Статті

Галько Людмила Романівна

galko l r

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галько, Людмила Романівна Забезпечення та підтримка економічної стійкості промислового підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Галько Людмила Романівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2010. - 220 с.
 2. Галько, Людмила Романівна Забезпечення та підтримка економічної стійкості промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Галько Людмила Романівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - О., 2010. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Галько, Л. Р. Напрямки відновлення економічної стійкості підприємств швейної промисловості / Л. Р. Галько // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 122-127.
 2. Попович, Л. Особливості використання інтегрального показника для оцінки рівня економічної стійкості підприємства / Людмила Попович // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - Вип. 1. - С. 255-258.
 3. Галько, Л. Проблеми забезпечення економічної стійкості підприємства швейної промисловості в умовах євроінтеграції України [Електронний ресурс] / Людмила Галько.
 4. Галько, Л. Р. Механізм формування економічної стійкості промислового підприємства [Електронний ресурс] / Л. Р. Галько.
 5. Галько, Л. Р. Мотиваційні аспекти створення інтегрованих структур маркетингового типу в системі управління економічною стійкістю підприємства [Електронний ресурс] / Л. Р. Галько.
 6. Галько, Л. Р. Порушення економічної стійкості підприємства: причини та шляхи відновлення [Електронний ресурс] / Л. Р. Галько.
 7. Гринчуцький, В. І. Теоретичні та практичні аспекти забезпечення економічної стійкості підприємства / В. І. Гринчуцький, Л. Р. Попович // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. держ. економ. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – № 5. – С. 27-31.
 8. Попович, Л. Р. Інноваційно-інвестиційний механізм забезпечення економічної стійкості підприємства [Електронний ресурс] / Л. Р. Попович.
 9. Попович, Л. Р. Капіталізація в системі управління економічною стійкістю підприємства [Електронний ресурс] / Л. Р. Попович.
 10. Попович, Л. Р. Роль вертикальних маркетингових систем формуванні стійких конкурентних переваг підприємства [Електронний ресурс] / Л. Р. Попович.
 11. Попович, Л. Р. Роль фінансової складової економічної стійкості підприємства у формуванні його конкурентних переваг [Електронний ресурс] / Л. Р. Попович.
 12. Попович, Л. Р. Сегментування ринку одягу: галузеві особливості та критерії відбору цільової групи споживачів [Електронний ресурс] / Л. Р. Попович.