Статті

Вірковська Анастасія Андріівна

1485868446 virkovskaКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вірковська, Анастасія Андріївна  Асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Анастасія Андріївна Вірковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 308 с.
 2. Вірковська, Анастасія Андріївна  Асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анастасія Андріївна Вірковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Вірковська, Анастасія  Економічні загрози та переваги створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС [Текст] / Анастасія Вірковська // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 91-94.
 2. Вірковська, А. А. Поняття та типологія національних інтересів в сучасній міжнародній економіці [Електронний ресурс] / А. А. Вірковська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. IV (44) : Економічні науки. – С. 80-86.
 3. Вірковська, А. А. Міжнародне співробітництво як основа зовнішньоторговельної діяльності країни [Електронний ресурс] / А. А. Вірковська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2011. – № 3 (32). – С. 41-45.
 4. Virkovska, A. A. Trade relationship between Ukraine and European Union [Електронний ресурс] / А. А. Virkovska // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2012. – № 7 (33). – С. 196-198.
 5. Вірковська, А. А. Зовнішньоторгові пріоритети України у співробітництві з країнами Європи [Електронний ресурс] / А. А. Вірковська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18. – С. 31-34.
 6. Virkovska, A. A. Partnership between Ukraine and EFTA [Електронний ресурс] / А. А. Virkovska // European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT Publishing, 2013. – № 7, vol. 2. – P. 104-106.
 7. Вірковська, А. А. Оцінка асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи [Електронний ресурс] / А. А. Вірковська // Схід : аналіт-інформ. журнал. – Маріуполь, 2015. – № 1 (133). – С. 11-16.
 8. Вірковська, А. А. Ідентифікація асиметрій зовнішньоторговельних інтересів країн Європи [Електронний ресурс] / А. А. Вірковська, І. О. Іващук // Схід : аналіт-інформ. журнал. – Маріуполь, 2015. – № 5 (137). – С. 37-45.
 9. Virkovska, A. A. Strategic partnership of Ukraine with European Union [Електронний ресурс] / А. А. Virkovska // Кримський економічний вісник. – Сімферополь, 2012. – № 1 (01), ч. 1. – С. 86-88.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Іващук, І. О. Зовнішньоторговельні інтереси країн Європи [Електронний ресурс] : монографія / І. О. Іващук, К. З. Возьний, А. А. Вірковська. - К. : ЦУЛ, 2018. - 280 с.