Статті

Лазарович Микола Васильович

lazarovych

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: доктор політичних наук 

Вчене звання: професор

Дисертації:

 1. Лазарович, Микола Васильович Політика українських урядів періоду визвольних змагань 1917–1921 років щодо національних меншин [Текст] : дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02 / Микола Васильович Лазарович. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2014. – 546 с.
 2. Лазарович, М. В. Політика українських урядів періоду визвольних змагань 1917-1921 років щодо національних меншин [Текст] : автореферат... д-р політ. наук, спец.: 23.00.02 - політичні інститути та процеси / М. В. Лазарович. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2014. — 34 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Боднарчук, Ю. Земельне питання як основа економічної адаптації українського населення, депортованого з території Польщі і розселеного на Тернопіллі в 1944-1946 рр. [Електронний ресурс] / Ю. Боднарчук, М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – 2007. – Вип. 12. – С. 23-32.
 2. Гавліч, І. Зародження української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-і – 1880-і рр.) [Електронний ресурс] / І. Гавліч, М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – 2007. – Вип. 12. – С. 37-44.
 3. Лазарович, М. Українське село в кривавих жорнах комунізму: прелюдія до геноциду / Микола Лазарович // Психологія і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 34-53.
 4. Лазарович, М. Остання каденція президента Кучми (1999-2004 рр.): соціально-економічний та політичний аспекти [Електронний ресурс] / Микола Лазарович, Олег Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2005. – Вип. 10. – С. 155-171.
 5. Лановик, Б. Реформи заради добробуту Віктора Ющенка: передумови, хід, наслідки [Електронний ресурс] / Богдан Лановик, Микола Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2005. – Вип. 10. – С. 3-15.
 6. Цуп, О. В. Торгівельно-економічні відносини між Україною та Чеською Республікою (1993-2004 рр.) [Електронний ресурс] / О. В. Цуп, М. В. Лазарович.
 7. Лазарович, М. Широкі наукові інтереси: [До 60-річчя доцента ТДЕУ, засл. працівника освіти України Романа Матейка] / М. Лазарович // Свобода. – 2006. – 15 лют. (№ 14). – С. 8.
 8. Лазарович, М. Щасливі миті революції: [Спогади про помаранчеву революцію 2004р.] / М. Лазарович // Свобода. – 2006. – 25 листоп. (№ 94). – С. 5.
 9. Лазарович, М. Щасливі миті революції: [22 листопада - День Свободи, друга річниця Помаранчевої революції] / М. Лазарович // Свобода. – 2006. – 22 листопа. (№ 93). – С. 3.
 10. Лазарович, М. Щасливі миті революції: [Майдан-2004] : (Закінчення. Поч. у № 93, 94) / М. Лазарович // Свобода. – 2006. – 2 груд. (№ 96). – С. 5.
 11. Лазарович, М. На смерть стояла юнь за Україну: [Бій під Крутами] / М. Лазарович // Свобода. – 2007. – 27 січ. (№ 8). – С. 3.
 12. Лазарович, М. Так нівечили долі науковців: [Ветерани Тернопільського економічного університету у часи комуністичної системи] / М. Лазарович, Р. Матейко // Свобода. – 2006. – 23 верес. (№ 76). – С. 6.
 13. Лазарович, М. "Крути - наша слава, наша історія" / М. Лазарович // Університетська думка. – 2007. – № 1-2. – С. 15.
 14. Лазарович, М. Україна в умовах більшовицького штурму економіки (кінець 1920-х – початок 1930-х років) [Електронний ресурс] / М. Лазарович, Н. Лазарович, Т. Стаднійчук // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2008. – Вип. 13. – С. 44-71.
 15. Лазарович, М. Українські січові стрільці у фронтових умовах другої половини 1914 - початку 1915 року / М. Лазарович, Н. Лазарович // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С. 225-236.
 16. Лазарович, М. До питання про методологію наукового аналізу державної етнополітики / М. Лазарович // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.280-302.
 17. Лазарович, М. Російська національна меншина України у ХІХ – на початку ХХ століття: соціально-економічний вимір [Електронний ресурс] / М. Лазарович // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С.84-94.
 18. Лазарович, М. Соціально-економічні аспекти життєдіяльності німецької національної меншини Наддніпрянської України напередодні революції 1917-1921 рр. / Микола Лазарович // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 83-90.
 19. Лазарович, М. Здобутки міжвоєнного українознавства на теренах Західної України / М. Лазарович // Мандрівець. – 2006. – № 4. – С. 47-55
 20. Лазарович, М. Здобутки українознавства: історичні уроки / М. Лазарович // Українознавство. – 2010. – № 4(37). – С. 44-49.
 21. Лазарович, М. Конституційні та інституційні гарантії прав національних меншин в УНР / М. Лазарович, Є. Паньків // Українська наука: минуле, сучасне і майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 152-155.
 22. Лазарович, М. Українські землі у фокусі нацистсько-комуністичного гендлю / М. Лазарович, І. Олещук // Шлях Перемоги. – 2012. – 29 серп.
 23. Лазарович, М Стрілецьке шкільництво / М. Лазарович // Літературний Тернопіль. – 2008. – № 4. – С. 101-109.
 24. Лазарович, М. До питання про методологію наукового аналізу державної етнополітики / М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19 : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 280-302.
 25. Лазарович, М. Активні діячі ЗУНР на Тернопільщині / М. Лазарович // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2010. – Ч. 63. – С. 78-90.
