електронний ресурс] / П. С. Бабій, С. В. Бабій // Кримський економічний вісник. – Сімферополь : Гельветика, 2014. – № 1(08), ч. 1. – С. 25-27. 
  14. Бабій, П. Моделювання стратегічного розвитку інтелектуального бізнесу / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 67-71.
  15. Бабій, П. Підходи до оцінки інтелектуальної власності підприємства / Петро Бабій // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 132-134.
  16. Бабій, П. Алгоритми управління, оцінка та моделювання інтелектуального потенціалу в системі виробничо-господарської діяльності соціально-економічних суб'єктів / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 109-113.
  17. Бабій, П. Створення, розвиток та функціонування ендаумент-фондів як джерело фінансування інтелектуальної діяльності суб’єктів господарювання / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 149-152.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.