Статті

Подковенко Тетяна Олександрівна

подковенко то

Кафедра теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Подковенко, Тетяна Олександрівна Становлення системи законодавства України в 1917-1920 роках (Українська Центральна Рада, Гетьманат П.Скоропадського, Директорія УНР) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Подковенко Тетяна Олександрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 228 арк.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Подковенко, Т. Діяльність Міністерства юстиції за часів гетьманату Павла Скоропадського / Т. Подковенко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 11-14.
 2. Подковенко, Т. Система законодавства України: стан та шляхи вдосконалення / Т. Подковенко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 40-44.
 3. Подковенко, Т. Законодавча діяльність директорії / Т. Подковенко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С.80-85.
 4. Подковенко, Т. О. Медіація як один з альтернативних способів розв'язання юридичних конфліктів [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Держава і право : зб. наук. праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Секція юридичні і політичні науки. – К., 2009. – Вип. 45. ¬ С. 31-38.
 5. Подковенко, Т. О. Філософія права в системі юридичної освіти [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 26-30.
 6. Подковенко, Т. О. Становлення правової конфліктології як науки та її місце в системі юридичної освіти [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко.
 7. Подковенко, Т. О. Український вимір демократії та становлення громадського суспільства [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 86-91.
 8. Подковенко, Т. О. Директорія УНР: формування засад української державності [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 4. – С. 35-40.
 9. Подковенко, Т. О. Роль юридичної антропології у сучасному праворозумінні [Електронний ресурс] / Т. Подковенко // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 782-787.
 10. Подковенко, Т. О. Роль філософії права у системі сучасного гуманітарного знання [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко.
 11. Подковенко, Т. О. Права національних меншин і громадян УНР за часів Української Центральної Ради [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Університетські наукові записки. – 2006. – № 2(18). – С. 35-40.
 12. Подковенко, Т. О. Система законодавства України в 1917–1921 рр. / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2001. – Вип. 2. – С. 91-94.
 13. Подковенко, Т. О. Законодавча діяльність Центральної Ради / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2001. Вип. 3. – С. 122-129.
 14. Подковенко, Т. О. Законодавча діяльність Директорії / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2002. – Вип. 4. – С. 114-118.
 15. Подковенко, Т. О. Конституція та конституційні акти Української Центральної Ради: історико-правовий аспект / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5. – С. 123-130.
 16. Подковенко, Т. О. Земельне законодавство України в 1917 – 1920 рр. / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип. 34, ч. ІІ. – С.162-167.
 17. Подковенко, Т. О. Правове регулювання організації та діяльності Збройних Сил в період Центральної Ради / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип. 36, ч. ІІ. – С. 155-163.
 18. Подковенко, Т. О. Система законодавства: загальнотеоретична характеристика / Т. О. Подковенко // Держава і право : зб. наук. праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Секція юридичні і політичні науки. – К., 2003. – Вип. 21. ¬ С. 77-83.
 19. Подковенко, Т. О. Законодавча діяльність Директорії УНР // Т. О. Подковенко / Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 80-84.
 20. Подковенко, Т. О. Становлення системи законодавства Директорії УНР / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004. – Вип. 6.– С. 33-40.
 21. Подковенко, Т. О. Конституційне законодавство Української Держави Гетьманату П. Скоропадського / Т. О. Подковенко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №  6. – С. 8-12.
 22. Подковенко, Т. О. Українська Центральна Рада: досвід становлення національного законодавства / Т. О. Подковенко // Держава і право : зб. наук. праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Секція юридичні і політичні науки. – К., 2007. – Вип. 38. ¬ С. 77-83.
 23. Подковенко, Т. О. Законодавство про судоустрій та судочинство у період гетьманату Павла Скоропадського / Т. О. Подковенко // Держава і право : зб. наук. праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Секція юридичні і політичні науки. – К., 2008. – Вип. 41. – С. 146-152.
 24. Подковенко, Т. О. Правове регулювання організації та діяльності Збройних Сил в період гетьманату Павла Скоропадського / Т. О. Подковенко // Держава і право : зб. наук. праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Секція юридичні і політичні науки. – К.,  2008. – Вип. 42. – С. 77-83.
 25. Подковенко, Т. О. Роль медіації у розв’язанні юридичних конфліктів / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Астон, 2012. – Вип. 1 (2). – С. 44-50.
 26. Подковенко, Т. О. Право в контексті філософсько-правового осмислення [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – К. : НАУ, 2011. – № 1 (18). – С. 20-23.
 27. Подковенко, Т. О. Принцип антропоцентризму в контексті сучасного праворозуміння [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – К. : НАУ, 2012. – № 2 (23). – С. 21-25.
 28. Подковенко, Т. О. Українська Центральна Рада в національному державотворчому процесі [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Вектор, 2013. – Вип. 1 (3). – С. 68-76.
 29. Подковенко, Т. О. Ціннісні аспекти права в контексті сучасного праворозуміння [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 21, ч. І, т. 3. – С. 252-255.
 30. Подковенко, Т. О. Концепція правової держави через призму свободи індивіда у творчості І. Канта [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 22, ч. ІІ, т. 1. – С. 86-90.
 31. Подковенко, Т. О. Судовий прецедент та проблеми визнання його джерелом права в Україні [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 6, т. 1. – С. 7-10.
 32. Подковенко, Т. О. Індивід, суспільство і держава: грані співвідношення у концепції Томаса Гоббса [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 24, т. 4. – С. 190-194.
 33. Подковенко, Т. О. Антропологічний підхід до права як основа юридичної науки [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Право і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 32-38.
 34. Подковенко, Т. О. Принципи юридичної відповідальності: загальнотеоретичний аспект [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко, Л. В. Павелко // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17), ч. 6. – С. 830-833.
 35. Подковенко, Т. О. Принципи юридичної відповідальності: зміст та основні критерії класифікації [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко, Л. В. Павелко // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 7. – С. 26-29.
 36. Подковенко, Т. О. Концепція свободи індивіда у творчості Іммануїла Канта [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. – Вип. 1, т. 1. – С. 45-49.
 37. Подковенко, Т. О. Інститут медіації: зарубіжний досвід та українські перспективи [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства. –Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – Вип. 1. – 26-31.
 38. Подковенко, Т. О. Правовий статус національних меншин у політиці Української Центральної Ради [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства. –  2016 р. – Вип. 2. – С. 29-33.
 39. Подковенко, Т. О. Стандарти справедливого суду відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Право і суспільство. – 2016. – № 1. – С. 30-35.
 40. Подковенко, Т. Справедливість у системі цінностей права [Електронний ресурс] / Т. Подковенко // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 10-14.
 41. Подковенко, Т. О. Правові засади будівництва Української Держави в період Гетьманату П. Скоропадського [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – Хмельницький, 2003. – С. 50-56.