 26. Лазарович, М. Будівничі рідної школи. Освітня діяльність українських січових стрільців у роки Першої світової війни / М. Лазарович, Н. Лазарович // Директор школи. Україна. – 2009. – № 12. – С. 3-20.
 27. Лазарович, М. В. «Всі громадяни України – рівноправні…» (до питання про засади етнополітики Другого Гетьманату) / М. В. Лазарович // Прикарпатський вісник НТШ. Сер. Думка. – 2012. – № 3 (19). – С. 226-235.
 28. Лазарович, М. В. «Декларація прав нації»: Закон про національно-персональну автономію в контексті Української революції 1917–1921 років / М. В. Лазарович // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 106-109.
 29. Лазарович, М. В. «Ми йдем за Україну воювати!» (Підхорунжий УСС Левко Лепкий у роки Першої світової війни: штрихи до портрета) / М. В. Лазарович // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали Міжнар. наук. конф. [Тернопіль, 2-3 листоп. 2007 р.]. – Тернопіль : Видавництво «Рада», 2007. – С. 290-299.
 30. Лазарович, М. В. «Україна в передсмертних судорогах!..» Рецепція трагедії Голодомору 1932–1933 років серед українства Другої Речі Посполитої / М. В. Лазарович // Український альманах – 2013. – Варшава (Польща) : Об’єднання українців у Польщі, 2013. – С. 186-204.
 31. Лазарович, М. В. Антиєврейський погромний рух в Україні у 1919 році / М. В. Лазарович // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія» : Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2012. – Вип. 45. – С. 367-377.
 32. Лазарович, М. В. Від «Реформи заради добробуту» до Помаранчевої революції [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович.
 33. Лазарович, М. В. Воскресителі рідного слова і будівничі рідної школи / М. В. Лазарович // Мова і культура нації. – Тернопіль, 2001. – С. 61-77.
 34. Лазарович, М. В. Деякі аспекти боротьби влади УНР проти єврейських погромів / М. В. Лазарович // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 120-125.
 35. Лазарович, М. В. Деякі аспекти етнополітики Директорії УНР та її урядів наприкінці 1918 – першій половині 1919 р. / М. В. Лазарович // Ґілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 62 (№ 7). – С. 575-579.
 36. Лазарович, М. В. До питання про вироблення та реалізацію механізму національного представництва в органах української влади середини 1917 р. / М. В. Лазарович // Ґілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 61 (№ 6). – С. 607-611.
 37. Лазарович, М. В. До питання про роль легіону УСС у поширенні серед світової громадськості ідеї української державності / М. В. Лазарович // Українська еміграція в історії та літературі : матеріали Міжнар. наук. конф. – Тернопіль, 1996. – С. 34-36.
 38. Лазарович, М. В. Економічна історія у вищій школі ХХІ століття / М. В. Лазарович, Б. Лановик // Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : у 3 ч. [ 1-2 берез. 2000 р. ]. – К., 2000. – Ч. 3. – С. 156-158.
 39. Лазарович, М. В. Етнічний чинник станово-майнової диференціації населення України напередодні національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. / М. В. Лазарович // Ґілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К. : ВІР УАН, 2011. – Вип. 53 (№ 10). – С. 89-94.
 40. Лазарович, М. В. Етнополітичні процеси в Західно-Українській Народній Республіці / М. В. Лазарович // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 111-115.
 41. Лазарович, М. В. Єврейська національна меншина в контексті етнополітики Української Центральної Ради / М. В. Лазарович // Науковий вісник : зб. наук. праць. – Одеса, 2012. – № 22 (174). – С. 98-115.
 42. Лазарович, М. В. Зародження стрілецького руху в Галичині як вияв прагнення українського молоді до національної державності / М. В. Лазарович // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. Юрид. ін-ту Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 4. – С. 105-114.
 43. Лазарович, М. В. Зародження українського стрілецького руху в Галичині: причини і наслідки / М. В. Лазарович // Розбудова держави. – 1996. – № 3. – С. 53-58.
 44. Лазарович, М. В. Ідея українського конституціоналізму / М. В. Лазарович // Директор школи. Україна. – 2009. – № 10. – С. 12-21.
 45. Лазарович, М. В. Історичні детермінанти політичної мобілізації російської національної меншини України на початку Української революції 1917–1921 рр. / М. В. Лазарович // Ґілея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. 63 (№ 8). – С. 617-621.
 46. Лазарович, М. В. Літературно-видавнича діяльність Українських Січових Стрільців / М. В. Лазарович // Дзвін. – 2001. – № 2. – С. 125-133.
 47. Лазарович, М. В. Людина з великим серцем (Штрихи до портрета доцента кафедри українознавства ТНЕУ Романа Матейка) / М. В. Лазарович // Роман Михайлович Матейко: біобліограф. покаж. / уклад. Л. Ващишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 4-9.
 48. Лазарович, М. В. Між війною і політикою: леґiон Українських січових стрільців у 1917 – на початку 1918 р. / М. В. Лазарович // Військово-науковий вісник. – Львів : ЛВІ, 2005. – Вип. 7. – C. 128-143.
 49. Лазарович, М. В. Місце стрілецької ідеології в Листопадовій національно-демократичній революції / М. В. Лазарович // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю ЗУНР. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 11-13.
 50. Лазарович, М. В. Національні аспекти російської окупації Тернопілля у 1914–1915 роках / М. В. Лазарович // Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Ч. 1. – С. 146-152.
