Статті

Морщакова Олена Степанівна

morschakovaКафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Морщакова, Олена Степанівна Смисложиттєвий зміст сучасної міфотворчості в контексті українських культурних традицій [Текст] : дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / Морщакова Олена Степанівна ; Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2004. - 173 c.
 2. Морщакова, Олена Степанівна Смисложиттєвий зміст сучасної міфотворчості в контексті українських культурних традицій [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / Морщакова Олена Степанівна ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - К., 2004. - 18 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Морщакова, О. Вітацентрична парадигма в українській міфотворчій традиції [Електронний ресурс] / Олена Морщакова.
 2. Морщакова, О. Єдність культури та особистості: феномен творчості / О. Морщакова // Психологія і суспільство. – 2006. – № 3. – С. 70-79.
 3. Морщакова, О. Громадська думка у системі інформаційних процесів в Україні / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2005. – № 4. – С. 84-92.
 4. Морщакова, О. Діалектичний зміст “космічності” в міфологічній картині всесвіту слов’янського етносу у форматі розгортання традицій антропософійності [Електронний ресурс] / Олена Морщакова / Віталькультурний млин : методологічний альманах. – 2007. – Модуль 5. – С. 21-27.
 5. Морщакова, О. Культура соціогуманітарного пізнання у ситуації постмодерну / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 133-139.
 6. Морщакова, О. Міфотворчість у системі вітальних мислоутворювальних характеристик культури [Електронний ресурс] / Олена Морщакова / Віталькультурний млин : методологічний альманах. – 2005. – Модуль 2. – С. 28-37.
 7. Морщакова, О. Проблема істинності в соціогуманітарному знанні [Електронний ресурс] / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 87-93.
 8. Морщакова, О. Самовизначення особистості у системі взаємовідносин "людина-світ" у рамках філософії вітакультури / О. Морщакова // Психологія і суспільство. – 2008. – № 1. – С. 25-34.
 9. Морщакова, О. Пошук ідентичності як методологічна проблема [Електронний ресурс] / О. Морщакова // Вітакультурний млин. – 2010. – Мод. 12. – С. 20-24.
 10. Морщакова, О. Соціальні цінності і ціннісно-змістове наповнення процесу соціалізації [Електронний ресурс] / О. Морщакова // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 13. – С. 38-43.
 11. Морщакова, Олена Цінність у психокультурному бутті людини як особистості / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 105-114.
 12. Морщакова, О. Ситуація ковітальності людини у суспільному просторі сучасності /Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 37-44.
 13. Фурман, А. В. Соціальна культура / Анатолій В. Фурман, Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 26-36.
 14. Морщакова, О. С. Тарас Шевченко: "міфологічна" постать митця / О. С. Морщакова // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 99-100.
 15. Морщакова, Олена Концептуальні засади філософії соціальної роботи / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 68-79.
 16. Морщакова, О.С. Культурна адаптація як складова процесу соціалізації людини (освітньо-виховний аспект) / Олена Морщакова // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 14. – С. 61-66.
 17. Фурман, А. Психокультура як самоорганізована сфера аксіобуття / Анатолій Фурман, Олена Морщакова // Система сучасних методологій : хрестоматія у 4-ох т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – І т. – С. 148-153.
 18. Фурман, А. Психокультура як самоорганізована сфера аксіобуття / Анатолій Фурман, Олена Морщакова // Вітакультурний млин. –  2013. – Мод. 15. – С. 22-31.
 19. Морщакова, О. Єдність культури та особистості: феномен творчості / Олена Морщакова // Система сучасних методологій : хрестоматія у 4-ох т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – І т. – С. 138-147.
 20. Фурман, А. Cоціальна культура / Анатолій Фурман, Олена Морщакова // Система сучасних методологій : хрестоматія у 4-ох т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – І т.
 21. Морщакова, О. Ситуація ковітальності в суспільному просторі сучасності / Олена Морщакова // Система сучасних методологій : хрестоматія у 4-ох т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – ІУ т. – С. 213-219.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Соціологія : експериментальний курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / І. М. Мельничук, М. Б. Бригадир, О. С. Морщакова [та ін.] ; під ред. Мельничук І. М. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2008. – 335 с.
 2. Соціологія: експериментальний курс лекцій [Текст] / І. М. Мельничук, М. Б. Бригадир, О. С. Морщакова [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2008. – 220 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Морщакова, О. С. Людина у сучасному соціумі [Електронний ресурс]: опор. консп. лекцій /О. С. Морщакова.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 74 с.
 2. Морщакова, О. С. Основи гендерної рівності [Електронний ресурс]: курс лекцій /О. С. Морщакова.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 67 с.