Статті

Карп Ірина Миколаївна

Ірина Миколаївна Карп

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карп, Ірина Миколаївна Використання логістичних систем в управлінні підприємством [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Ірина Миколаївна Карп. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 190 с.
 2. Карп, Ірина Миколаївна Використання логічних систем в управлінні підприємством [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / Ірина Миколаївна Карп. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Карп, І. Економіко-математичне моделювання логістичних транспортних процесів / І. Карп // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 247-251.
 2. Карп, І. Організація та управління транспортним відділом на промисловому підприємстві / Ірина Карп // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 12. – С. 28-31.
 3. Карп, І. Роль інтегрованої логістики в управлінні підприємством / І. Карп // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2. – С. 166-172.
 4. Карп, І. М. Застосування логістичного підходу в управлінні промисловим підприємством / І. М. Карп // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 4. – С. 27-34.
 5. Карп, І. М. Мікроекономічні аспекти логістичних потоків у реалізації функцій планування і контролю / І. М. Карп // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 70-77.
 6. Карп, І. Чи потрібні фахівці логістики на регіональному рівні / І. Карп // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – Вип. 10. – С. 136-139.
 7. Карп, І. Логістичні потреби в системі мікроекономічної науки / Ірина Карп // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 35-38.
 8. Карп, Ірина Застосування математичних моделей у плануванні діяльності підприємств в умовах ризику та невизначеності / Ірина Карп // Економічний аналіз / за ред. С. І. Шкарабана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – вип. 7. – С. 277-279.
 9. Карп, І. Ресурсозабезпеченість підприємства у контексті логістичного підходу / І. Карп // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – 2003. – Вип. 8. – С. 110-114.
 10. Карп, І. М. Теоретичні основи мікрологістичної системи / І. М. Карп // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - № 1. – С. 223-227.
 11. Карп, І. Функціонування логістичного управління на підприємстві / І. Карп // Українська наука: минуле, сучасне, майбутне. – 2011. – Вип. 16. – С. 110-116.
 12. Карп, І. Ціноутворення на ринку пасажирського залізничного транспорту / Ірина Карп // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 172-175.
 13. Карп, І. Аналіз пасажирських і вантажних перевезень на ринку залізничного транспорту / Ірина Карп // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 64-69.
 14. Карп, І. М. Глобальна продовольча безпека та особливості функціонування ринку продовольства / І. М. Карп // Інноваційна економіка. – 2016. – № 11-12. – С. 37-43.
 15. Карп, І. М. Суперечності людино-центристської та еколого-центристської концепцій глобального економічного розвитку / І. М. Карп // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – № 5. – С. 41-50.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козюк, Р. М. Березюк, О. В. Длугопольський [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Р. М. Березюка, О. П. Шиманської. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 497 с. – Із змісту : Карп, І. М. – С. 33–123.