Статті

Ревасевич Ірина Степанівна

citationsКафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Ревасевич, Ірина Вікова динаміка розвитку структурних компонентів особистісної адаптованості у системі фундаментального експерименту / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 105-115.
 1. Ревасевич, Ірина Методологічна рефлексія складників освітології як інтегрального наукового напряму / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 57-68.
 2. Ревасевич, І. Особливості взаємодії людини та економіки у представників різних культур / І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2005. – № 3. – С. 39-52.
 3. Ревасевич, І. Паритетна освітня взаємодія у системі модульно-розвивального навчання / І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2007. – №2. – С. 112-115.
 4. Фурман, А. Програма авторського курсу " Гуманістична психологія " / А. Фурман, І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2006. – № 4. – С. 127-137.
 5. Ревасевич, Ірина Психокультурна взаємодія людини та економіки / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2008. – №3. – С. 56-62.
 6. Ревасевич, І. Шосте щорічне зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана: [28-29 жовтня 2004 р. в стінах ТАНГ відбулося засідання наукової школи професора А.Фурмана] / І. Ревасевич // Академія. – 2004. – 23листопада(№№37-43). – С. 18-19.
 7. Ревасевич, І. Обгрунтування психологічної концепції особистісної адаптованості за модульно-розвивальної оргсистеми / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2003. – № 4. – С. 96-109.
 8. Лучко, М. Р. Особистісна адаптованість бухгалтера як провідна характеристика його професіоналізму [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, І. С. Ревасевич // Науково-практичне видання Незалежний аудитор. – 2012. – № 1(ІІІ). – С. 10-19.
 9. Ревасевич, І. Проблема виокремлення та інтегрування форм життєздійснення людини у світі / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 105-114.
 10. Ревасевич, І. Рефлексивне обґрунтування глибинного смислу психокультурного коду економіки / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – C. 66-72.
 11. Ревасевич, І. С. Психологічне осмислення внутрішнього світу творчої особистості у літературній спадщині Тараса Шевченка / І. С. Ревасевич // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 142-143.
 12. Ревасевич, І. Психологічні інваріанти особистісної адаптованості школярів у системі модульно-розвивального навчання / І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – № 1. – С. 109-127.
 13. Коваль, О. Провісник нешаблонної мудрості : [з нагоди 60-річчя професора Фурмана Анатолія Васильовича ] / Оксана Коваль, Андрій Гірняк, Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 6-10.
 14. Ревасевич, І. Предметне поле психокультури: раціональна реконструкція теоретичних уявлень / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 50-61.
 15. Ревасевич, І. Теорія як об'єкт філософського методологування : (звіт про всеукраїнський. методологічний семінар) / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 165-168.
 16. Ревасевич, І. Особистісна адаптованість як багатопараметричне психодуховне утворення / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2018. – № 3-4 (73-74). – С. 132-145.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.