Статті

Стефанишин Олена Василівна

cup o v

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Цуп, Олена Василівна Чеська Республіка і Україна в міждержавних відносинах кінця ХХ - початку XXI ст. [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Цуп Олена Василівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2008. - 265 с.
 2. Цуп, Олена Василівна Чеська Республіка і Україна в міждержавних відносинах кінця ХХ-початку ХХІст. [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец.07.00.02 - всесвітня історія /Олена Василівна Цуп.– Львів: ЛНУ, 2009.– 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Цуп, О. В. Торгівельно-економічні відносини між Україною та Чеською Республікою (1993-2004 рр.) [Електронний ресурс] / О. В. Цуп, М. В. Лазарович.
 2. Цуп, О. Шляхами стрілецької слави / О. Цуп // Вільне життя. – 2007. – 20 січ. (№ 6). – С. 4.
 3. Цуп, О. Проблема «ямбурзької» заборгованості України перед Чеською Республікою та її вплив на двосторонні торговельно-економічні відносини [Електронний ресурс] / О. Цуп // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 301-307.
 4. Цуп, О. В. Вони не знали, що для них вже завтра може не настати / О. В. Цуп // Університетська думка. – 2007. – № 3-4. – С. 11.
 5. Цуп, О. В. Громадсько-політичне та культурне життя українців в Чеській Республіці / О. В. Цуп // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : тези доп. I Міжнар. наук. конф. [Львів, 8–10 берез. 2006 р.]. – Львів : Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – С. 330-333.
 6. Цуп, О. В. День злуки очима студентів / О. В. Цуп, І. Б. Гавліч // Університетська думка. – 2006. – № 2. – С. 7.
 7. Цуп, О. В. Договірно-правова база сучасних українсько-чеських відносин / О. В. Цуп // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Історія. − Ужгород : УжНУ «Говерла», 2007. – Вип. 18. – С. 249-255.
 8. Цуп, О. В. Заробітчанський туризм по-українськи / О. В. Цуп // Нова Тернопільська газета. – 2005. – 5-11 жовт.
 9. Цуп, О. В. Розвиток українсько-чеських взаємин за умов становлення незалежності України / О. В. Цуп // Сторінки історії : зб. наук. праць / відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. – К. : ІОЦ «Видавництво «Політехніка», 2006. – Вип. 23. – С. 213-218.
 10. Цуп, О. В. Роль української діаспори в культурно-мистецьких взаєминах України та Чеської Республіки (1993−2006 рр.) / О. В. Цуп // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2008. – Т. 21. – С. 486-492.
 11. Цуп, О. В. Співробітництво України й Чеської Республіки у сфері науки та технологій / О. В. Цуп // Україна – Європа – Світ. Сер. Історія, міжнародні відносини : міжнар. зб. наук. праць / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 10. – С. 196-201.
 12. Цуп, О. В. Співробітництво Чеської Республіки та України в рамках Угоди про зону вільної торгівлі в Центральній Європі (ЦЕФТА) / О. В. Цуп // Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині “Руська бесіда” : тези [7; Чернівці, 27–28 листоп. 2009 р.] / наук. ред. О. В. Добржанський.  – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 202-204.
 13. Цуп, О. В. Спільна участь України та Чеської Республіки у проектах ОБСЄ / О. В. Цуп // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 3. – С. 226-230.
 14. Цуп, О. В. Тернопільщина в контексті українсько-чеського міжрегіонального співробітництва / О. В. Цуп // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Сер. Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 3. – С. 157-161.
 15. Цуп, О. В. Україна і Чеська Республіка: сучасний стан і перспективи розвитку відносин у форматі Вишеградської четвірки / О. В. Цуп // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : стат. та матеріали ІІ Міжнар. наук.-прак. конф., присвяченої пам’яті професора Г. Л. Бондаревського [Луганськ, 12-13 квіт. 2011 р.] / під ред. М. С. Бурьяна. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2011. – С. 511-515.
 16. Цуп, О. В. Україна та Чеська Республіка в інтеграційній політиці Європейського Союзу / О. В. Цуп // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 378-379. – С. 126-130.
 17. Цуп, О. В. Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991-2005 рр. / О. В. Цуп, М. М. Кріль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 1. – С. 359-362. – Рец. на кн. : Корсак, Р. В. Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991-2005 рр. / Р. В. Корсак. – Ужгород, 2008. – 22 с.
 18. Цуп, О. В. Українсько-чеське співробітництво в сфері культури і освіти (90-ті рр. XX століття) / О. В. Цуп // Інтелігенція і влада. – Сер. Історія : громад.-політ., наук. зб. – Одеса : Астропринт, 2008. – Вип. 11. – С. 243-252.
 19. Цуп, О. В. Українсько-чеські взаємини в контексті співробітництва в Раді Європи / О. В. Цуп // Науковий вісник Чернівецького університету імені Ю. Федьковича. Сер. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 590-591. – С. 36-40.
 20. Цуп, О. В. Українсько-чеські взаємини у 1991-2000 рр. / О. В. Цуп // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль, 2005. – Вип. 4. – С. 333-337.
 21. Цуп, О. В. Формування системи двостороннього співробітництва між Україною та Чеською Республікою на початку 90-х рр. ХХ ст. / О. В. Цуп // Україна – Європа – Світ : міжнар. зб. наук. праць / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 1. – С. 178-188.
 22. Цуп, О. В. Чеський досвід приватизації в умовах ринкових перетворень в Україні / О. В. Цуп // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / за заг. ред. М. В. Лазаровича. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – Вип. 18. – С. 181-189.
 23. Цуп, О. В. Ян Гус і його роль в чеській історії / О. В. Цуп // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль, 2002. – Вип. 2. – С. 112-117.
 24. Цуп, О. Торговельно-економічні відносини між Україною та Чеською Республікою (1993–2004 рр.) / О. Цуп, М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 12. – С. 313-319.
 25. Цуп, О. В. Вшанування творчої особистості Тараса Шевченка українською діаспорою Чехії / О. В. Цуп // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 148-149.