Статті

Вітровий Андрій Орестович

vtroviy-andry-orestovich

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вітровий, Андрій Орестович Обгрунтування параметрів технологічного процесу роботи модульного гвинтового агрегату [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.20.01 / Вітровий Андрій Орестович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 1999. - 173 с.
 2. Вітровий, Андрій Орестович Обгрунтування параметрів технологічного процесу роботи модульного гвинтового агрегату [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.20.01 / Вітровий Андрій Орестович ; Луцький держ. технічний ун-т. - Луцьк, 1999. - 19 с.

Публікаці

СТАТТІ:

 1. Гевко, Р Вдосконалення конструкції та обгрунтування параметрів секційного шарнірного робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра [Електронний ресурс] / Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, М. Р. Гевко [та ін.] // Вісник інженерної академії України. – 2009. - № 1. – С. 205-209.
 2. Результати експериментальних досліджень з визначення енергосилових параметрів шарнірних робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів / М.Р. Гевко, А.О. Вітровий // Вісник інженерної академії України. – 2016. - № 1. – С. 148-154.
 3. Вітровий, А. О. Визначення конструктивно-силових параметрів гнучких гвинтових конвейєрiв / А. О. Вітровий // Сучаснi проблеми сільськогосподарського машинобудування : зб. наук. праць Національного аграрного ун-ту. – Київ : Видавництво НАУ, 1997. – Т. 1. – С. 57-59.
 4. Вітровий, А. О. Силовий аналіз робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра / А. О. Вітровий, Р. Б. Гевко // Сiльськогосподарські машини : зб. наук. статей Луцького держ. техн. ун-ту. – Луцьк : В-во ЛДТУ, 1998. – Вип. 4. – С. 34-36.
 5. Вітровий, А. О. Результати досліджень пошкодження зерна гнучким гвинтовим конвеєром / А. О. Вітровий // Механізація сільськогосподарського виробництва : зб. наук. праць Національного аграрного ун-ту. – К. : В-во НАУ, 1999. – Т. 6. – С. 34-36.
 6. Вітровий, А. О. Силовий розрахунок робочого органу модульного гвинтового агрегата / А. О. Вітровий, С. В. Мельник, А. К. Семенюк // Сiльськогосподарські машини : зб. наук. статей Луцького держ. техн. ун-ту. – Луцьк : В-во ЛДТУ, 1999. – Вип. 5. – С. 15-22.
 7. Гевко, Р. Б. Визначення функціональних та експлуатаційних параметрів гнучкого гвинтового конвеєра / Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, С. М. Мельник, І. З. Вовк // Механізація сільськогосподарського виробництва : зб. наук. праць Нацiонального аграрного ун-ту. – Київ : Видавництво НАУ, 1999. – Т. 5. – С. 19-23.
 8. Пилипець, М. І. Розрахунок параметрів спіралей шнеків гнучких гвинтових конвеєрів / М. І. Пилипець, А. О. Вітровий // Механізація сiльськогосподарського виробництва : зб. наук. праць Нацiонального аграрного ун-ту. – Київ : Видавництво НАУ, 1998. – Т. 4. – С. 245-247.
 9. Пилипець, М. І. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів / М. І. Пилипець, А. О. Вітровий // Машинознавство. – Львів, 2000. – № 8. – С. 37-39.
 10. Пилипець, М. І. Динамічна модель процесу функціонування робочого органа з секційних елементів для гнучких гвинтових конвеєрів / М. І. Пилипець, Ю. Б. Гладьо, А. О. Вітровий // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів : Львівська політехніка, 2000. – Вип. 35. – С. 90-95.
 11. Гевко, І. Б. Основи проектування гвинтових елементів транспортно-технологічних систем / І. Б. Гевко, А. О. Вітровий, Р. В. Комар // Машинознавство. – Львів, 2001. – № 12. – С. 51-55.
 12. Гевко, Б. М. Гвинтові механізми – основа створення засобів автоматизації і механізації транспортно-технологічних систем / Б. М. Гевко, А. О. Вітровий, Р. Я. Лещук // Сільськогосподарські машини : зб. наук. статей Луцького держ. техн. ун-ту. – Луцьк : В-во ЛДТУ, 2001. – Вип. 8. – С. 60-65.
 13. Гевко, І. Б. Динамічна модель процесу транспортування сипких матеріалів гвинтовим конвеєром / І. Б. Гевко, А. О. Вітровий, О. Я. Гурик // Сільськогосподарські машини : зб. наук. статей Луцького держ. техн. ун-ту. –Луцьк : В-во ЛДТУ, 2001. – Вип. 8. – С. 72-82.
 14. Рогатинський, Р. М. Розрахунок гвинтової лопаті на міцність / Р. М. Рогатинський, М. І. Пилипець, Д. В. Дмитрів, А. О. Вітровий // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль : ТДТУ ім. І. Пулюя, 2002. – Т. 7, № 4. – С. 25-32.
 15. Павлова, І. О. Силовий розрахунок шарнірних елементів гнучкого валу гвинтового робочого органу / І. О. Павлова, А. О. Вітровий // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль : ТДТУ ім. І. Пулюя, 2003. – Т. 8, № 4. – С. 44-49.
 16. Павлова, І. О., Гевко Р. Б., Вітровий А. О. Розрахунок динамічних навантажень при роботі конвеєра з шарнірним гвинтовим робочим органом / І. О. Павлова, Р. Б. Гевко, А. О. Вітроваий // Сільськогосподарські машини : зб. наук. статей. – Луцьк : В-во ЛДТУ, 2005. – Вип. 13. – С. 137-147.
 17. Гевко, Р. Б. Визначення експлуатаційних показників перевантажувального патрубка гвинтового конвеєра / Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, М. Б. Клендій // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. –Харків : Механізація сільськогосподарського виробництва, 2006. – Т. 2, вип. 44. – С. 117-122.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гевко, Р. Б. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів [Текст]: монографія / Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, А. І. Пік.– Тернопіль: Астон, 2012.– 204 с.
 2. Моніторинг, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки грунтів Тернопільської області [Текст] : монографія / І. С. Брощак, Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 160 с.
 3. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах [Електронний ресурс] : монографія / Р. Б. Гевко, Р. М. Рогатинський, Р. І. Розум [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 180 с.
 4. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Грунтознавство [Текст] : метод. рек. / уклад. А. О. Вітровий. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 34 с.