Статті

Гнасевич Надія Володимирівна

gnasevych

Кафедра філософії та політології

Науковий ступвнь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гнасевич, Надія Володимирівна Динаміка соціокультурних орієнтацій молоді : дис... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Гнасевич Надія Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 197с.
 2. Гнасевич, Надія Володимирівна Динаміка соціокультурних орієнтацій молоді (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Гнасевич Надія Володимирівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Паучок, В. Дух України в поезії Тараса Шевченка / Володимир Паучок, Надія Гнасевич // Психологія і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 6-20.
 2. Шумка, М. Еволюція символічної теорії пізнання у західноєвропейській філософській думці / М. Шумка, Н. Гнасевич, Т. Сілаєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2005. – № 13. – С. 113-120.
 3. Гнасевич, Н. Особливості типологічної ідентичності суспільства “вільного ринку” і комуністично-фашистських режимів [Електронний ресурс] / Надія Гнасевич, Володимир Паучок // Мандрівець. – 2008. – № 4. – С. 26-33.
 4. Гнасевич, Н. Формовияви української ментальності в контексті становлення правової держави / Надія Гнасевич, Ірина Гнасевич, Володимир Паучок // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 14-21.
 5. Гнасевич, Надія Економіко-філософський аналіз досліджень глобалізаційних процесів в Україні / Надія Гнасевич, Христина Стецик // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 7-13.
 6. Гнасевич, Н. В. Інтегративна роль релігії в державотворчій традиції українців [Електронний ресурс] / Н. В. Гнасевич, О. М. Рудакевич // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 28. – С. 125-130.
 7. Гнасевич, Н. Методологічні засади філософії маркетингу /Надія Гнасевич, Дмитро Зінчук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 49-57.
 8. Гнасевич, Н. Теоретичні засади філософії управління /Надія Гнасевич, Роман Башуцький // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 40-49.
 9. Гнасевич, Н. Ціннісні орієнтації української молоді в контексті глобалізаційних процесів сучасності / Надія Гнасевич, Ольга Артемчук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 36-39.
 10. Гнасевич, Н. Соціально-філософський аналіз маніпулятивного впливу на свідомість соціуму / Надія Гнасевич, Любомир Грузінський // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 68-74.
 11. Гнасевич, Н. Вплив Революції Гідності на формування соціокультурних цінностей молоді / Надія Гнасевич, Катерина Богданець // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 74-77.
 12. Гнасевич, Н. Формування української національної ідеї в контексті Революції Гідності / Надія Гнасевич, Анатолій Василик // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 77-81.
 13. Гнасевич, Н. Вплив громадських організацій на формування національної ідеї / Надія Гнасевич, Вадим Забчук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 81-84.
 14. Гнасевич, Н. Вплив Революції Гідності на національну свідомість українців / Надія Гнасевич, Людмила Олійник // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 85-89.
 15. Гнасевич, Н. Концепції філософії любові в сучасному глобалізованому світі / Надія Гнасевич, Дмитро Панасюк // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 89-93.
 16. Гнасевич, Н. Філософські аспекти аналізу інформаційної безпеки в умовах російської агресії / Надія Гнасевич, Юлія Скоробогата // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 93-96.
 17. Гнасевич, Н. Вплив революційних подій на формування національної ідеї / Надія Гнасевич, Павло Якобчук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 97-100.
 18. Гнасевич, Н. Історико-філософський аспект формування української національної ідеї / Надія Гнасевич, Василь Берездецький // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 100-105.
 19. Гнасевич, Н. Вплив Революції Гідності на формування національної самосвідомості молоді в українському суспільстві / Надія Гнасевич, Софія Яцків // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 105-108.
 20. Гнасевич, Н. Герменевтичний вплив сторітелінгу на філософське осмислення особистості / Надія Гнасевич, Юрій Матіїшин // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 53-58.
 21. Гнасевич, Н. Філософський аналіз впливу соціальних мереж на революцію гідності / Надія Гнасевич, Тарас Долинюк // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 58-63.
