Статті

Літковець Юлія Олегівна

melnyk

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Мельник, Юлія Олегівна Управління ефективністю виробництва на підприємствах з переробки плодоовочевої продукції [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Олегівна Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 241 с.
  2. Мельник, Юлія Олегівна Управління ефективністю виробництва на підприємствах з переробки плодоовочевої продукції [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) /Юлія Олегівна Мельник.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 20 с.

СТАТТІ:

  1. Хохлов, М. П. Демографічний фактор відтворення трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / М. П. Хохлов, Ю. О. Мельник.
  2. Мельник, Ю. Cучасний стан плодоовочеконсервної галузі: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Ю. Мельник.
  3. Літковець, Ю. О. Оцінювання маркетингових ризиків діяльності підприємства / Ю. О. Літковець // Інноваційна економіка. – 2014. – № 4. – С. 259-265.
  4. Мельник, Ю. Передумови до управління ефективністю діяльності підприємства / Ю. Мельник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – Вип. 3. – С. 19-23.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Хопчан, М. І. Управління ефективністю фірми [Текст]: навч. посіб. /М. І. Хопчан, Ю. В. Літковець, В. М. Хопчан; відп. за вип. В. І. Гринчуцький.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 190 с.