 51. Лазарович, М. В. Національно-політична діяльність Українських Січових Стрільців в 1914 – на початку 1917 р. / М. В. Лазарович, Н. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 19-31.
 52. Лазарович, М. В. Національно-політична думка західних українців в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / М. В. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 1997. – С. 6-11.
 53. Лазарович, М. В. Нормативно-інституційні аспекти боротьби влади Другої УНР проти єврейських погромів / М. В. Лазарович // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V Всеукр. наук. конф. з Міжнар. участю [Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 191-199.
 54. Лазарович, М. В. Організація Українських Січових Стрільців / М. В. Лазарович // Тернопіль. – 1995. – № 4. – С. 61-64.
 55. Лазарович, М. В. Політика Української Центральної Ради та Другого Гетьманату щодо національних меншин (1917–1918 рр.): компаративний аналіз / М. В. Лазарович // Слов’янський вісник : зб. наук. праць. Сер. Історичні та політичні науки. – Рівне, 2012. – Вип. 14. – С. 160-163.
 56. Лазарович, М. В. Політико-правове забезпечення прав національних меншин: генеза світової традиції у XVI – першій половині ХХ ст. / М. В. Лазарович // Прикарпатський вісник НТШ. Сер. Думка. – 2013. – № 3 (23). – С. 260-270.
 57. Лазарович, М. В. Предмет «Історія України» ліквідується? / М. В. Лазарович // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 6. – С. 18.
 58. Лазарович, М. В. Предмет «Історія України» ліквідується? / М. В. Лазарович // Директор школи. Україна. – 2009. – № 7-8. – С. 18-25.
 59. Лазарович, М. В. Проблема забезпечення прав національних меншин України на Всеукраїнському національному конгресі 1917 р. / М. В. Лазарович // Панорама політологічних студій : наук. вісн. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2013. – Вип. 10. – С. 229-235.
 60. Лазарович, М. В. Просвітницька діяльність Січового Стрілецтва серед українського народу в роки Першої світової війни / М. В. Лазарович // Визвольний шлях – 2000. – № 3. – С. 20-42.
 61. Лазарович, М. В. Просвітницька праця Українських Січових Стрільців серед українства Галичини в роки Першої світової війни / М. В. Лазарович // Українська еліта: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали Міжрег. наук. конф. – Тернопіль, 1996. – С. 52-57.
 62. Лазарович, М. В. Світогляд та культурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців / М. В. Лазарович // Матеріали міжвузівської наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Ю. Целевича. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 47-49.
 63. Лазарович, М. В. Секретарство/Міністерство єврейських справ та Єврейська національна рада в контексті розбудови національно-персональної автономії (липень 1917 – квітень 1918 р.) / М. В. Лазарович // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Питання політології. – Харків, 2012. – № 1031. – С. 111-116.
 64. Лазарович, М. В. Соборницька ідея Українських Січових Стрільців (До 80-річчя Акта Злуки УНР і ЗУНР) / М. В. Лазарович, Н. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 64-67.
 65. Лазарович, М. В. Українська помаранчева революція: визначення, рушійні сили, соціальна база / М. В. Лазарович // Українська історична наука на шляху творчого поступу : III Міжнар. наук. конгрес українських істориків [Луцьк, 17-19 трав. 2006 р.]. – Луцьк, 2007. – Т. 2. – С. 368-374.
 66. Лазарович, М. В. Українські січові стрільці в період розгортання національної революції в Наддніпрянщині: 1917–1918 роки / М. В. Лазарович // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – К. : Рідний край, 1999. – Вип. 5. – С. 172-186.
 67. Лазарович, М. В. Українські січові стрільці в революційних подіях у листопаді 1918 р. в Східній Галичині / М. В. Лазарович // Український історичний журнал. – 1998. – № 5. – С. 40-52.
 68. Лазарович, М. В. Українські Січові Стрільці на Волині в 1916 – на початку 1918 рр. / М. В. Лазарович // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези Міжнар. наук. краєзнавчої конф. – Житомир, 1993. – С. 73-76.
 69. Лазарович, М. В. Українські Січові Стрільці у Наддніпрянщині / М. В. Лазарович // «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку : ІІ Міжнар. наук. конгрес українських істориків [Кам’янець-Подільський, 17–18 верес. 2003 р]. – Кам’янець-Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог : Вид-во НаУОА, 2007. – Т. 3. – С. 320-326.
 70. Лазарович, М. В. Українські січові стрільці у Першій світовій війні: джерела та історіографія / М. В. Лазарович // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Сер. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Т. 12. – С. 472-481.
 71. Лазарович, М. В. Участь міщан у національно-визвольному русі України в 1648–1657 рр. / М. В. Лазарович // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність) : тези Міжнар. наук.-практ. конф. – Рівне, 1993. – С. 101-102.
 72. Лазарович, М. В. Формування національно-державницької ідеології легіону Українських Січових Стрільців (1914 – початок 1917 р.). / М. В. Лазарович // Мандрівець. – 1998. – № 1. – С. 30-39.
 73. Лазарович, М. В. Чисельність і розселення національних меншин України напередодні Національної революції 1917–1921 рр.: історико-політична ретроспектива / М. В. Лазарович // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах – Дніпропетровськ, 2011. – № 6. – С. 79-84.
 74. Лазарович, М. Вигнання історії України з ВНЗ країни / М. Лазарович // Слово Просвіти. – 2009. – 21-27 трав. (№ 20). – С. 1, 10.
