Статті

Ребуха Лілія Зіновіївна

рубуха-лз

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ребуха, Лілія Зіновіївна Психологічна експертиза інноваційної діяльності педагогічного колективу школи [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ребуха Лілія Зіновіївна ; Тернопільський держ. економічний ун-т. Інститут експериментальних систем освіти. - Т., 2006. - 299 с.
 2. Ребуха, Лілія Зіновіївна Психологічна експертиза інноваційної діяльності педагогічного колективу школи [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ребуха Лілія Зіновіївна ; Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2006. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ребуха, Л. Гуманітарна психолого-педагогічна експертиза в управлінській сфері інноваційної діяльності колективу школи / Л. Ребуха // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С.106-114.
 2. Ребуха, Л. Психолого-педагогічні закономірності цілісного модульно-розвивального процесу / Лілія Ребуха // Психологія і суспільство. – 2003. – № 4. – С. 75-95.
 3. Ребуха, Л. Система експертно-діагностичного забезпечення експерименту з модульно-розвивального навчанння [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха // Психологія і суспільство. – 2002. – № 3-4. – С. 201-216.
 4. Ребуха, Л. Складові технології психологічної експертизи [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха.
 5. Ребуха, Л. З. Мотиваційне поле навчальної діяльності старшокласників [Електронний ресурс] / Л. З. Ребуха, О. В. Миськів // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2011. – Вип. 1.
 6. Ребуха, Л. Особливості методологування під час проведення психологічної експертизи [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха.
 7. Ребуха, Л. Професійні риси вчителя в інноваційній системі модульно-розвивального навчання [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха.
 8. Ребуха, Л. Психологічна експертиза програмово-методичних засобів інноваційної модульно-розвивальної системи навчання [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць ДДПУ. Сер. Психологія. – 2008. – Вип. 21. – С. 27-39.
 9. Ребуха, Л. Психологічна експертиза та вимоги, які до неї ставляться [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха .
 10. Ребуха, Л. Результативність експертної діяльності [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха .
 11. Ребуха, Л. Різновиди інформаційно-психологічних способів впливу у процесі спілкування [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Психологічна. – 2008. – Вип. 1.
 12. Ребуха, Л. Роль і місце психологічної експертизи в інноваційній освітній діяльності [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха.
 13. Ребуха, Л. Соціально-психологічна експертиза ефективності фундаментального експерименту з модульно-розвивального навчання / Л. Ребуха // Психологія і суспільство. – 2007. – № 2. – С. 25-36.
 14. Ребуха, Л. Історіогенез соціогуманітарної експертизи [Електронний ресурс] / Л. Ребуха // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 10. – С. 34-37.
 15. Ребуха, Л. Методологічний аналіз складових гуманітарної експертизи у сфері освіти [Електронний ресурс] / Л. Ребуха.
 16. Ребуха, Л. З. Молитва у творчості Тараса Шевченка / Л. З. Ребуха, О. В. Миськів // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 102-103.
 17. Все про соціальну роботу : навч. енцикл. слов.-довід. / за наук. ред. д. с. н., проф. В. М. Пічі. – [вид. 2-ге.]. – Львів : “Новий Світ-2000”, 2013. – 616 с. – Із змісту : Ребуха, Л. З. Все про соціальну роботу / Л. З. Ребуха.
 18. Ребуха, Л. З. Психодидактичне проектування інноваційного змісту навчальних дисциплін у вищому навчальному закладі / Л. З. Ребуха // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 16. – С. 44-49.
 19. Ребуха, Л. З. Методологічна концепція дисципліни „Теорія соціальної роботи” / Л. З. Ребуха // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 17. – С. 20-29.
 20. Ребуха, Л. З. Емоційна напруженість у підлітковому віці як психологічна проблема / Л. З. Ребуха, Л. В. Ребуха // Збірник наукових праць. – Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2011. – № 60, ч. II. – С. 224-229.
 21. Ребуха, Л. З. Управління стресовими станами у підлітковому віці / Л. З. Ребуха, І. О. Гукалюк // Збірник наукових праць  Сер. Педагогічні та психологічні науки. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2012. − № 63. – С. 200-206.
 22. Ребуха, Л. З. Застосування копінг-стратегій у подоланні девіацій в осіб підліткового віку / Л. З. Ребуха // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2013. – Вип. 3 (34). – С. 290-296.
 23. Ребуха, Л. З. Теоретичні аспекти емоційної напруженості як психологічної проблеми / Л. З. Ребуха // Теоретичні та прикладні проблеми психології. - 2015. -­ № 2. – С. 28-35.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Ребуха, Лілія Психологічна експертиза : технологія та процедура проведення [Текст] : навч. посіб. / Лілія Ребуха. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 128 с.