Статті

Фурман Оксана Євстахіївна

humeniuk

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гуменюк, Оксана Євстахіївна Модульно-розвивальна система як об'єкт соціально-психологічного аналізу [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Гуменюк Оксана Євстахіївна ; Державна академія керівних кадрів освіти АПН України. - К., 1999. - 185 с.
 2. Гуменюк, Оксана Євстахіївна Модульно-розвивальна система як об'єкт соціально-психологічного аналізу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 - соціальна психологія / Оксана Євстахіївна Гуменюк. – К. : КДУ, 1999. – 20 с.
 3. Фурман, О. Є. Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу [ Текст ] : 19.00.07 : дис. ... д-ра психол. наук / Оксана Євстахіївна Фурман ; Тернопільський нац. ун-т . ─ Тернопіль, 2015 . ─ 467 с.
 4. Фурман, О. Є. Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу [ Текст ] : 19.00.07 : автореф. дис. ... д-ра психол. наук / Оксана Євстахіївна Фурман ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". ─ Одеса, 2015 . ─ 37 с.

СТАТТІ:

 1. Гуменюк, О. Громадянська відповідальність у контексті політичного сьогодення / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 65-74.
 2. Гуменюк, О. Концепції психологічного впливу в сучасній психології / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2003. – № 1. – С. 34-90.
 3. Гуменюк, О. Маніпуляція як різновид психологічного впливу / О. Гуменюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 5. – С. 23-27.
 4. Гуменюк, О. Методологічна модель інноваційно-психологічного клімату / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2005. – № 4. – С. 70-83.
 5. Гуменюк, О. Освітнє спілкування як інформаційний, діловий, психосмисловий і самосенсовий різновиди обміну / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2005. – № 3. – С. 73-94.
 6. Гуменюк, О. Особливості ситуативного та вікового розвитку Я-концепції / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2005. – № 1. – С. 46-63.
 7. Гуменюк, О. Перцептивний аспект спілкування як смисловчинковий обмін / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2006. – № 4. – С. 73-80.
 8. Гуменюк, О. Пізнавально-суб’єктивний вплив у системі інноваційного навчання / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство.– 2003. – № 2. – С. 79-89.
 9. Гуменюк, О. Психологічна грамотність учителя – основа ефективної розвивальної взаємодії з / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2000. – № 1. – С. 44-51.
 10. Гуменюк, О. Психологічний аналіз громадянської відповідальності особистості / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2007. – № 4. – С. 81-92.
 11. Гуменюк, О. Психологія взаємостосунків: від переконання до впливу / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2006. – № 1. – С. 142-149.
 12. Гуменюк, О. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2001. – № 2. – С. 33-76.
 13. Гуменюк, О. Соціальний формат розвитку Я-концепції / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С.82-90.
 14. Гуменюк, О. Ціннісно-індивідуальнісний самовплив у структурі модульно-розвивальних взаємостосунків / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2003. – № 3. – С.78-96.
 15. Гуменюк, О. Авторська програма з курсу «психологія я-концепції» / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 1. – С. 119-124.
 16. Гуменюк, О. Духовно-універсумне самотворення – центральна ланка психологічного вплаву / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2003. – № 4. – С. 10-28.
 17. Гуменюк, О. Експериментальна програма курсу «Соціальна психологія» [Електронний ресурс] / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2000. – № 2. – С. 134-151.
 18. Гуменюк, О. Рівні громадянської відповідальності та їх емпіричне вивчення у молоді / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2008. – № 4. – С. 92-98.
 19. Гуменюк, О. Технологічна організація спілкування за модульно-розвивальної системи / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2001. – № 3. – С. 145-159.
 20. Гуменюк, О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розвивальної оргсистеми / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2001. – № 3. – С. 74-123.
 21. Гуменюк, О. Час та особливості його перебігу в модульно-розвивальному процесі / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2005. – № 2. – С. 94-99.
 22. Гуменюк, О. Я-концепція у плині соціального довкілля / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 2. – С. 125-143.
 23. Гуменюк, О. Творчість-наука-майбутнє / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2009. – № 2. – С. 171-178.
 24. Гуменюк, О. Вітакультурний парадигмальний контекст проблематики психологічного впливу / О. Гуменюк // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – № 4. – С.12-14.
 25. Гуменюк, О. Інноваційно-психологічний клімат як об'єкт теоретико-методологічного аналізу / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2007. – № 1. – С. 86-108.