 75. Лазарович, М. Власна держава чи об’їдки з чужого столу? / М. Лазарович // Добрий день. – 1991. – 25 жовт. – С. 1, 5.
 76. Лазарович, М. Вони народились на визвольній хвилі / М. Лазарович // Свобода. – 2000. – 23 серп.
 77. Лазарович, М. Вузам загрожує ліквідація предмету «Історія України» [Електронний ресурс] / М. Лазарович.
 78. Лазарович, М. До питання про причини й передумови єврейських погромів в Україні під час національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. / М. Лазарович // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 583-584. – С. 166-172.
 79. Лазарович, М. Друга столиця ЗУНР / М. Лазарович // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2010. – Ч. 63. – С. 56-77.
 80. Лазарович, М. Економіка України на зламі тисячоліть / М. Лазарович, Б. Лановик // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 8. – С. 3-8.
 81. Лазарович, М. Економічна та гуманітарна допомога леґіону УСС населенню України в роки Першої світової війни / М. Лазарович, О. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 9. – С. 83-95.
 82. Лазарович, М. Етнодемографічна специфіка та соціально-професійна стратифікація національних меншин України напередодні національної революції 1917–1921 років / М. Лазарович, Н. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 17. – С. 72-89.
 83. Лазарович, М. Забезпечення прав іноетнічного населення в Українській Державі гетьмана Павла Скоропадського / М. Лазарович // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. статей. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Т. 23-24. – С. 148-152.
 84. Лазарович, М. Конференції: міжнародна і міжрегіональна / М. Лазарович // Академія. – 1996. – 25 груд.
 85. Лазарович, М. Леґіон УСС як школа формування національної свідомості юнацтва / М. Лазарович, Р. Матейко // Другий педагогічний український конгресс : зб. матеріалів конгресу. – Львів : ТзОВ Камула, 2006. – С. 527-541.
 86. Лазарович, М. Налагодження міжнаціональної співпраці в Україні в період між Першим і Другим універсалами Центральної Ради / М. Лазарович // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. статей. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Т. 25-26. – С. 65-70.
 87. Лазарович, М. Національні меншини України в призмі політики Центральної Ради, Другого Гетьманату та Директорії УНР / М. Лазарович // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст : матеріали Міжнар. наук. конф. [Івано-Франківськ, 2-3 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2012. – С. 296-306.
 88. Лазарович, М. Національні риси в атрибутиці УСС / М. Лазарович, Н. Лазарович // Четверта наукова геральдична конференція : зб. тез повідом. та доп. – Львів, 1994. – С. 48-50.
 89. Лазарович, М. Освітній розвиток національних меншин України напередодні Української революції 1917–1921 рр. / М. Лазарович // Україна в етнокультурному вимірі століть : зб. наук. праць. – К. : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 2. – С. 301-311.
 90. Лазарович, М. Освітня та громадська діяльність Українського Січового Стрілецтва в контексті національно-визвольних змагань українського народу / М. Лазарович, Б. Лановик // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі : матеріали доп. І Міжнар. симпозіуму [20-27 трав. 1997 р.]. – Севастополь – Форос, 1997. – С. 196-200.
 91. Лазарович, М. Політика Української Центральної Ради та Другого Гетьманату щодо національних меншин: компаративний аналіз / М. Лазарович // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Історія, економіка, філософія. – 2012. – Вип. 17. – С. 94-100.
 92. Лазарович, М. Постій легіону УСС на Буковині у 1918 р.: передумови та наслідки / М. Лазарович, Н. Лазарович // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : у 2-х т . – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – Т. 1: Історія України. Краєзнавство. – С. 212-217.
 93. Лазарович, М. Примножмо славу української історичної думки / М. Лазарович // Академія. – 1999. – 1 жовт.
 94. Лазарович, М. Професійна стратифікація етнічних меншин України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / М. Лазарович // Наукові праці МАУП. – 2011. – Вип. 4 (31) – С. 42-46.
 95. Лазарович, М. Російська національна меншина України у ХІХ – на початку ХХ століття: соціально-економічний вимір / М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19 : у 2 ч. – Ч. 1.
 96. Лазарович, М. Символ національної честі / М. Лазарович // Університетська думка. – 2007. – № 1-2. – С. 14-15.
 97. Лазарович, М. Символ національної честі: Українська повстанська армія в боротьбі за самостійну соборну державу / М. Лазарович, І. Олещук // Свобода. – 2012. – 26 жовт.
 98. Лазарович, М. Специфіка розміщення іноетнічного населення України на межі ХІХ–ХХ ст. / М. Лазарович // Панорама політологічних студій : наук. вісник Рівненського держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2011. – Вип. 7. – С. 240-247.
 99. Лазарович, М. Стрілецьке шкільництво / М. Лазарович // Літературний Тернопіль. – 2008. – № 3. – С. 111-117.
 100. Лазарович, М. Тернопільський державний економічний університет у контексті українського національного відродження / М. Лазарович // Університетська думка. – 2006. – 23 верес. – С. 5-6.
 101. Лазарович, М. Тернопільський період діяльності уряду ЗУНР/ М. Лазарович // Кам’янець-Подільський – остання столиця Української Народної Республіки : матеріали Всеукр. наук. конф. [Кам’янець-Подільський, 6-7 жовт. 2009 р.]. / ред. кол. В. А. Смолій, В. Ф. Верстюк, О. М. Завальнюк [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – С. 220-229.
