Статті

Іванечко Неля Ростиславівна

1528803669 1517237322 ivanechko-n.rКафедра маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання : доцент

Дисертації:

 1. Іванечко, Неля Ростиславівна Маркетингові ії підприємств на ринку торговельно-розважальних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Неля Ростиславівна Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.
 2. Іванечко, Неля Ростиславівна Маркетингові ії підприємств на ринку торговельно-розважальних послуг [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Неля Ростиславівна Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 201 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Іванечко, Неля Особливості формування маркетингової ії торговельно-розважального підприємства / Неля Іванечко // Наука молода : наук. вид. / голов. ред. Б.П. Адамик. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип.14. – С. 31-34. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 2. Іванечко, Неля Основні тенденції інтеграційних процесів на ринку торговельно-розважальних послуг України [Електронний ресурс] / Неля Іванечко // Галицький економічний вісник. – 2010. –№ 3(28). – С. 69-73.
 3. Іванечко, Н. Р. Впровадження інформаційних баз даних у діяльність торговельно-розважального підприємства [Електронний ресурс] / Н. Р. Іванечко // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2011. –№ 4. – С.164-167.
 4. Іванечко, Неля Становлення ринку послуг дозвілля в Україні: аналіз категорійного апарату [Електронний ресурс] / Неля Іванечко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – Вип. 1.
 5. Иванечко, Н. Р. Анализ существующих классификаций торгово-развлекательных центров [Электронный ресурс] / Н. Р. Иванечко // Современный научный вестник. – 2013. – № 7(146). – С. 73-78.
 6. Іванечко, Н. Р. Процес формування маркетингової ії [Електронний ресурс] / Н. Р. Іванечко // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – № 7 (146) . – С. 123-130.
 7. Іванечко, Н. Р. Аналіз діючих СРМ-систем в діяльності торговельно-розважального підприємства [Електронний ресурс] / Н. Р. Іванечко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. - 2012. - Вип. 2(36). - С. 175-177.
 8. Ivanechko, N. The formation of shopping centers market in Ukraine [Electronic resource] / N. Ivanechko //Science and Education a New DimensionSer. Economics. – 2015. – Issue 1(72). – С. 6-8.
 9. Ivanechko, Nelia Strategies of shopping centers in Ukraine [Electronic resource] / Nelia Ivanechko // International Journal of Economics and Society. – 2015. – Issue 1. – С. 234-237.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 220 с.