Статті

Кравчук Валентина Миколаївна

kravchuk v m

Кафедра теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кравчук, Валентина Миколаївна Взаємовідносини громадських організацій і держави в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти) : дис ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Валентина Миколаївна Кравчук . – Київ : 2008 . – 229 с.
 2. Кравчук, Валентина Миколаївна Взаємовідносини громадських організацій і держави в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти) : автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Валентина Миколаївна Кравчук . – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кравчук, В. Місце і роль громадських організацій у громадянському суспільстві / В. Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С.102.
 2. Кравчук, В. Проблема меж державної влади в умовах формування громадянського суспільства / Валентина Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 7-9.
 3. Кравчук, В. Взаємовідносини профспілкових організацій з державою в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні / Валентина Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 11. – С. 14-17.
 4. Кравчук, В. М. Держава і культурно-релігійні організації [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми політики. – 2009. – Вип. 38. ­– С. 139-144.
 5. Кравчук, В. М. Держава і молодіжні організації в громадському суспільстві [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 65-67.
 6. Кравчук, В. М. Сутність громадської організації та її місце в політичній системі суспільства [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Держава і право. – 2010. – Вип. 48. – С. 151-156.
 7. Кравчук, В. М. Правовий простір у призмі концепції правового порядку Г. Кельзена / Валентина Миколаївна Кравчук // Проблеми взаємодії суспільства та держави у сучасному правовому просторі : зб. матеріалів Міжнар. юр. наук.-практ. інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 27 лют. 2014 р.]. – К. : МЮНПІК Актуальна юриспруденція, 2014. – С. 15-18.
 8. Кравчук, В. М. Правовий простір як специфічна форма соціального простору / Валентина Миколаївна Кравчук // Інновації в юридичній науці та правозастосовчій практиці : зб. матеріалів Міжнар. юр. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 29 трав. 2014 р.]. – К. : Україна, 2014. – С. 26-29.
 9. Кравчук, М. В. Досвід українського державотворення в періоди військового протистояння (історико-правовий аспект) / М. В. Кравчук // Інновації в юридичній науці та правозастосовчій практиці : зб. матеріалів Міжнар. юр. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 29 трав. 2014 р.]. – К. : Україна, 2014. – С. 29-46.
 10. Кравчук, В. М. Поняття правового простору: філософсько-правова інтерпретація [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 74. – С. 26-31.
 11. Кравчук, В. М. Філософська площина осягнення правового простору / В. М. Кравчук [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 58. – С. 63-69.
 12. Кравчук, В. М. Філософсько-правовий вимір просторового буття людини [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 294-298.
 13. Кравчук, В. М. Вплив ЗМІ на формування громадянської свідомості [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук, О. А. Дмитрусь // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 6. – С. 16-19.
 14. Каблак, П. І. Значення громадянського суспільства та демократії у становленні взаємодії судової влади і громадськості / П. І. Каблак, В. М. Кравчук [Електронний ресурс] // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. – Вип. 2, т. 3. – С. 161-166.
 15. Кравчук, В. М. Закон України “Про вибори народних депутатів України”. Основні принципи виборчого права / В. Кравчук // Захист Вітчизни – обов’язок громадян України (на допомогу) для гуманітарної підготовки військовослужбовців. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998.– С. 112-121.
 16. Кравчук, В. М. Громадські об’єднання у світлі нового законодавства / В. М. Кравчук, К. Кравчук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. факультету ТНЕУ. – Тернопіль : Вектор, 2013. – С. 44 – 51.
 17. Кравчук В. М. Проблеми вдосконалення діяльності парламенту України / В. М. Кравчук, М. Кравчук // Нова політика. – 2001.– № 3(35). – С. 53-55.
 18. Кравчук В. М. Політичні партії (теоретико-правовий аспект) / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ, 2002. – Вип. 8. – С. 12-16.
 19. Кравчук, В. М. Правовий простір як предмет філософії права [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук.
 20. Кравчук В. Основні засади функціонування громадських організацій / В. Кравчук [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса : Юридична література. – 2004. – Вип. 22. – С. 121-125.
 21. Кравчук В. М. Неурядові організації європейських країн: досвід правового регулювання / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, ІМВ, 2004. – Вип. 48, ч. 2. – С. 35-40.
 22. Кравчук В. М. Проблеми правового регулювання створення і діяльності громадських організацій / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип. 14. – С. 73-79.
 23. Кравчук В. М. Молодіжні організації в громадянському суспільстві: питання вдосконалення правового регулювання [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Наукові записки. Сер. Юридичні науки. – К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2006. – Т. 53. – С. 25-28.
 24. Кравчук В. М. Деякі підходи до класифікації громадських організацій в Україні / В. М. Кравчук // Вибори та демократія. – 2007. – № 1(11). – С. 48-53.
 25. Кравчук В. М. Роль юридичних клінік у формуванні громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Кравчук // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса : Юридична література. – 2010. – Вип. 52. – С. 431-436. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Кравчук, В. М. Громадські організації і держава : взаємовідносини в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти) [Текст] : монографія / В. М. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 260 с.
 2. Кравчук, В. М. Інституційно-правовий аспект функціонування прокуратури України як органу державної влади [Текст] : монографія / В. М. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 272 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Кравчук, В. М. Правознавство : опорні конспекти [Текст] : навч. посіб. / В. М. Кравчук, К. Г. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2010. – 304 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Кравчук, В. М. Теорія держави і права [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / В. М. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 73 с.
 2. Кравчук, В. М. Теорія держави і права [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / В. М. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 269 с.
 3. Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / авт.-уклад. А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 108 с.
 4. Грубінко, А. В. Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. - 120 с.