 102. Лазарович, М. Три постаті науковців на тлі жорстокої доби / М. Лазарович, Р. Матейко // Мандрівець. – 2006. – № 3. – С. 86-88.
 103. Лазарович, М. Українське село в кривавих жорнах комунізму: прелюдія до геноциду / М. Лазарович // Психологія і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 34-53.
 104. Лазарович, М. Українські Січові Стрільці в Закарпатті: перші кроки на шляху просвітництва (друга половина 1914 – середина 1915 р.) / М. Лазарович, Н. Лазарович // Гуманітарна освіта: досвід і проблеми : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Ужгород, 1999. – С. 169-174.
 105. Лазарович, М. Українські Січові Стрільці як «перші воскресителі рідного слова і будівничі рідної школи на волинській Україні» / М. Лазарович, Б. Лановик // Волинь і волинське зарубіжжя : тези доп. та повідомлень Міжнар. наук. конф. – Луцьк, 1994. – С. 73-77.
 106. Лазарович, М. Чи варто вивчати історію? Відкритий лист до міністра освіти і науки України проф. Вакарчука Івана Олександровича [Електронний ресурс] / М. Лазарович.
 107. Лазарович, Н. В. К вопросу о политико-правовом обеспечении прав национальных меньшинств / Н. В. Лазарович // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – 2013. – № 9 (40). – С. 65-71.
 108. Лазарович, Н. В. Особенности образовательного развития этнических меньшинств украинских губерний Российской империи накануне Национальной революции 1917–1921 гг. / Н. В. Лазарович // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов (РФ), 2013. – № 2 (28) : в 2-х ч.– Ч. 1. – С. 109-111.
 109. Лазарович, Н. В. Политико-правовое положение национальных меньшинств Украины в условиях Первой мировой войны / Н. В. Лазарович // Вестник ВЭГУ : научный журнал по социально-экономическим, общественным и гуманитарным наукам. – Уфа (РФ), 2012. – № 6 (62). – С. 151-156.
 110. Лазарович, М. Етносоціальна структура населення України напередодні першої світової війни / М. Лазарович // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 143-156.
 111. Лазарович, М. В. Голодомор 1932–1933 / М. В. Лазарович, Б. Д. Лановик // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : Збруч, 2004. – Т. 1. – С. 384.
 112. Лазарович, М. В. Культурницька та просвітня праця леґіонуУкраїнських січових стрільців під час Першої світової війни / М. В. Лазарович // Українські січові стрільці – лицарі рідного краю. – Коломия : Вік, 2007. – С. 41-48.
 113. Лазарович, М. В. Поіменний список стрільців з Коломийщини, військової старшини краю, випускників Коломийської гімназії у леґіоні Українських січових стрільців / М. В. Лазарович, І. С. Монолатій // Українські січові стрільці – лицарі рідного краю. – Коломия : Вік, 2007. – С. 101-110.
 114. Лазарович, М. В. Столиці ЗУНР – Тернопіль / М. В. Лазарович // Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923 : ілюстрована історія. – Львів – Івано-Франківськ : Манускрипт. – Львів, 2008. – С. 261-269.
 115. Коваль, Р. Біографії вояків, яких згадує Михайло Горбовий / Р. Коваль, М. Лазарович, Ю. Юзич // Гуцули у Визвольній боротьбі : спогади січового стрільця Михайла Горбового. Сер. Українська воєнна мемуаристика. – К. : Історичний клуб «Холодний Яр», 2009. – Т. 4. – С. 287-320.
 116. Головин, Б. Гарасимів Петро-Богдан / Б. Головин, М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А - Я. – С. 135.
 117. Лазарович, М. Гнатевич Богдан / М. Лазарович, К. Науменко, Б. Пиндус // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 146-147.
 118. Лазарович, М. Кадлубицький Григорій Антонович / М. Лазарович, Б. Мельничук // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 264.
 119. Лазарович, М. Камінський Лев / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 268.
 120. Лазарович, М. Камінський Роман / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 268.
 121. Лазарович, М. Каратницький Роман / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 269.
 122. Гуцал, П. Кардаш Адольф Андрійович / П. Гуцал, М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 269.
 123. Лазарович, М. Кисіль Осип / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 279.
 124. Гудима, П. Коваль Теодозій Трохимович / П. Гудима, М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 287.
 125. Лазарович, М. Кучерішка Омелян / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 333.
 126. Лазарович, М. Мальований Василь / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 373-374.
 127. Лазарович, М. Побережний Йосип / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 470.
 128. Лазарович, М. Сергійчук Володимир Іванович / М. Лазарович, Р. Матейко // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 549.
 129. Лазарович, М. Скасків Осип / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 562.
 130. Гудима П. Слота Павло Йосипович / П. Гудима, М. Лазарович, М. Федечко // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 571.
 131. Лазарович, М. Стадник Петро / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 586.
 132. Лазарович, М. Стеткевич Осип / М. Лазарович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 594.
 133. Лазарович, М. Щуровський Володимир / М. Лазарович, Б. Мельничук // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 736.
 134. Лазарович, М. Яремкевич Северин / М. Лазарович, В. Окаринський // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 759-760.
 135. Лазарович, М. В. Яримович Осип / М. В. Лазарович, В. Окаринський // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль : ВАТ ТВПК «Збруч», 2009. – Т. 4 (додатковий) : А – Я. – С. 761-762.
