Статті

Грубяк Світлана Володимирівна

grubiak

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Бобрівець, Світлана Володимирівна Механізми підвищення ефективності управління газорозподільними підприємствами [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Бобрівець Світлана Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2004. - 190 c.
  2. Бобрівець, Світлана Володимирівна Механізми підвищення ефективності управління газорозподільними підприємствами [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Бобрівець Світлана Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2004. - 16 с.

Публікації

Статті:

  1. Навольська, Н. В. Маркетинговий підхід до формування ефективної системи збуту продукції [Електронний ресурс] / Н. В. Навольська, С. В. Грубяк.
  2. Панасюк, В. М.Обгрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництва / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч. 1. – С. 69-76.
  3. Бобрівець, С. Методика визначення вартості послуг газотранспортних компаній / Світлана Бобрівець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 13. – С. 152-154.
  4. Грубяк, С. В. Напрями підвищення ефективності функціонування газотранспортної системи україни в сучасних умовах [Електронний ресурс] / С. В. Грубяк, Н. В. Навольська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. – С. 9-16.
  5. Грубяк, С. В. Методичні підходи до аналізу і оцінки ефективності функціонування газорозподільних підприємств / С. В. Грубяк // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – C. 307-313.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В. І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Панасюк, В. М. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець. – Тернопіль : Карт- бланш, 2002. – 260 с.
  2. Панасюк, В. М. Податковий облік : організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, С. В. Бобрівець. – Тернопіль : Астон, 2003. – 304 с.