Статті

Ляхович Лариса Андріївна

lyakhovych

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ляхович, Лариса Андріївна Активізація інвестиційного процесу в текстильній промисловості [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / Ляхович Лариса Андріївна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2005. - 191 с.
 2. Ляхович, Лариса Андріївна Активізація інвестиційного процесу в текстильній промисловості [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / Ляхович Лариса Андріївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - О., 2005. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Ляхович, Л. А. Інвестиційна стратегія підприємства в кризових умовах господарювання [Електронний ресурс] / Л. А Ляхович.
 2. Ляхович, Л. Трансформаційні процеси в інвестиційній сфері текстильної промисловості України / Л. Ляхович // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. - С. 298-299.
 3. Ляхович, Л. А. Моніторинг інвестиційних проектів підприємств / Л. А. Ляхович // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 249-254.
 4. Ляхович, Л. А. Аналіз впливу інфляції на формування інвестиційного проекту текстильного підприємства / Л. А. Ляхович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 120-122.
 5. Ляхович, Л. А. Мобілізація джерел фінансування, створення і розвитку ФПГ / Л. А. Ляхович // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 134-137.
 6. Гринчуцький, В. І. Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький, Л. А. Ляхович // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. – С. 28-33.
 7. Ляхович, Л. А. Реструктуризація в системі стратегічного управління підприємство [Електронний ресурс] / Л. А. Ляхович // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 296-299.
 8. Ляхович, Л. А. Інформаційне забезпечення системи управління інвестиційними проектами підприємства / Л. А. Ляхович // Інноваційна економіка. – 2013. – № 10. – C. 157-162.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.