 136. Лазарович, М. В. Рецензія на книгу Б. Палаб’юка «Володимир Дідик: спомин про пережите…»  / М. В. Лазарович // Палаб’юк Б. Володимир Дідик: спомин про пережите… – Тернопіль : Джура, 2013. – С. 150.
 137. Лазарович, М. Боротьба леґіону УСС проти російських загарбників на Тернопільщині під час Першої світової війни / Микола Лазарович, Богдан Мельничук // Тернопільщина. Історія міст і сіл : у 3-х т. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2014. – Т. 1. – С. 99-115.
 138. Лазарович, М. ЗУНР і Тернопільщина / Микола Лазарович // Тернопільщина. Історія міст і сіл : у 3-х т. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2014. – Т. 1. – С. 116-124.
 139. Лазарович, М. Створення УВО та ОУН і Тернопільщина / Микола Лазарович,Віктор Уніят // Тернопільщина. Історія міст і сіл : у 3-х т. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2014. – Т. 1. – С. 142-148.
 140. Лазарович, М. В. Кирило Трильовський у контексті українського січово-стрілецького руху / М. В. Лазарович // Кирило Трильовський і січовий рух. – Коломия : Вік, 2014. – С. 101-115.
 141. Лазарович, М. В. Поіменний список уродженців Тернопільщини, які в роки Першої світової війни служили в леґіоні Українських січових стрільців / М. В. Лазарович, Б. І. Мельничук // За волю й славу України : нариси з історії Українського січового стрілецтва та Української галицької армії. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. – С. 158-241.
 142. Лазарович, М. В. Перша російська окупація Тернопілля під час світової війни 1914–1918 років / М. В. Лазарович // За волю й славу України : нариси з історії Українського січового стрілецтва та Української галицької армії. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. – С. 242-256.
 143. Лазарович, М. В. Тернопілля в умовах другої російської окупації під час Першої світової війни (1916–1917 роки) / М. В. Лазарович // За волю й славу України : нариси з історії Українського січового стрілецтва та Української галицької армії. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. – С. 257-271.
 144. Лазарович, М. В. Тернопіль – столиця ЗУНР / М. В. Лазарович // За волю й славу України : нариси з історії Українського січового стрілецтва та Української галицької армії. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. – С. 272-288.
 145. Лазарович, М. В. Громадські діячі Тернопільщини періоду Українських національно-визвольних змагань 1914–1921 років / М. В. Лазарович // За волю й славу України : нариси з історії Українського січового стрілецтва та Української галицької армії. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2015. – С. 289-302.
 146. Лазарович, М. В. Голодомор 1932–1933 років: причини і наслідки / М. В. Лазарович, Б. Д. Лановик, Р. М. Матейко // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – 2003. – Вип. 8. – С. 93-110.
 147. Лазарович, М. В. Торговельно-економічні відносини між Україною та Чеською Республікою (1993–2004 рр.) / М. В. Лазарович, О. В. Цуп // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – 2007. – Вип. 12. –С. 313-319.
 148. Лазарович, М. В. Соціокультурний феномен міжетнічної взаємодії на західноукраїнських землях : рецензія на кн.. : Монолатій І. С. Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр. : монографія. – Івано–Франківськ : Лілея–НВ, 2010. – 736 с. / М. В. Лазарович // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 26. – С. 169-170.
 149. Лазарович, М. В. Рецензія на монографію : Деревінський В. В’ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика. – Тернопіль : Джура, 2011 [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – 2012. – № 1. – С. 78-79.
 150. Лазарович, М. В. Соціально-економічні аспекти життєдіяльності болгарської національної меншини України напередодні Національної революції 1917–1921 рр. [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – 2013. – Вип. 18. – С. 84-91.
 151. Лазарович, М. До питання про предметне поле етнополітики як наукової дисципліни [Електронний ресурс] / М. Лазарович // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 14. – С. 339-343.
 152. Лазарович, М. В. Міжнародний чинник боротьби влади Другої Української Народної Республіки проти єврейських погромів [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Міжнародні відносини. – 2014. – № 14 (291). – С. 96-102.
 153. Лазарович, М. В. Державна етнополітика між асиміляторством та мультикультуралізмом [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Вісник Львівського університету. Сер. Філософсько-політологічні студії. – 2015. – № 6. – С. 222-229.
 154. Лазарович, М. В. Теоретичні засади політико-правового забезпечення прав національних меншин [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Актуальні проблеми політики. – 2015. – Вип. 54. – С. 30-41.
 155. Лазарович, М. В. Наукове розроблення проблеми єврейських погромів періоду Українських національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – 2015. – Т. 29-30. – С. 147-151.
 156. Лазарович, М. В. До питання про документне забезпечення боротьби влади Другої Української Народної Республіки проти єврейських погромів [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 1. – С. 36-48.
 157. Лазарович, М. В. Видавничі проекти Українських січових стрільців під час Першої світової війни [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 5 (226). – С. 32-36.
 158. Лазарович, М. В. Нормативно-правове забезпечення боротьби Української Центральної Ради та Другого Гетьманату проти єврейських погромів (1917–1918 рр.) [Електронний ресурс] / Микола Лазарович // Студії з архівної справи та документознавства. – 2015. – Т. 22-23. – С. 129-134.
 159. Лазарович, М. В. Аналіз документного забезпечення боротьби Директорії УНР проти єврейських погромів [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2015. – Вип. 3 (31). – С. 169-184.
