Статті

Навольська Наталія Володимирівна

navolska n v

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Навольська, Наталія Володимирівна Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Навольська Наталія Володимирівна ; Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т., 2006. - 192 с.
 2. Навольська, Наталія Володимирівна Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Навольська Наталія Володимирівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2006. - 21 с.

Публікації

Статті:

 1. Навольська, Н. В. Маркетинговий підхід до формування ефективної системи збуту продукції [Електронний ресурс] / Н. В. Навольська, С. В. Грубяк.
 2. Навольська, Н. Регіональні умови розвитку малого підприємництва / Н. Навольська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 87-89.
 3. Навольська, Н. Теоретичні засади підвищення економічної ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Н. Навольська, О. Процько.
 4. Пушкар, З. Економічна ефективність діяльності хлібопекарських підприємств Тернопільської області / З. Пушкар, Н. Навольська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2006. – № 11. – С. 38-43.
 5. Навольська, Н. В. Аналіз методологічних підходів до побудови економічних показників оцінки ефективності діяльності малих підприємств / Н. В. Навольська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 123-125.
 6. Навольська, Н. В. Аналіз підприємницької діяльності / Н. В. Навольська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 118-119.
 7. Грубяк, С. В. Напрями підвищення ефективності функціонування газотранспортної системи України в сучасних умовах[Електронний ресурс] / С. В. Грубяк, Н. В. Навольська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. – С. 9-16.
 8. Навольська, Н. Роль економічного аналізу у виявленні резервів підвищення ефективності діяльності малих підприємств [Електронний ресурс] / Наталія Навольська.
 9. Оливко, О. А. Аналіз стану українського ринку праці як складової глобального ринку праці /О. А. Оливко, Н. В. Навольська //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 191-194.
 10. Колесніков, А. П. Техніко-економічні засади визначення готовності підприємства до випуску нової продукції / А. П. Колесніков, Н. В. Навольська // Придніпровський науковий вісник. – № 2(105), 2010. – с. 22-30.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Навольська, Н. В. Підприємство на ринку промислових товарів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Навольська ; відп. за вип. Гринчуцький В. І. – Тернопіль : ТАЙП, 2009. – 170 с.
 2. Навольська, Н. В. Соціально-економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Навольська ; В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : ТАЙП, 2010. – 115 с.