Статті

Маляр Едуард Імрейович

маляр едуард імрейович

Кафедра фізичної культури і спорту

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Вчене звання : доцент

Посада: старший викладач

Публікації:

СТАТТІ:

  1. Маляр, Е. Чемпіони інтелектуальної гри : [ТНЕУ організував і провів першість із шахів серед професорсько-викладацького та адміністративно-допоміжного колективів] / Е. Маляр, Ю. Мазуренко // Свобода. – 2010. – 24 березня (№24-25). – С. 4 : фото. – (Вісник ТНЕУ).
  2. Маляр, Е. Визначення раціонального розподілу часу на загальну та спеціальну фізичну підготовку студентів спеціальності “ Оподаткування” [Електронний ресурс] / Е. Маляр.
  3. Маляр, Е. І. Методичні прийоми розвитку професійно важливих якостей студентів економічних спеціальностей засобами футболу [Електронний ресурс] / Е. І. Маляр, Лебідь М. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – №5. – С. 93-95.
  4. Маляр, Е. І. Педагогічні умови реалізації програми розвитку професійно важливих якостей студентів економічних спеціальностей засобами футболу [Електронний ресурс] / Е. І. Маляр, Лебідь М. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – №4. – С.87-89.
  5. Маляр, Е. І. Методи професійно-прикладної фізичної підготовкистудентів вищих навчальних закладів економічного профілю [Електронний ресурс] / Е. І. Маляр, Н. С. Маляр, В. Є. Будний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – №11. – С.64-67.
  6. Бакалюк, О. Й. Наукове обґрунтування принципів формування позитивної мотивації та застосування новітніх інноваційних технологій у процесі формуваннякультури здорового способу життя у студентському середовищі [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, С. В. Лукащук-Федик, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012 року. М. Сімферополь-Судак. – 2012. – С.10-13.