 160. Лазарович, М. В. Деякі аспекти політико-правового забезпечення освітнього розвитку українського та іноетнічного населення України за доби Центральної Ради (1917 р.) [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Spheresof Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin (Poland), 2012. – Vol. ІІ. – С. 296-304.
 161. Лазарович, М. В. Державна етнополітика доби Української Центральної Ради (на прикладі польської національної меншини) [Електронний ресурс] / М. В. Лазарович // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A : Naukihumanistyczne, społeczne i techniczne. Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w OstrowcuŚw. – OstrowiecŚw. (Poland), 2013. – Zeszyt 1. – С. 207-223.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Від Маківки до Стрипи. Нариси історії Українського січового стрілецтва : монографія / М. Лазарович, Р. Матейко, Б. Мельничук [та ін.]. –Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2010. – 164 с.
 2. Від Маківки до Стрипи. Нариси історії Українського січового стрілецтва та Української галицької армії : монографія / М. Лазарович, Р. Матейко, Б. Мельничук [та ін.]. – [2-ге вид., доп.]. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2012. – 164 с.
 3. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Ілюстрована історія : монографія / С. Адамович, П. Арсенич, М. Лазарович [та ін.].– Львів : Манускрипт, 2008. – 524 с.
 4. Лазарович, М. В. «Машерують наші добровольці…» : монографія / М. В. Лазарович, Н. А. Лазарович. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 142 с.
 5. Лазарович, М. В. Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз : монографія / М. В. Лазарович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 760 с.
 6. Лазарович, М. В. І було пекло на землі… Голодомор 1932–1933 років в Україні: передумови, механізми здійснення, наслідки : монографія / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Джура, 2008. – 620 с.
 7. Лазарович, М. В. Культурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців у роки Першої світової війни : монографія / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 114 с.
 8. Лазарович, М. В. Леґіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба : монографія / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Джура, 2005. – 592 с.
 9. Лазарович, М. В. Не погасне біль Голодомору : монографія / М. В. Лазарович, М. М. Николин. – Тернопіль : Новий колір, 2007. – 224 с.
 10. Лазарович, М. В. Разом нас багато... Тернопільський державний економічний університет у контексті Української помаранчевої революції : монографія / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. –528 с.
 11. Лазарович, М. В. Українські Січові Стрільці: національно-політична та культурно-просвітницька діяльність : монографія / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 202 с.
 12. Лазарович, М. В. Чин леґіону Українських січових стрільців на Тернопіллі (друга половина 1915 – початок 1918 р.) : монографія / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 224 с.
 13. Лазарович, Микола І було пекло на землі... Голодомор 1932-1933 років в Україні: передумови, механізми здійснення, наслідки [Текст] / Микола Лазарович. – Тернопіль : Джура, 2008. – 620 с.
 14. Уніят, В. Нації незгасний смолоскип. Постать Степана Бандери на тлі національно-визвольних змагань у Західній Україні в 20–50-х роках ХХ століття : монографія / В. Уніят, М. Лазарович. – Тернопіль : Новий колір, 2008. – 112 с.
 15. Уніят, В. Нації незгасний смолоскип. Постать Степана Бандери на тлі національно-визвольних змагань у Західній Україні в 20–50-х роках ХХ століття : монографія / В. Уніят, М. Лазарович. – [2-ге вид., доп.]. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2009. – 96 с.
 16. Чорна тінь голодомору 1932-1933 років над Тернопіллям / уклад. Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р. М. Матейко. – Тернопіль : Джура, 2003. – 292 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Лазарович, М. В. Історія України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – 2-ге вид. випр. і доповн.. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 147 с.
 2. Лазарович, М. В. Гей, ви, стрільці січовії... [Текст] : Формування українського стрілецького руху в Галичині: причини, передумови, наслідки / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Джура, 2004. – 80 с.
 3. Лановик, Б. Д. Економічна історія [Текст] / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : Вікар, 2001. – 332 с.
 4. Лановик, Б. Д. Економічна історія [Текст] / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 5-тє вид.,переробл. і доп. – К. : Вікар, 2003. – 405 с.
 5. Лазарович, М. В. Економічна історія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – К. : Знання, 2008. – 431 с.
 6. Лановик, Б. Д. Економічна історія [Текст] / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 3-тє видання,перероблене і доп. – К. : Вікар, 2005. – 332 с.
 7. Лановик, Б. Д. Економічна історія [Текст] / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 5-тє видання,перероб. і доп. – К. : Вікар, 2005. – 405 с.
 8. Економічна історія України [Текст] : підручник / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р. М. Матейко, З. М. Матисякевич. – К. : Юридична книга, 2004. – 456 с.
 9. Лановик, Б. Економічна історія України і світу [Текст] / Б. Лановик, М. Лазарович ; Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матей. – К. : Джура, 2003. – 315 с.
 10. Лановик, Б. Д. Економічна історія України і світу [Текст] / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – Тернопіль : Збруч, 2002. – 256 с.
 11. Лазарович, Микола Історія економіки [Текст] : навч. посіб. / Микола Лазарович. – 2-ге вид., стереотип. – Тернопіль : ППШпак, 2008. – 356 с.
 12. Лазарович, М. Історія економіки [Текст] : навч. посіб. / М. Лазарович. – Тернопіль : б.в., 2007. – 344 с .
 13. Лазарович, М. В. Історія економіки : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – [2-ге вид.]. – Тернопіль : ПП Шпак, 2008. – 356 с.

 14. Ковальчук, В. М. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посіб. / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. І. Сарай. – К. : Знання, 2008. – 647 с.
