Статті

Костецька Наталія Іванівна

kostetska n-i

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Костецька, Наталія Іванівна Формування стратегії зниження витрат хлібопекарських підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Іванівна Костецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 243 с.
 2. Костецька, Наталія Іванівна Формування стратегії зниження витрат хлібопекарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Іванівна Костецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Костецька, Н. І. Стратегічне управління витратами як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства / Н. І. Костецька, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 81-86.
 2. Хопчан, М. І. Формування системи забезпечення та оцінювання результативності стратегії зниження витрат / М. І. Хопчан, Н. І. Костецька // Інвестиції: практика та досвід. – 2007.– № 24. – С. 16-20.
 3. Костецька, Н. І. Використання SWOT-аналізу при формуванні стратегії хлібопекарських підприємств [Електронний ресурс] / Н. І. Костецька, М. І. Хопчан.
 4. Костецька, Н. До питання планування зниження витрат виробництв / Н. Костецька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. - 2003. - № 14. - С. 126-128.
 5. Костецька, Н. Аналіз діяльності хлібопекарської промисловості у контексті стратегічного розвитку галузі /Н. Костецька // Вісник Тернопільського державного економічного університету. - Тернопіль, 2006. - Вип. 2. - С. 146-152.
 6. Костецька, Н. І. Теоретичні основи стратегічного аналізу витрат [Електронний ресурс] / Н. І. Костецька // Інноваційна економіка. – 2011. – № 7. – С. 106-109.
 7. Костецька, Н. І. Факторний підхід до формування стратегії зниження витрат підприємства [Електронний ресурс] / Наталія Костецька // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 1. – 159-165.
 8. Костецька, Н. І. Формування стратегії зниження витрат хлібопекарських підприємств з використанням ключових компетенцій [Електронний ресурс] / Н. І. Костецька // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 199-203.
 9. Хопчан, М. І. Стратегія формування витрат виробництва на підприємстві / М. І. Хопчан, Н. І. Костецька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 18. – С. 68-70.
 10. Костецька, Н. І. Підходи до класифікації резервів зниження витрат виробництва / Н. І. Костецька // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 9. – С. 49-54.
 11. Костецька, Н. І. Стратегія зниження витрат підприємства / Н. І. Костецька // Галицький економічний вісник. – 2005. – № 2(6).– С. 38-44.
 12. Костецька, Н. І. Класифікація витрат як основа формування стратегії зниження витрат підприємства / Н. І. Костецька // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2005. – № 6, т. 1. – С. 71-75.
 13. Костецька, Н. І. Оцінювання діяльності хлібопекарських підприємств за допомогою аналізу взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток” / Н. І. Костецька // Економіка і регіон. – 2006. – № 1(8). – С. 125-128.
 14. Костецька, Н. І. Побудова моделі оптимізації витрат хлібопекарських підприємств / Н. І. Костецька // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2007. – № 1. – С. 157-160.
 15. Костецька, Н. І. Економічна сутність стратегії підприємства / Н. І. Костецька, О. Я. Лотиш // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 251, т. 4. – С. 1045-1052.
 16. Костецька, Н. І. Методичні аспекти формування стратегії зниження витрат підприємства / Н. І. Костецька // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 263, т. 2. – С. 443-450.
 17. Костецька, Н. І. Особливості стратегічного аналізу витрат хлібопекарських підприємств [Електронний ресурс] / Н. І. Костецька // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3(20). – С. 91-96.
 18. Костецька, Н. Стратегічне управління витратами хлібопекарських підприємств [Електронний ресурс] / Наталія Костецька // Галицький економічний вісник. – 2014. – № 1(44).– С. 138-145.
 19. Хопчан, М. І. Аналіз внутрішнього стану хлібопекарських підприємств у контексті формування стратегії зниження витрат [Електронний ресурс] / М. І. Хопчан, Н. І. Костецька // АгроСвіт. – 2007. – № 21. – С. 29-35.
 20. Костецька, Н. Ринок хліба і хлібобулочних виробів України: стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Наталія Костецька // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 1(48).– С. 26-32.
 21. Костецька, Н. І. Аналіз ефективності діяльності підприємств хлібопекарської галузі України [Електронний ресурс] / Н. І. Костецька // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2(27). – С. 124-130.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.