Статті

Галай Андрій Олександрович

галайКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права, Кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Посада: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галай, Андрій Олександрович Адміністративно-правові засади діяльності громадських об'єднань юридичного спрямування в Україні [Текст] : дис. ... доктора юридичних. наук : 12.00.07 / Андрій Олександрович Галай. - Київ : Національна академія прокуратура України, 2015. - 446 с.
 2. Галай, Андрій Олександрович Адміністративно-правові засади діяльності громадських об'єднань юридичного спрямування в Україні [Текст] : автореферат дис. ... доктора юридичних. наук : 12.00.07 / Андрій Олександрович Галай. - Київ : Національна академія прокуратура України, 2015. - 38 с.
 3. Галай, Андрій Олександрович Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Галай Андрій Олександрович ; Київський ін-т внутрішніх справ. - К., 2003. – 229.
 4. Галай, Андрій Олександрович Організайіно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Галай Андрій Олександрович ; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2003. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Галай, Андрій Умови взаємодії органів місцевої влади та недержавних організацій у контексті децентралізації влади в Україні / Андрій Галай // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №7. – С. 30-33.
 2. Галай, А. Шляхи впровадження курсу юридичної клінічної освіти у навчальний процес вищих навчальних закладів України / А. Галай // Право України. – 2009. – №1 : Додаток: Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини. – С. 16-21.
 3. Галай, А. О. Юридична клініка як суб'єкт адміністративних правовідносин / А. О. Галай // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 4. – С. 66-73.
 4. Галай, А. Концепція рівноправності недержавних організацій з державними інститутами у публічному управлінні: питання теорії [Електронний ресурс] / Андрій Галай // Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – Вип. 2 – С. 41-45.
 5. Галай А. Спеціалізація юридичних клінік в Україні: quo vadis? [Електронний ресурс] / А. Галай // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 1. – С. 10–18.
 6. Galai, A. Arten und Tätigkeitsspektrum ukrainischer Menschenrechtsorganisationen / Andrej Galai // Recht der Osteuropäischen Staaten; ReOS 02/14.‒ 2014.‒ №2.‒ S. 91-103.
 7. Galai, A. The development of clinical legal education on a global dimension and in some European countries / Andrii Galai // KLINIKA.‒ 2015.‒ №18(22).‒ S. 18-22.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Адміністративно-правове регулювання охорони Національною гвардією України дипломатичних представництв іноземних держав : монографія / О. С. Конопляник, С. К. Гречанюк, В. О. Галай.– К: ГО "Київський правозахисний альянс", 2016.– 182 с.
 2. Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління / Андрій Олександрович Галай: [Монографія]. — К.: КНТ, 2015. — 408 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : навч. посіб. / А. О. Галай, С. Г. Стеценко, С. М. Тимченко, О. Ф. Штанько. – К. : Правова єдність, 2008. – 208 с.
 2. Юридична дидактика [Текст] : посіб. із викл. права та юрид. дисциплін / В. С. Бігун, А. О. Галай, Н. М. Крестовська [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука. – К. : СПД Юсип'юк В. Д., 2009. – 191 с. 
 3. Human Rights Certification of Regions : analytical review [Електронний ресурс] / compiler А. Galai, O. Martynenko ; editors A. Buschenko, V. Lutkovska. - Kyiv : Ukrainian Helsinki Human Rights Union, 2016. - 33 p.
 4. Правозахисна паспортизація областей : аналітичний огляд [Електронний ресурс] / авт.-уклад. А. О. Галай, О. А. Мартиненко ; за заг. ред. А.Бущенка, В. Лутковської. - К. : Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2016. - 33 с.
 5. Звільнення засуджених від відбування покарання: сутність і зміст, основні проблеми виконання / Андрій Олександрович Галай [Навчальний посібник]. — К.: КНТ, 2015. — 70 с.