 15. Лановик, Б. Д. Історія України [Текст] : Навч.посібник / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 371 с.
 16. Лазарович, М. В. Історія України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – К. : Знання, 2008. – 683 с.
 17. Лановик, Б. Д. Історія України [Текст] : навч. посіб. / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – К. : Знання, 2001. – 698 с.
 18. Гомотюк, О. Є. Історія України [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Є. Гомотюк, М. В. Лазарович, О. В. Стаднійчук. – Тернопіль : Гал-Друк, 2007. – 72 с.
 19. Лазарович, М. В. Історія України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2011. – 685 с.
 20. Лановик, Б. Д. Історія України [Текст] / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – К. : Знання, 2003. – 733 с.
 21. Лановик, Б. Д. Історія України [Текст] : навч. посіб. / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2006. – 733 с.
 22. Чорна тінь голодомору 1932-1933 років над Тернопіллям [Текст] / уклад. Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р. М. Матейко. – Тернопіль : Джура, 2003. – 292 с. – Книга пам'яті.
 23. Лазарович, М. В. Історія України. Відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посіб. / М. В. Лазарович, Н. А. Лазарович. – К. : Знання, 2010. – 438 с.
 24. Лазарович, М. В. Історія України. Відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посіб. / М. В. Лазарович, Н. А. Лазарович. – [2-ге вид.]. –К. : Знання, 2012. – 438 с.
 25. Лазарович, М. В. Політичний менеджмент : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – Тернопіль, 2013. – 88 с.
 26. Лазарович, М. В. Коротка історія України : навч. посіб. / М. В. Лазарович, Н. А. Лазарович. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 304 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Лазарович, М. В. Історія України [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович. – Тернопіль : ТАНГ, 2005. – 61 с .
 2. Лазарович, М. В. Економічна історія [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович, Р. М. Матейко, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 68 с.
 3. Лазарович, М. В. Економічна історія [Текст] : Навчально-методичний посібник / М. В. Лазарович, Р. М. Матейко, Л. А. Родіонова. – 2-е вид., перероб. – Тернопіль : Гал-Друк, 2007. – 60 с.
 4. Лановик, Б. Д. Економічна історія [Текст] : курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, В. Ф. Чайковський. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 280 с.
 5. Лановик, Б. Д. Економічна історія [Текст] : Курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 6-те вид., стер. – К. : Вікар, 2006. – 405 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 6. Лановик, Б. Д. Ілюстрована історія України [Текст] : короткий курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 2-ге вид. – Тернопіль : Джура, 2006. – 428 с.
 7. Лазарович, М. В. Ілюстрована історія України [Текст] : Короткий курс лекцій / М. В. Лазарович. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Тернопіль : Джура, 2007. – 470 с.
 8. Лановик, Б. Д. Ілюстрована історія України [Текст] : Короткий курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – Тернопіль : Джура, 2003. – 428 с.
 9. Лановик, Б. В. Історія України [Текст] : курс лекцій / Б. В. Лановик, М. В. Лазарович. – Тернопіль : Збруч, 2002. – 382 с.
 10. Лазарович, М. В. Економічна історія : навч.-метод. посіб. для студ. заоч.форми навчання / М. В. Лазарович, М. А. Сивирин. – Тернопіль, 2007. –28 с.
 11. Лазарович, М. В. Економічна історія. Самостійна робота студентів : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович, М. А. Сивирин. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
 12. Лазарович, М. В. Економічна історія. Тематика семінарських занять : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович, М. А. Сивирин. – Тернопіль, 2007. – 24 с.
 13. Лазарович, М. В. Історія України : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович. – Тернопіль, 2005. – 60 с.
 14. Лазарович, М. В. Історія України : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович, Ю. А. Щербяк. – Тернопіль, 2007. – 62 с.
 15. Лазарович, М. В. Історія України. Методичні матеріали для студентів заочної форми навчання : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович. –  Тернопіль, 2000. – 52 с.
 16. Лазарович, М. В. Історія України. Методичні матеріали для студентів стаціонарної форми навчання : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович. – Тернопіль, 2000. – 41 с.
 17. Лазарович, М. В. Історія України. Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович. – Тернопіль, 2011. – 32 с.
 18. Лазарович, М. В. Політичний менеджмент : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович. – Тернопіль, 2012. – 30 с.
 19. Лазарович, М. Економічна історія : курс лекцій / М. Лазарович, Б. Лановик, В. Чайковський. – [2-ге вид., перероб.]. – К. : Вікар, 2000. – 300 с. 
 20. Лазарович, М. В. Культурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців у роки Першої світової війни [Текст] / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 114 с. – (Бібліотека щорічника "Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє". "Історія" ; Вип.7).
 21. Лазарович, М. В. «П’ємонт» українського національного відродження (Східна Галичина у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття) : брошура / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 35 с.
 22. Лазарович, М. В. Крути –  символ патріотизму і жертовності : брошура / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Новий колір, 2008. – 16 с.
 23. Лазарович, М. Первісна доба і перші цивілізації на території України : брошура / М. Лазарович, Б. Лановик. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 27 с.
 24. Лазарович, М. Програма курсу «Економічна історія світу і України» : брошура / М. Лазарович, Б. Лановик, В. Чайковський – Тернопіль, 1997. – 20 с.
 25. Лазарович, М. Русь-Україна в княжу добу : брошура / М. Лазарович, Б. Лановик. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 59 с.