 22. Гнасевич, Н. Ціннісні орієнтації сучасної української молоді в глобальному світі / Надія Гнасевич, Василь Кулевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 63-68.
 23. Гнасевич, Н. Роль сучасних інформаційних технолій на формування національної самосвідомості / Надія Гнасевич, Юлія Хома // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 49-53.
 24. Гнасевич, Н. Філософія управління соціальними системами і ІТ-компаніях в умовах глобалізації інформаційних технологій / Надія Гнасевич, Володимир Ахтянкін // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 29-33.
 25. Гнасевич, Н. Проблеми формування духовності у сучасному українському суспільстві / Надія Гнасевич, Володимир Корман // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 33-36.
 26. Гнасевич, Н. Філософське осмислення ролі комп'ютерних технологій в інформаційних війнах в глобалізованму світі / Надія Гнасевич, Максим Почтар // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 37-40.
 27. Гнасевич, Н. Філософські аспекти впливу соціальних мереж на комунікацію спілкування / Надія Гнасевич, Андрій Бодьо // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 40-44.
 28. Гнасевич, Н. Філософські аспекти інформаційної безпеки в сучасному українському суспільстві / Надія Гнасевич, Володимир Башуцький // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 44-49.
 29. Паучок, В. К. Герменевтичне вираження національної ідеї в поезії Тараса Шевченка / В. К. Паучок, Н. В. Гнасевич // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 49-52.
 30. Гнасевич, Н. В. Філософія обличчям до світових проблем / Н. В. Гнасевич // Психологія і суспільство. – 2005. – № 2. – C. 142-145.
 31. Гнасевич, Н. Філософська рефлексія природи цінностей на межі третього тисячоліття / Н. Гнасевич, М. Шумка // Жінка в Україні : міжвід. наук. збірник. – Київ, 2005. – Т. 32. – С. 411-421.
 32. Гнасевич, Н. Право и правосознание в православной культурной традиции / Н. Гнасевич, Т. Сілаєва // Жінка в Україні : міжвід. наук. збірник. – Київ, 2005. –Т. 32. – С. 541-548.
 33. Гнасевич, Н. В. Вплив православної культурної традиції України-Руси на правосвідомість в сучасному українському суспільстві / Н. В. Гнасевич, Т. О. Сілаєва, М. Л. Шумка // Історія релігії в Україні : зб. наук. праць ХV Міжнародного круглого столу. – Львів, 2005. – С. 50-61.
 34. Гнасевич, Н. Соціальна аксіологія в контексті глобалізаційних процесів в Україні / Н. Гнасевич, Л. Калаур // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2013. – С. 18-22.
 35. Гнасевич, Н. Ментальність українського народу та її вплив на формування особистості / Н. Гнасевич, М. Марусин // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2013. – С. 22-34.
 36. Гнасевич, Н. Фемінізм, як філософська доктрина у контексті сучасних глобалізаційних процесів / Н. Гнасевич, Л. Мацьків // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації  : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2013. – С. 34-44.
 37. Гнасевич, Н. Духовні орієнтації сучасної молоді в контексті євроінтеграційних процесів України / Н. Гнасевич, В. Бейгер // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – С. 150-159.
 38. Гнасевич, Н. Проблема зміни цінностей у глобалізованому суспільстві / Н. Гнасевич, М. Сороківський // Вітакультурний млин : методолог. альманах. – 2014. – Мод. 16. – С. 40-46.
 39. Гнасевич, Н. Вплив інформаційних війн на формування свідомості людини в глобалізованому світі / Надія Гнасевич, Ірина Олійник // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 116-120.
 40. Гнасевич, Н. Вплив Революції Гідності на національну свідомість української молоді... / Надія Гнасевич, Мар 'яна Чирик // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 133-136.
 41. Гнасевич, Н. Вплив Революції Гідності на національну свідомість українців / Надія Гнасевич, Віталій Люлько // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 63-69.
