Статті

Гречанюк Сергій Костянтинович

1473946234 grechaniuk s.kКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Посада: професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гречанюк, Сергій Костянтинович Теорія та приктика взаємодії органів та установ державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями : дис ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Сергій Костянтинович Гречанюк; В.о. Нац. ун-т Держ. податкової служби України.– Ірпінь : Б.в., 2011.– 388 с.
 2. Гречанюк, Сергій Костянтинович Теорія та практика взаємодії органів та установ державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Гречанюк Сергій Костянтинович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2011. - 39 с.
 3. Гречанюк, Сергій Костянтинович Організаційно-правові засади взаємодії кримінально-виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Гречанюк Сергій Костянтинович ; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2006. - 251 с.
 4. Гречанюк, Сергій Костянтинович Організаційно-правові засади взаємодії кримінально-виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Гречанюк Сергій Костянтинович ; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2006. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Гречанюк, Сергій Деякі питання організації тюремної системи Великобританії / Сергій Гречанюк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №7. – С. 155-158.
 2. Гречанюк, Сергій Об'єкт управління в органах та установах державної кримінально-виконавчої служби України / Сергій Гречанюк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №9. – С. 111-113.
 3. Гречанюк, Сергій Окремі проблеми застосування адміністративного примусу в діяльності установ із виконання покарання у виді довічного позбавлення волі / Сергій Гречанюк // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №2. – С. 6-8.
 4. Гречанюк, Сергій Планування як одна з функцій управління установами та органами державної кримінально-виконавчої служби України / Сергій Гречанюк // Юридична Україна. – 2010. – № 6. – С. 32-36.
 5. Гречанюк, Сергей Сущность управленческих технологий в правоохранительной сфере / Сергей Гречанюк // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №3. – С. 35-38.
 6. Гречанюк, Сергей Теоретические аспекты организации и управления деятельностью персонала уголовно-исполнительных учреждений / Сергей Гречанюк // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №10. – С. 3-6.
 7. Гречанюк, С. Administrative activity of law enforcement agencies of Ukraine (the procuracy of Ukraine and the sfs of Ukraine) / Сергій Гречанюк, Наталія Пузирна, Галина Терещук, Роксолана Гречанюк // Актуальні проблеми правознавства. - 2017. - Вип. 3. – С. 52-55.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Адміністративно-правове регулювання охорони Національною гвардією України дипломатичних представництв іноземних держав : монографія / О. С. Конопляник, С. К. Гречанюк, В. О. Галай.– К: ГО "Київський правозахисний альянс", 2016.– 182 с.
 2. Діяльність податкової міліції: правові та організаційні засади:[монографія] / О. М. Рєзнік, Д. Г. Мулявка, С. К. Гречанюк – Ірпінь: НУДПС України, 2013. – 156 c.
 3. Проблеми удосконалення законодавства та практики протидії податковим злочинам : монографія / А. В. Головач [та ін.] - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2013. – 200 с.