Статті

Федірко Михайло Миколайович

Кафедра екології та агрономії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Федірко, Михайло Михайлович Фінансова стійкість лізингових компаній [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Михайло Михайлович Федірко.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 240 с.
 2. Федірко, Михайло Михайлович Фінансова стійкість лізингових компаній [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Михайло Михайлович Федірко.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Федірко, М. Теоретичні та емпіричні аспекти трансформації інституційної структури фінансових ринків в сучасних умовах /Михайло Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2009.– Вип. 4.– С. 26-31.
 2. Федірко, М. Макроекономічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України / Михайло Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 32-39.
 3. Федірко, М. М. Методологічні засади покращення управління фінансовою стійкістю лізингової компанії [Електронний ресурс] / М. М. Федірко, Ю. В. Сосюрко // Економіко-математичне моделювання. - Тернопіль, 2001. - № 9-10. - С. 47-57.
 4. Федірко, М. Аналіз та оцінка фінансової стійкості лізингової компанії [Електронний ресурс] / Михайло Федірко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. - 2001. - Вип. 9. - С. 87-90.
 5. Федірко, М. Трансмісійний механізм монетарної політики Європейського валютного союзу / М. Федірко // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 218-230.
 6. Домбровський, З. І. Регулювання діяльності підприємств електромереж в умовах ринку: міжнародний досвід та українські реалії / З. І. Домбровський, М. М. Федірко // Проблеми науки. – 2013. – № 2. – С. 31-36.
 7. Федірко, М. Планування фінансової стійкості лізингової компанії / Михайло Федірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 1. – С. 77-82.
 8. Брич, В. Реформування ринку електроенергії України в контексті її інтеграційних намірів / Василь Брич, Михайло Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 7-18.
 9. Брич, В. Регулювання діяльності підприємств природних монополій в умовах співпраці України з Європейським енергетичним співтовариством / Василь Брич, Михайло Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3. – С. 26-35.
 10. Брич, В. Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління витратами на підприємствах комунальної теплоенергетики України / В. Я. Брич, М. М. Федірко, І. І. Янік // Проблеми науки. – 2015. – № 1. – С. 28-33.
 11. Федірко, М. Теоретико-методологічні аспекти управління витратами підприємств комунальної теплоенергетики України / Михайло Федірко, Андрій Чумак, Ігор Грицюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 33-42.
 12. Федірко, М. М. Економічні передумови впровадження в Україні лізингу технологій і послуг [Електронний ресурс] / М. М. Федірко // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1999. – Т. 4. – № 2. – С. 141–145.
 13. Федірко, М. М. Іноземні інвестиції як джерело фінансування лізингової діяльності в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Федірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –1999. – Вип. 10. – С. 192–194.
 14. Федірко, М. М. Вибір інструментів аналізу та оцінки фінансової стійкості лізингової компанії [Електронний ресурс] / М. М. Федірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 17. – С. 106–112.
 15. Федірко, М. М. Світовий досвід лізингу: уроки для України [Електронний ресурс] / М. М. Федірко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –1999. – Вип. 6. – С. 241–246.
 16. Федірко, М. М. Лізингова компанія як суб’єкт ринку фінансових послуг [Електронний ресурс] / М. М. Федірко // Наукові записки. Збірник наук. праць каф. економічного аналізу. –2004. – Вип. 13, ч.1. – С. 37-39.
 17. Брич, В. Організаційно-економічні передумови реінжинірингу бізнес-процесів на ринку комунальної теплоенергетики України / Василь Брич, Михайло Федірко, Іван Янік // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 7-19.
 18. Брич, В. Розбудова ринку енергосервісних послуг: світовий досвід та українські реалії / Василь Брич, Михайло Федірко, Леся Франчук, Віталій Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 7-20.
 19. Федірко, М. Інституційні аспекти забезпечення розбудови ринку енергетичних послуг в Україні / Михайло Федірко, Петро Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 18-30.
 20. Федірко, М Теоретико-прикладні аспекти розбудови ринку енергетичних послуг в Україні / Михайло Федірко, Оксана Гугул, Богдан Брич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 7-19.
 21. Брич, В. Підходи до впровадження технологій управління персоналом на підприємствах теплоенергетики / Василь Брич, Михайло Федірко, Олена Борисяк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 99-110.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 399 с.
 2. Федірко, М. М. Організаційно-економічні аспекти визначення центрів витрат і центрів відповідальності на комунальному підприємстві "Тернопільміськтеплокомуненерго" [Текст] / М. М. Федірко // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 221-243.
 3. Федірко, М. М. Суть, предмет, об'єкт та основні завдання управління витратами [Текст] / М. М. Федірко // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 187-199.
 4. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, Т. Л. Желюк [та ін.] ; під ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 320 с.