 42. Гнасевич, Н. Вплив Революції Гідності на формування української національної ідеї / Надія Гнасевич, Соломія Бенч // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 69-72.
 43. Гнасевич, Н. Вплив Революції Гідності на формування ціннісних орієнтацій українського суспільства / Надія Гнасевич, Богдан Ігнатюк // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 108-111.
 44. Гнасевич, Н. Вплив соціальних мереж на формування української національної ідеї в умовах глобалізації / Надія Гнасевич, Михайло Голембйовський // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 111-116.
 45. Гнасевич, Н. Вплив соціальних мереж на ціннісні орієнтації молоді в умовах глобалізації / Надія Гнасевич, Валентина Махніцька // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 81-84.
 46. Гнасевич, Н. Глобалізаційні процеси та їх вплив на особистість / Надія Гнасевич, Юлія Василишин // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 106-108.
 47. Гнасевич, Н. Духовні цінності молоді в сучасному українському суспільстві / Надія Гнасевич, Ольга Сердюк // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 125-129.
 48. Гнасевич, Н. Особливості впливу Революції Гідності на національну самосвідомість / Надія Гнасевич, Олександр Коваль // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 76-80.
 49. Гнасевич, Н. Релігійні орієнтації сучасної молоді в глобалізованому світі / Надія Гнасевич, Ірина Калиняк // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 89-91.
 50. Гнасевич, Н. Соціально-філософський аналіз впливу Революції Гідності на позиціювання України в Європі / Надія Гнасевич, Олександр Олійник // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 84-89.
 51. Гнасевич, Н. Соціально-філософський аналіз духовних цінностей молоді в сучасному українському суспільстві / Надія Гнасевич, Ігор Стасюк // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 120-125.
 52. Гнасевич, Н. Соціально-філософські аспекти впливу інформаційних війн в сучасному українському суспільстві / Надія Гнасевич, Ігор Тригук // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 129-132.
 53. Гнасевич, Н. Філософія любові у сучасному глобалізованому світі / Надія Гнасевич, Юлія Франко // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 92-96.
 54. Гнасевич, Н. Філософський аспект свободи в контексті побудови правової держави / Надія Гнасевич, Тетяна Глуха // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 73-76.
 55. Гнасевич, Н. Філософські аспекти впливу соціальних мереж на форми комунікації / Надія Гнасевич, Віталій Чорпіта // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 100-103.
 56. Гнасевич, Н. Формування національної ідеї в контексті побудови правової держави / Надія Гнасевич, Олена Гоцко // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 103-106.
 57. Гнасевич, Н. Ціннісні орієнтації молоді у сучасному українському суспільстві / Надія Гнасевич, Тетяна Фурча // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 97-100.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 255 с.
 2. Гнасевич, Н. В.  Українська національна ідея : генеза та сучасний зміст [Текст] / Н. В. Гнасевич, В. К. Паучок // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 71-89.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Сілаєва, Н. В. Гнасевич, Г. О. Орендарчук, З. С. Сокол. – Тернопіль : Астон, 2008. – 360 с.
 2. Шумка, М. Л. Практикум з курсу логіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Л. Шумка, Т. О. Сілаєва, Н. В. Гнасевич. - Тернопіль : ПП Процюк, 2006. - 101 с.
 3. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гнасевич, Т. В. Гончарук (Чолач), М. І. Гурик [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). – Тернопіль : Крок, 2014. – 273 с.
 4. Гнасевич, Н. В. Практикум з курсу філософії [Текст] / Н. В. Гнасевич, Т. О. Сілаєва, М. Л. Шумка. – Тернопіль : ПП. Процюк, 2005. – 232 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Логіка [Текст] : курс лекцій / Н. В. Гнасевич, І. М. Пеляк, Т. О. Сілаєва, М. Л. Шумка ; за заг. ред. Т. О. Сілаєвої. - Тернопіль : Процюк, 2005. - 180 с.