Статті

Волошин Роман Володимирович

voloshyn

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування, кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Волошин, Роман Володимирович Формування ринку конкурентоспроможного зерна [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Роман Володимирович Волошин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 224 с.
 2. Волошин, Роман Володимирович Формування ринку конкурентоспроможного зерна [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Роман Володимирович Волошин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Волошин, Р. Розвиток аграрного підприємництва у контексті земельних трансформацій / Роман Волошин, Любов Заставнюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 39-41.
 2. Волошин, Р. Аналіз експортного сегменту зернового ринку України / Роман Волошин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – Вип. 2. – С. 97-103.
 3. Волошин, Р. Логістика і можливості її використання в агропромисловому комплексі / Роман Волошин // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 6. – С. 11-12.
 4. Волошин, Р. Методологія дослідження конкурентоспроможності зерна [Електронний ресурс] / Роман Волошин // Галицький економічний вісник. — 2009. — № 1. — С. 174-180.
 5. Волошин, Р. В. Особливості процесу інвестування в основний капітал сільськогосподарського виробництва / Р. В. Волошин, Р. В. Чорний // Інноваційна економіка. -2010. - № 2. - С. 134-137.
 6. Чорний, Р. В. Суть інвестування та роль інвестицій у процесі сільськогосподарського виробництва / Р. В. Чорний, Р.В. Волошин // Інноваційна економіка. - 2010.- № 3. - С. 161-163.
 7. Заставнюк, Л. І. Теоретико-економічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських земель в умовах реформування системи земельних відносин [Електронний ресурс] / Л. І. Заставнюк, Р. В. Волошин.
 8. Волошин, Р. В. Особливості впровадження концепції соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Р. В. Волошин, І. В. Черевко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 62-64.
 9. Волошин, Р. Особливості формування системи реалізації зерна [Електронний ресурс] / Р. Волошин.
 10. Дудар, Т. Проблеми формування ринку зерна в Україні [Електронний ресурс] / Тарас Дудар, Роман Волошин.
 11. Волошин, Р. В. Стратегічні особливості регулювання зернового ринку в Україні [Електронний ресурс] / Р. В. Волошин.
 12. Волошин, Р. Оцінювання конкурентних переваг українського зерна на світовому ринку[Електронний ресурс]/ Р. В. Волошин, Л. І. Заставнюк // Науковий вісникНЛТУУкраїни.– 2012.– Вип. 22.13.– С. 158-163.
 13. Волошин, Р. Оптимізація параметрів зернового ринку на основі логістичного підходу / Роман Волошин // Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.] / редкол. : В. М. Олійник, М. К. Пархомець, М. Г. Саєнко [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Олійник. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2009. – С. 165-167.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Дудар, Т. Г. Основи логістики [Текст]: навч. посіб. /Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин.– К.: ЦУЛ, 2012.– 176 с.
 2. Дудар, Т. Основи менеджменту [Текст] : Навч. посіб. / Т. Дудар, Р. Волошин. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 146 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Волошин, Р. В. Основи менеджменту [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Р. В. Волошин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 116 с.