Статті

Рогатинська Ніна Зіновіївна

rogatinska

Кафедра кримінального права та процесу

Наукове звання: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри кримінального права та процесу

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рогатинська, Ніна Зіновіївна Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за нереабілітуючими підставами [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Рогатинська Ніна Зіновіївна ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2008. - 211 с.
 2. Рогатинська, Ніна Зіновіївна Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за нереабілітуючими підставами [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Рогатинська Ніна Зіновіївна ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2008. - 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Рогатинська, Н. Значення строків давності при закритті кримінальної справи / Ніна Рогатинська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 135-138.
 2. Рогатинська, Н. Предмет доказування при закритті кримінальної справи у зв'язку з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації / Ніні Рогатинська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 85-88.
 3. Рогатинська, Н. Процесуальний статус захисника та його участь у кримінальному судочинстві / Н. Рогатинська // Право України. – 2007. – № 5. – С. 96-99.
 4. Рогатинська, Н. З. Значення висновку експерта як джерела доходів у кримінальному процесі України [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2009. – Вип.46. – С. 475-484.
 5. Рогатинська, Н. З. Особливості кримінально-процесуального провадження в право про злочини неповнолітніх [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2010. – Вип.47. – С. 467-498.
 6. Рогатинська, Н. Діяльність органів прокуратури у забезпеченні процесуального порядку екстрадиції / Н. Рогатинська, В. Вакіряк // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7. – C. 164–168.
 7. Рогатинська, Н. З. Підозрюваний у кримінальному процесі / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 531-537.
 8. Рогатинська, Н. З. Значення строків у кримінальному процесі України / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. – 2012. – Вип. I (2). – С. 278-282.
 9. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування при закритті кримінальної справи за нереабілітуючими обставинами / Н. З. Рогатинська // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 148-150.
 10. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за ст. 9 КПК України / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2005. – Вип. 30. – С. 496-501.
 11. Рогатинська, Н. З. Класифікація видів предмета доказування у справах, що закриваються провадженням / Н. З. Рогатинська // Право України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 82-85.
 12. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування при закритті кримінальної справи на підставі ст. 72 КПК України / Н. З. Рогатинська // Право України. – 2005. – № 12. – С. 109-111.
 13. Рогатинська, Н. З. Правовий статус захисника у кримінальному судочинстві / Н. З. Рогатинська // Право України. – 2007. – № 5. – С. 96-99.
 14. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування при закритті кримінальної справи у зв’язку з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації / Н. З. Рогатинська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2009. – Вип. 872. – С. 131-134.
 15. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування при закритті кримінальної справи внаслідок зміни обстановки [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2008. – Вип. 42. – С. 535-540.
 16. Рогатинська, Н. З. Предмет доказування при закритті кримінальної справи внаслідок амністії [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2009. – Вип. 43. – С. 488-494.
 17. Рогатинська, Н. З. Деякі особливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 429-430.
 18. Рогатинська, Н. З. Значення документа як джерела доказів у кримінальному судочинстві[Електронний ресурс]  / Н. З. Рогатинська // Університетські наукові записи : часоп. Хмельницького ун-ту управління та права. – 2012. – Вип. 3. – С. 349-354.
 19. Рогатинська, Н. З. Слідча етика: постановка та дослідження проблеми в Україні [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – Вип. 22, ч. 1, т. 3. – С. 103-106.
 20. Рогатинська, Н. З. Слідчий суддя: постановка та дослідження проблеми в Україні [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Право і суспільство : наук. журнал. – 2014. – Вип. 1-2. – С. 284-287.
 21. Рогатинська, Н. З. Характеристика показання як джерела доказів у кримінальному судочинстві [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – Вип. 24, т. 4. – С. 118-120.
 22. Рогатинська, Н. З. Механізм реалізації прав потерпілого в кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Право і суспільство : наук. журнал. – 2014. – Вип. 2. – С. 207-211.
 23. Рогатинська, Н. З. Проблемні аспекти стадії досудового розслідування [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Право і суспільство : наук. журнал. – 2014. – Вип. 6-2. – С. 184-188.
 24. Рогатинська, Н. З. Випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, М. Б. Колосівська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 1, т. 4. – С. 112-116.
 25. Рогатинська, Н. З. Деякі проблеми щодо доказування та його елементів за чинним Кримінально процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – № 2 (2). – С. 230-235.
 26. Рогатинська, Н. З. Правова характеристика окремих аспектів освідування особи [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, І. О. Загорська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 3, т. 3. – С. 133-137.
 27. Рогатинська, Н. З. Деякі аспекти визнання доказів недопустимими під час судового розгляду [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, Ю. І. Олійник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 3, т. 3. – С. 137-140.
 28. Рогатинська, Н. З. Правова характеристика інституту угод у кримінальному процесі [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, Л. М. Мацьків // Право і суспільство : наук. журнал. – 2015. – Вип. 5, ч. 3. – С. 185-190.
 29. Рогатинська, Н. З. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, Р. М. Мудрак // Право і суспільство. - 2014. - № 5.2. - С. 333-338.
 30. Рогатинська, Н. З. Правовий статус захисника в порівнянні з Кримінально-процесуальним кодексом 1960 р. й міжнародним законодавством [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, К. А. Мудрик // Право і суспільство. - 2016. - № 3(2). - С. 216-221.
 31. Рогатинська, Н. Діяльність органів прокуратури у забезпеченні процесуального порядку екстрадиції [Електронний ресурс] / Н. Рогатинська, В. Вакіряк // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 7. - С. 164-168.
 32. Рогатинська Н. З. Роль захисника у забезпеченні прав і законних інтересів осіб під час кримінального провадження [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська, М. О. Кусмарцева // Право і суспільство. - 2016. - № 2(3). - С. 190-193.
 33. Рогатинська, Н. Особи, які не підлягають допиту як свідки [Електронний ресурс] / Н. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 86-89.
 34. Рогатинська, Н. З. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну та банківську таємницю [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 180-186.
 35. Рогатинська, Н. Деякі особливості проведення слідчого експерименту у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Н. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 149-153.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 182 с.
 2. ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Кримінально-виконавче право України (у схемах та таблицях) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Олефір, О. Г. Колб, Н. З. Рогатинська [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 264 с.
  2. Кримінально-виконавче право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Г. Колб, В. І. Олефір, В. Є. Ткачук [та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Колба та В. І. Олефіра. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 260 с.
  3. Банах, С. В. Кримінальний процес [Текст] : підручник / С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 264 с.