 26. Гуменюк, О. Психологічний вплив у структурі модульно-розвивальних взаємин / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2002. – № 3-4. – С.59-83.
 27. Гуменюк, О. Комунікативний формат спілкування як актуалізація інформаційно-освітнього простору [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 28. Гуменюк, О. Методологічна план карта інноваційного психологічного клімату [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 29. Фурман, А. В. Методологічне обґрунтування концепції мотиваційних психоформ [Електронний ресурс] /А. В. Фурман, О. Гуменюк.
 30. Гуменюк, О. Методологічний аналіз засадничих передумов становлення громадської відповідальності молоді [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 31. Гуменюк, О. Методологія пізнання освітнього вчинку в контексті інноваційно-психологічного клімату / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2012. – № 1. – С.47-81.
 32. Гуменюк, О. Модель рівнів громадської відповідальності особистості [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 33. Гуменюк, О. Параметри іноваційно-психологічного клімату в процесі розгортання освітнього вчинку [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 34. Гуменюк, О. Принципи інноваційного соціально-психологічного клімату та їх характеристика [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 35. Гуменюк, О. Проблеми-модульний аналіз соціально-психологічного стану суспільства [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 36. Гуменюк, О. Програма дослідження інноваційного-психологічного клімату як багатопараметричного явища[Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 37. Гуменюк, О. Різновиди клімату та їх психологічне обґрунтування [Електронний ресурс] / О. Гуменюк.
 38. Фурман, А. В. Образ долі в поетичному світі Тараса Шевченка / Анатолій В. Фурман, Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 16-25.
 39. Фурман, О. Громадянська відповідальність особистості як предмет психологічного дослідження / Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 65-91.
 40. Фурман, А. В. Образ долі в поетичній творчості Тараса Шевченка / А. В. Фурман, О. Є. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 105-109.
 41. Фурман, О. Простір і час у психологічному дискурсі / Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 79-132.
 42. Гуменюк, О. Параметри інноваційно-психологічного клімату в процесі розгортання освітнього вчинку / Оксана Гуменюк // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 14. – С. 51-60.
 43. Furman, О. Social-psychological impact asa parametr of innovative-psychological climate / Oksana Furman // International journal of economics and society. – 2015. – Vol. 1, Issue 2. – P. 143-148.
 44. Фурман, О. Є. Соціально-психологічний, організаційний та інноваційно-психологічний різновиди клімату: структурно-змістовий аналіз / Оксана Євстахіївна Фурман // Науковий огляд. – 2015. – № 5 (15). – С. 119-130.
 45. Фурман, О. Є. Полімотивація – спонукальний параметр інноваційно-психологічного клімату / Оксана Євстахіївна Фурман // ScienceRise. – 2015. – № 6 (11). – С. 105-110. 
 46. Furman, О. Educational communication as option of innovation-psychological climate / Oksana Furman // International journal of economics and society. – 2015. – Vol. 1, Issue 1. – P. 156-159.
 47. Furman, Оksana Ye. The innovative psychological climate: its scope, structure and parameters / Oksana Ye. Furman // Problems of Psychology in the 21 st. Century. – 2015. – Vol. 9, No.1. – P. 14-19.
 48. Фурман, О. Я-концепція як предмет багатоаспектного теоретизування / Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2018. – № 1-2. – С. 38-67.
 49. Фурман, О. Взаємоспричинення парадигм, стратегій, класів і методів соціально-психологічного впливу [Текст] / Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2019. – № 2 (76). – C. 44-65.
 50.  

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гуменюк, О. Є. Психологія впливу [Текст] : монографія / О. Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 304 с.
 2. Гуменюк, О. Психологія Я - концепції [Текст] : монографія / О. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 186 с.
 3. Гуменюк, О. Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу [Текст] : монографія / О. Є. Гуменюк. – Ялта -Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 340 с.
 4. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фурман, А. Психологія Я - концепції [Текст] : Навч. посіб . / А. Фурман, О. Гуменюк. – Тернопіль : Новий Світ-2000, 2006. – 360 с. с.
 2. Гуменюк, О. Є. Спонтанно - духовна організація Я - концепції універсума [Текст] : Лекція / О. Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 40 с.
 3. Гуменюк, О. Є. Проблематика Я у психаналітичній теорії Зигмунда Фрейда [Текст] : Лекція / О. Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 34 с.