Статті

Труфанова Юлія Владиславівна

1443606696 trufanova-yulya-vladislavvna

Кафедра цивільного права і процесу

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

  1. Труфанова, Юлія Особливості припинення договору найму (оренди) у зв'язку із смертю наймача / Юлія Труфанова // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8. – С. 13-16.
  2. Паскевич, Юлія Правова природа договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / Юлія Паскевич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 22. – ч. 1. – т. 1. – С. 197-200.
  3. Паскевич, Юлія Припинення договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / Юлія Паскевич // Юридичний вісник. – 2013. – № 3(28). – С. 92-96.
  4. Труфанова, Юлія  Проблемні аспекти припинення договору найму (оренди) у зв'язку з ліквідацією юридичної особи / Юлія Труфанова // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 10. – С. 6-9.
  5. Труфанова, Ю. В. Окремі аспекти розірвання договорів оренди державного та комунального майна / Ю. В. Труфанова // Науковий  збірник юридичного факультету ТНЕУ. – 2013. – Вип. 1 (3). –  С. 226-232.
  6. Паскевич, Ю. В. Розірвання договору найму (оренди): окремі правові  аспекти [Електронний ресурс] / Ю. В. Паскевич // Наукові праці Національного авіаційного університету : зб. наук. праць. Сер. Юридичний вісник „Повітряне і космічне право”. – К. : НАУ, 2014. – № 2. – С. 90-94.
  7. Труфанова, Ю. В. Відмова від договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2015. – 1 (39). – С. 48-53.
  8. Труфанова, Ю. В. Сроки в договоре найма (оренды) / Ю. В. Труфанова // «Legea si Vsata» Республика Молдова. – Aprilie, 2014. – С. 81-88.
  9. Труфанова, Ю. В. Особливості правових наслідків поліпшення речі наймачем [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 155-157.