Статті

Ліщинський Ігор Орестович

Кафедра міжнародної економіки

lischynskyy

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ліщинський, Ігор Орестович Агломераційні форми просторової організації виробництва в країнах Європи [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ігор Орестович Ліщинський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 247 с.
 2. Ліщинський, Ігор Орестович Агломераційні форми просторової організації виробництва в країнах Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ігор Орестович Ліщинський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ:

 1. Ліщинський, Ігор Агломерація інноваційного виробництва в країнах "Старої Європи" / Ігор Ліщинський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – жовтень-грудень (№5). – С. 145-157.
 2. Ліщинський, Ігор Нова економічна географія та альтернативні концепції агломерації виробництва / Ігор Ліщинський // Журнал європейської економіки. – 2009. – вересень (№3). – С. 241-264.
 3. Ліщинський, Ігор Формування агломераційної політики в країнах ЄС / Ігор Ліщинський // Посткризовий розвиток світової економіки та Україна : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчен. [Тернопіль, 22-23 берез. 2012 р.] / редкол. : С. В. Гродський, Ю. П. Гуменюк, Р. Є. Зварич [та ін.] ; відп. за вип. Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 78-80.
 4. Ліщинський, І.Механізм реалізації інвестиційно-інноваційної політики на основі кластерної моделі в Україні [Електронний ресурс] / І. Ліщинський // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2011.  Вип. 16.  С. 138-148.
 5. Уніят, А. В. Основні індикатори розвитку інноваційної діяльності в Східній Німеччині[Електронний ресурс] / А. В. Уніят, І. О. Ліщинський // Ефективна економіка. –2012.
 6. Ліщинський, І. Стратегія формування полюсів зростання в Болгарії / Ігор Ліщинський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 61-71.
 7. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.
 8. Європа без кордонів: економічна, політична, цивілізаційно-культурна інтеграція / А. Крисоватий, Є. Савельєв, І. Зварич [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 219-236.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Лизун, М. В. Глобальне управління в контексті формування світового економічного порядку / М. В. Лизун, І. О. Ліщинський // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 303-311.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 3. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.

 ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Innovative Strategies of Territorial Development of V4 : Experience for Ukraine [Електронний ресурс] : text-book / Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun [et al.]. - Ternopil : Terno-graf, 2016. - 216 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.