Статті

Гурик Мирослава Іванівна

guryk

Кафедра філософії та політології

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гурик, Мирослава Іванівна Соціально-економічний розвиток міст і містечок Галицької землі в другій половині ХVІ ст. - першій половині ХVІІ ст. [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Гурик Мирослава Іванівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2001. - 232 с.
 2. Гурик, Мирослава Іванівна Соціально-економічний розвиток міст і містечок Галицької землі в другій половині ХVІ ст. - першій половині ХVІІст. [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Гурик Мирослава Іванівна ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2002. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гурик, М. Внесок Богдана Лепкого у справу перевидання «Історії України - Русі» М. Аркаса [Електронний ресурс] / М. Гурик.
 2. Гурик, М. Еміграційна діяльність Ярослава Стецька (1967–1968 рр.) [Електронний ресурс] / Мирослава Гурик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер.Історія. – 2009. – № 3. – С. 140-143.
 3. Гурик, М. Концепція еліти В. Липинського: аналіз і перспективи [Електронний ресурс] / М. Гурик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Культурологія. – Острог, 2010. – С. 121-126.
 4. Гурик, М. Макс Вебер проблема багатства і бідності [Електронний ресурс] / Мирослава Гурик, Володимир Баран // Мандрівець. – 2008. – № 4. – С. 41-44.
 5. Гурик, М. Ярослав Стецько – ідеолог «демофільського» світогляду [Електронний ресурс] / М. Гурик.
 6. Гурик, М. «Каста луччих людей» у соціально-філософському вченні Дмитра Донцова [Електронний ресурс] / Мирослава Гурик, Михайлина Шумка // Наукові записки Національного університету Острозька академія. – 2011. – Вип.8. – С. 36-46.
 7. Шумка, М. Екзистенційна діалектика Сьорена К'єркегора [Електронний ресурс] / Михайлина Шумка,Мирослава Гурик // Наукові записки Національного університету Острозька академія. – 2010. – Вип.7. – С. 165-173.
 8. Гурик, М. І. Взаємозв’язок етики і політики в інтенціях Ярослава Стецька [Електронний ресурс] / М. І. Гурик, М. Л. Шумка // Грані. – 2012. – № 4 (84). – С. 48-51.
 9. Гурик, М. Концепт "економічної людини" у західноєвропейській філософії ХVI-ХІХ ст. /Мирослава Гурик, Богдан Ратушний // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 89-99.
 10. Гурик, М. Концепція "сродної" праці у соціальній філософії Г.С. Сковороди /Мирослава Гурик, Марина Варга // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 83-86.
 11. Гурик, М. Проблема призначення людини у соціальній філософії Бердяєва /Мирослава Гурик, Олександр Огородійчук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 81-83.
 12. Гурик, М. Ціннісна елітарна концепція Дмитра Донцова : [історія філософії] /Мирослава Гурик, Уляна Гринчевська // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 87-89.
 13. Гурик, М. І. До питання про взаємовплив правових відносин і економічного розвитку міст і містечок Галицької землі (друга половина XVI – перша половина XVIIст. ) / М. І. Гурик // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Збруч, 2002. – С. 7-13.
 14. Гурик, М. І. Роль міст і містечок Галицької землі Руського воєводства у зовнішній і транзитній торгівлі Речі Посполитої з державами Чорноморського басейну ( др. п. XVI - п. п. XVII ст.) / М. І. Гурик // Проблеми інтеграції-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТДПУ ім. Івана Пулюя, 2006. – С. 156-162.
 15. Гурик, М. І. Питання міського самоврядування в діяльності УНР та історичний досвід міської управи в Україні / М. І. Гурик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Історія. –Тернопіль, 1997. – Вип. 6. – С. 111-115.
 16. Гурик, М. Правовий статус українських міст в другій половині XVI – першій половині XVII ст. / M. Гурик, Л. Притискач // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Сер. Історія. – Тернопіль, 1998 – Вип. 7. – С. 292-296.
 17. Гурик, М. І. Правове становище міст Галицької землі в другій половині XVI – першій половині XVII ст. / М. І. Гурик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2000. – Вип. 10. – С. 41-45.
 18. Гурик, М. І. Нові явища в характері ремісничого виробництва міст Галицької землі в другій половині XVI – першій половині XVII ст. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Сер. Історія. – Тернопіль, 2001. – Вип. 12. – С. 43-50.
 19. Гурик, М. І. Політико-правовий статус і соціально-економічне становище міст Галицької землі від Люблінщини до Хмельниччини (історіографія проблеми ) / М. І. Гурик // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. – Дніпропетровськ, 2002. – Вип. 1 (21). – С. 49-54.
 20. Гурик, М. І. Демографічна ситуація в містах і містечках Галицької землі Руського воєводства у другій половині XVI – першій половині XVII ст. / М. І. Гурик // Сторінки історії : зб. наук. праць. – Київ : Політехніка, 2005. – С. 28-35.
 21. Гурик, М. І. Українська політична еліта: історичний огляд і перспективи розвитку // Інтелігенція і влада. – Одеса : Астропринт, 2006. – С. 67-73.
 22. Гурик, М. І. „Демофільська” націоналістична концепція Я. Стецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Історія . – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 54-58.
 23. Гурик, М. І. Дискурс свободи в політичній та духовній спадщині Ярослава Стецька [Електронний ресурс] / M. І. Гурик, М. Л. Шумка // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 9 (101). – С. 40-56.
 24. Гурик, М. І. Декомунізація як шлях побудови україноцентристської моделі історичної пам’яті [Електронний ресурс] / М. І. Гурик // Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 11. - С. 26-29.
 25. Гурик, М. Виборча система України та шляхи її вдосконалення / Мирослава Гурик, Галина Коломієць // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 164-167.
 26. Гурик, М. Особливості формування іміджу політичного лідера в сучасній Україні / Мирослава Гурик, Анна Садівська // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 161-164.
 27. Гурик, М. Політична активність молоді в процесі формування української національної держави / Мирослава Гурик, Маріанна Міллер // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 157-161.
 28. Гурик, М. Революція Гідності як фактор консолідації українського суспільства / Мирослава Гурик, Оксана Мартинюк // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 154-157.
 29. Гурик, М. Формування української моделі історичної пам'яті в добу глобалізації / Мирослава Гурик, Наталія Безушко // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 150-154.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 255 с.
 2. Гурик, М. І.  Історична пам'ять народу у контексті актуальних завдань розбудови модерної української нації [Текст] / М. І. Гурик // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 90-113.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Політологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.]. – Тернопіль : б.в., 2006. – 180 с.
 2. Політологія [Текст] : курс лекц. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.] ; за ред. І. С. Дмитріва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 210 с.
 3. Політологія: лекційний курс і практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, І. С. Дмитрів [та ін.] ; за ред. Т.В. Гончарук.– Тернопіль: Астон, 2009.– 375 с.
 4. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гнасевич, Т. В. Гончарук (Чолач), М. І. Гурик [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). – Тернопіль : Крок, 2014. – 273 с.
 5. Гончарук, Т. В. Філософські проблеми державного управління [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, М. Л. Шумка ; відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 272 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Гурик, М. І. Історична пам’ять / М. І. Гурик // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 125-126.
 2. Гурик, М. І. Історична пам’ять / М. І. Гурик // Новітня політична лексика (неологізми, оказіологізми та інші новотвори) : енциклопед. словник-довідник. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 164-165.