Статті

Білоус Ірина Ігорівна

Bilous

Кафедра фінансів ім. С.І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Білоус, Ірина Ігорівна Фінансове забезпечення подолання бідності в України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Ігорівна Білоус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 271 с.
 2. Білоус, Ірина Ігорівна Фінансове забезпечення подолання бідності в України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Ігорівна Білоус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Білоус І. Бідність в Україні та шляхи її розв'язання / І. Білоус // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 57-60.
 2. Білоус, І. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення подолання бідності / Ірина Білоус // Світ фінансів. – 2008. – № 4. – С. 122-129.
 3. Білоус, І. І. Сучасне трактування категорії "рівень життя" / І. І. Білоус // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 165-170.
 4. Білоус, І. Досвід країн ЄС у сфері соціальної підтримки населення / І. Білоус // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 165-169.
 5. Кириленко, О. Унікальна роль бюджету у вирішенні проблеми бідності в Україні / Ольга Кириленко, Ірина Білоус // Журнал європейської економіки. – 2009. – № 1. – С. 92-106.
 6. Білоус, І. Методика оцінки бідності в Україні та проблеми фінансового забезпечення її подолання / І. Білоус // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 120-126.
 7. Білоус, І. І. Сутнісна характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / І. І. Білоус // Економіка та держава. – 2019. – № 5. – С. 82-88.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 2. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.